• Žiadny návrh

Úrokové sadzby depozitných produktov

Bežné účty

Bežné účty

Bežné účty pre fyzické osoby

VÚB Účet/ VÚB Účet Magnifica a VÚB Účet pre študentov/mladých % p.a.
Kredit 0,00 
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania) +5,00*
 * nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

Sporiaci účet k VÚB Účtom/ VÚB Účtom Magnifica a VÚB Účtom pre študentov/mladých % p.a. účinnosť od 01.02.2021 (vrátane)
Základný úrok  
<=30 000 EUR* 0,01
>30 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR* 0,10
* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,09% p.a., tzn. spolu 0,10% p.a. Suma nad 30 000 EUR je úročená 0,00% p.a.
 

Sporiaci účet k hypotéke % p.a. účinnosť od 01.11.2023 (vrátane)
Základný úrok  
<=50 000 EUR* 0,01
>50 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=50 000 EUR* 1,00
* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 50 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,99% p.a., tzn. spolu 1,00% p.a. Suma nad 50 000 EUR je úročená 0,00% p.a.
 

Senior konto  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

Sporiaci účet pre Seniorov k Senior kontu % p.a. účinnosť od 01.02.2021 (vrátane)
Základný úrok  
<=30 000 EUR* 0,01
>30 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR* 0,10
* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,09% p.a., tzn. spolu 0,10% p.a. Suma nad 30 000 EUR je úročená 0,00% p.a.
 

Transparentný účet pre FO  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

Start Junior  % p.a.
Kredit  0,10
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

VÚB Účet pre juniorov - platné od 15.6.2019  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

Sporiaci účet pre Juniorov k VÚB Účtu pre juniorov % p.a. účinnosť od 01.02.2021 (vrátane)
Základný úrok  
<=30 000 EUR* 0,01
>30 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR* 0,20
* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,19% p.a., tzn. spolu 0,20% p.a. Suma nad 30 000 EUR je úročená 0,00% p.a.  
 

Start Konto  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

Bežný účet v EUR, Základný bankový produkt,
Platobný účet so základnými funkciami, Osobitný účet dlžníka
 % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
 

Bežný účet v cudzej mene  % p.a.
CZK  0,00
GBP  0,00
USD  0,00
Ostatné cudzie meny  0,00
Nepovolený debet (CZK, GBP, USD) +5,00*
Nepovolený debet (ostatné cudzie meny) +5,00*
* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

Bežné účty pre právnické osoby

VÚB Biznis účet* % p.a.
Kredit 0,00
Nepovolený debet 18,00
Sporiaci účet v EUR pre PO <= 10 000 EUR** 0,30
Sporiaci účet v EUR pre PO > 10 000 EUR** 0,01
* Od 9.7.2016 platí pre klientov s obratom do 1 mil. € vrátane

** Split sadzba - druh kreditného úročenia, pri ktorom sú úročené jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu inou úrokovou sadzbou. Zostatok do 10 000 EUR je úročený sadzbou 0,30% p.a. a ostatné prostriedky nad túto hranicu sú úročené sadzbou 0,01% p.a.

Flexibiznis účet* % p.a.
Kredit 0,00
Nepovolený debet 18,00
Sporiaci účet v EUR pre PO <= 10 000 EUR** 0,30
Sporiaci účet v EUR pre PO > 10 000 EUR** 0,01
* Od 9.7.2016 platí pre klientov s obratom nad 1 mil. €

** Split sadzba - druh kreditného úročenia, pri ktorom sú úročené jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu inou úrokovou sadzbou. Zostatok do 10 000 EUR je úročený sadzbou 0,30% p.a. a ostatné prostriedky nad túto hranicu sú úročené sadzbou 0,01% p.a.

Bežný účet pre právnické osoby  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

Bežný účet na dotácie v EUR

 % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

Bežný účet v cudzej mene pre právnické osoby  % p.a.
CZK  0,00
GBP  0,00
USD  0,00
Ostatné cudzie meny  0,00
Nepovolený debet (CZK, GBP, USD) 18,00
Nepovolený debet (ostatné cudzie meny) 18,00

Transparentný účet pre PO  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

Transparentný účet Plus       % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00
Termínované vklady

Termínované vklady

Termínované vklady (EUR)

Termínovaný vklad - fyzické osoby občania

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 14.09.2023

Termínované vklady - nové zdroje9


  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 112 - 69 999,99 0,01 0,01 0,01 1,50 0,30 1,70 0,01 2,00 2,50 0,01 0,01
>=70 00011                      

Termínované vklady - existujúce zdroje10


  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 112 - 69 999,99 0,01 0,01 0,01 1,00 0,30 1,20 0,01 1,50 2,00 0,01 0,01
>=70 00011                      

 

Termínovaný vklad - podnikatelia a právnické osoby

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 14.09.2023

Termínované vklady - nové zdroje13


  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
112 - 69 999,99 0,01 0,01 0,01 1,50 0,30 1,70 0,01 2,00 2,50 0,01
>=70 00011                    

Termínované vklady - existujúce zdroje14


  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
 112 - 69 999,99 0,01 0,01 0,01 1,00 0,30 1,20 0,01 1,50 2,00 0,01
>=70 00011                    

 

Termínovaný vklad cez Nonstop banking15

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 06.12.2023

  6M 12M 24M  36M
 112  1,50 1,70 2,00 2,50

 

Kombiprodukt1 - fyzické a právnické osoby

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 02.01.2024

  12M2
 >= 500 5,00

Kombiprodukt Magnifica3

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 02.01.2024

  12M4
 >= 1 666 5,00 

 

* Úrokové sadzby nad stanovený limit sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s. Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov5 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

-pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
-pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)6 za 45 dní
-pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)6 za 90 dní
-pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)6 za 135 dní
-pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)6 za 180 dní
-pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)6 za 270 dní
-pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)6 za 360 dní
-pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)7 za 1 080 dní
-pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)8 za 1 260 dní
-pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)7 za 1 440 dní

1. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov Eurizon SK ( konkrétne: Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond a/alebo Akciové Portfólio. Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1 500 EUR rozdelená v pomere 1 : 2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond a/alebo Akciové Portfólio.

2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond a/alebo Akciové Portfólio v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 EUR pri všetkých troch fondoch Dynamické Portfólio, Vyvážený rastový fond a/alebo Akciové Portfólio, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 500 EUR) a do fondov (v min. výške 1 000 EUR, v rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať do ľubovolnej kombinácie všetkých ostatných fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.

3. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov  Eurizon Capital S.A. (konkrétne: Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 5 000 EUR rozdelená v pomere 1 : 2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility.

4. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility v rámci Kombiproduktu Magnifica má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu Magnifica, ak zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu Magnifica je 5 000 EUR pri všetkých štyroch fondoch Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 1 666 EUR) a do fondov (v min. výške 3 334 EUR, v rámci jedného Kombiproduktu Magnifica je možné investovať  do ľubovolnej kombinácie štyroch fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov, t. j. 500 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon Capital S.A. nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.

5. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.

6.Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.

7. Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.

8. Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

9. Nový vklad znamená novozriadený 36 mesačný termínovaný vklad od 10.7.2023 a novozriadený 6, 12, 24 mesačný termínovaný vklad od 14.9.2023 s "novými peniazmi". Za "nové peniaze" sa považujú finančné prostriedky klienta vložené na novozriadený termínovaný vklad, ktoré nie sú presunuté z iných vkladových produktov klienta vo VUB. 

10. Existujúci vklad znamená termínovaný vklad, ktorý bol obnovený po 10.7.2023 (platí pre 36 mesačný termínovaný vklad), resp. od 14.9.2023 (platí pre 6, 12 a 24 mesačný termínovaný vklad).

11. Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

12. Minimálny vklad je 99 EUR. 

13. Nový vklad znamená novozriadený 6, 12, 24 a 36 mesačný termínovaný vklad od 14.9.2023 s "novými peniazmi". Za "nové peniaze" sa považujú finančné prostriedky klienta vložené na novozriadený termínovaný vklad, ktoré nie sú presunuté z iných vkladových produktov klienta vo VUB. 

14. Existujúci vklad znamená termínovaný vklad, ktorý bol obnovený po 14.9.2023.

15. Termínovaný vklad zriadený na základe žiadosti klienta zadanej cez Nonstop banking (Internet banking a Mobil banking, ak to tieto služby umožňujú). Tieto termínované vklady sa zriaďujú iba v mene EUR a iba pre fyzické osoby - občanov. Úrokové sadzby platia len pre prvý tzv. otvárací vklad, na ďalšie prídavné vklady sa vzťahujú úrokové sadzby uvedené v tabuľke Termínované vklady - existujúce zdroje.

Flexivklad extra1

Úrokové sadzby platné od 01.05.2021


v % p.a. 36M 42M 48M
od 1 EUR3  0,01 0,01 0,01

Flexivklad extra - prídavné vklady2

  v % p.a. 1M 3M 6M 12M 24M
 od 1 EUR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1. Predčasný výber z vkladového účtu ročne do výšky 20% vkladu je bez sankčného poplatku (bližšie informácie súvisiace s predčasným výberom bez pokuty sú špecifikované v Obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra).
Pri predčasnom výbere sumy presahujúcej 20% vkladu pokuta predstavuje stratu akumulovaných úrokov ku dňu výberu a to maximálne:
- pri vklade s viazanosťou 36mesiacov za 1 080 dní (pre účty zriadené do 31.8.2012 max. za 360 dní)
- pri vklade s viazanosťou 42 mesiacov za 1 260 dní
- pri vklade s viazanosťou 48 mesiacov za 1 440 dní (pre účty zriadené do 31.8.2012 max. za 540 dní)
Banka má nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

2. Prídavnému vkladu realizovanému počas viazanosti Flexivkladu extra sa priradí ú.s. v závislosti od najbližšieho nižšieho obdobia zostávajúceho do splatnosti vkladu.

3. Minimálny vklad je 99 EUR. 

Termínovaný vklad v cudzej mene

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 20.05.2024


CZK1

(v % p.a.) 1D
do 1M
(s výnimkou 1D)
1M 3M 6M 12M
- 5,45 - do 3.7.2024
5,25 - od 4.7.2024 
         
2 500 - 1 759 999,99   0,00 0,01 0,01 2,50 0,01
 >= 1 760 000 2            

GBP1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
50 - 55 999,99 0,00 0,01 0,01 0,50 0,01 0,01
 >= 56 000 2            

USD1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
100 - 69 999,99 0,00 0,01 0,01 0,50 3 3,50
 >= 70 000 2            

HUF

Na Obchodnom mieste VÚB, a.s. je možné zriadiť si termínovaný vklad v HUF s viazanosťou 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov s minimálnym otváracím vkladom 40 000 HUF. Úrokové sadzby pre termínované vklady v HUF sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB, a.s.

Spoření bez limitů4

Úrokové sadzby v % p.a. 

Viazanosť 1 deň
od 20.5.2024 do 3.7.2024 5,45  
od 4.7.2024 5,25

 

Informácie ku vkladovým účtom:

Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)3 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)3 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)3 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)3 za 180 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov

1. Vkladové účty pre obyvateľstvo a právnické osoby v ostatných CM sú úročené kreditnou úrokovou sadzbou 0,00% p.a.

2. Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

3. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad a 90 dní pre 12M vklad.                 

4. Platí pre klientov zriadených prostredníctvom webovej stránky.     

Štruktúrované depozitá

Prémiový vklad I.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,00% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,00% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad II.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,50% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,50% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,5% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad III.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,50% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,50% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,7% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad IV.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,00% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,00% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad V. 

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,20% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,20% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,2% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad VI.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,30% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,2% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad VII.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,30% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,2% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad VIII.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,60% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,60% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,2% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad IX. 

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,30% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,2% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad X.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,60% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,60% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,2% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XI.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,70% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,70% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XII.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,90% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,90% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XIII.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  2,90% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  2,90% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XIV.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,10% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,10% p.a.
Bonusový úrok1  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XV.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,10% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,10% p.a.
Bonusový úrok3  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XVI.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,10% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,10% p.a.
Bonusový úrok3  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XVII.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,30% p.a.
Bonusový úrok3  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XVIII.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,30% p.a.
Bonusový úrok3  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XIX.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,30% p.a.
Bonusový úrok3  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

Prémiový vklad XX.

Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  3,30% p.a.
Úroková sadzba pre štandardnú dobu viazanosti  3,30% p.a.
Bonusový úrok3  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  0,4% z vkladanej sumy
Pokuta za predčasné zrušenie2  4,00% z objemu vkladu

 

1. Bonusový úrok získa klient ak výsledná hodnota výmenného kurzu EUR/CZK bude v Rozhodujúci deň nižšia ako stanovená hraničná hodnota výmenného kurzu EUR/CZK, v zmysle Špeciálnych obchodných podmienok vkladového účtu Prémiový vklad platných pre konkrétnu emisiu. 
2. Pokuta za zrušenie Prémiového vkladu počas štandardnej doby viazanosti. Predčasné zrušenie je možné realizovať iba k 20. dňu v kalendárnom mesiaci. Predčasný výber časti prostriedkov nie je možný.                                                                                                                                                    3. Bonusový úrok získa klient ak výsledná hodnota výmenného kurzu EUR/USD bude v Rozhodujúci deň vyššia ako stanovená hraničná hodnota výmenného kurzu EUR/USD, v zmysle Špeciálnych obchodných podmienok vkladového účtu Prémiový vklad platných pre konkrétnu emisiu.

 

Depozitné produkty - Archív

Depozitné produkty - Archív

Depozitné produkty, ktoré sa už neotvárajú

Bežné účty


Flexiúčet % p.a.
Kredit do 31.07.2016 0,01 
Kredit od 01.08.2016 0,00 
Flexiúčet Extra ≤ 100 EUR1 1,00 
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)2 +5,00

Sporiaci účet  
Základný úrok  
<=30 000 EUR3 0,01 
>30 000 EUR3 0,00 
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR3 0,10 
1) Zvýhodnená úroková sadzba Flexiúčet Extra - je uplatnená v prípade splnenia podmienky zaúčtovania minimálne 12 pohybov mesačne a súčasne zasielania príjmu na účet v súhrnnej výške 500 EUR. Uplatňuje sa na zostatok do výšky maximálne 100 EUR. Zostatok nad túto výšku sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Rozdiel úroku medzi zvýhodnenou úrokovou sadzbou a štandardnou úrokovou sadzbou je pripísaný na Flexiúčet najneskôr do 6. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2) nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania
3) Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou.Od 1.2.2021 je sporiaci účet do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovu sadzbou 0,09% p.a., tzn. spolu 0,10% p.a. Suma nad 30 000 EUR je vždy úročená 0,00% p.a.

VUBenefit

Master konto  0,01% p.a.

Bežný účet v cudzej mene

Bežný účet v CHF - fyzické a právnické osoby  0,00% p.a.

Flexibiznis účet

Flexibiznis účet** % p.a.
Kredit do 31.07.2016 0,01
Kredit od 01.08.2016 0,00
Nepovolený debet 18,00
Sporiaci účet v EUR pre PO <= 10 000 EUR* 0,30
Sporiaci účet v EUR pre PO > 10 000 EUR* 0,01
* Split sadzba - druh kreditného úročenia, pri ktorom sú úročené jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu inou úrokovou sadzbou. Zostatok do 10 000 EUR je úročený sadzbou 0,30% p.a. a ostatné prostriedky nad túto hranicu sú úročené sadzbou 0,01% p.a.
** Od 9.7.2016 platí pre klientov s obratom do 1 mil €

Termínované vklady

Kombiprodukt

Kombiprodukt - predávaný do 31.3.20202- fyzické a právnické osoby 12M
500 EUR3 3,00
Kombiprodukt - predávaný do 31.3.20194- fyzické a právnické osoby 12M
333 EUR3 3,00
Kombiprodukt MAGNIFICA - predávaný do 30.04.20205- fyzické osoby 12M
3 333 EUR6 3,00

 

Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy maximálne:

* pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní 
pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) za 30 dní
pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) za 60 dní
pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) za 90 dní
pri vklade na kampaňový TV v období od 27.11.2012 do 31.12.2012 s viazanosťou 18 mesiacov (vrátane) za 270 dní maximálne do výšky akumulovaných úrokov
pri vklade na Kombiprodukt VIII a IX za 180 dní

 1. Tieto úrokové sadzby platia aj pre vkladnú knižku V-konto, ktorá sa už nepredáva.
 2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Flexibilný konzervatívny fond, Active Bond Fund, Dynamické portfólio, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica a/alebo Akciové portfólio v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 EUR pri podielových fondoch Eurizon SK,  pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 500 EUR) a do fondu (v min. výške 1 000 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmemená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 3. Výška vkladu na termínovaný vklad tvorí 1/3 celkového vkladu na Kombiprodukt, tzn. min. vklad na termínovaný vklad je 333 EUR, resp. 500 EUR pri investovaní do vybraných fondov Eurizon SK. Oba produkty si musí klient otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu, sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas doby prvej viazanosti vkladu, bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z  termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 4. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Flexibilný konzervatívny fond, Active Bond Fund, Dynamické portfólio, Dlhopisový konvergentný fond, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica a Flexible Magnifica Fund v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 000 EUR pri podielových fondoch Eurizon SK, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 333 EUR) a do fondu (v min. výške 667 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmemená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 5. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70 do Kombiproduktu Magnifica, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu Magnifica, a zároveň investuje 2/3 investície do menovaných fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu Magnifica je 10 000 EUR pri podielových fondoch EURIZON,  pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 3 333 EUR) a do fondu (v min. výške 6 667 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť v daný čas. V prípade redemácie z podielových fondov EURIZON nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmemená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 6. Výška vkladu na termínovaný vklad tvorí 1/3 celkového vkladu na Kombiprodukt Magnifica, tzn. min. vklad na termínovaný vklad je 3 333 EUR pri investovaní do vybraných fondov Eurizon SK. Oba produkty si musí klient otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu, sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas doby prvej viazanosti vkladu, bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z  termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.

Spoření bez limitů

od 10.9.2022 (pilotná fáza predaja) do 11.11.2022  6,00 % p. a.
od 12.11.2022 do 17.1.2024  6,15 % p. a.
od 18.1.2024 do 25.2.2024  6,05 % p. a.
od 26.2.2024 do 19.5.2024  5,80 % p. a.
od 20.5.2024 do 3.7.2024 5,45 % p. a.

VÚB a.s. neprijíma dodatočné vklady na vkladové účty, ktoré sa už nepredávajú.


Úsporné vklady s výpovednou lehotou v EUR

Časové obdobie Základný úrok Sankčný úrok
1M 0,01 0,01
3M 0,01 0,01
6M 0,01 0,01
9M 0,01 0,01
12M 0,01 0,01
24M 0,01 0,01


Plus T konto

Plus T konto  
7D 0,01
14D 0,01
1M 0,01

Záručný vklad

Záručný vklad  
1M 0,01
3M 0,01
6M 0,01
12M 0,01
2R 0,01
4R 0,01

Revolvingový vklad

Revolvingový vklad  
7D 0,01
1M x
3M x

Vklady na 1 a 3 mesiace konvertované na R konto Plus.


Dynamický termínovaný vklad v EUR

Fyzické osoby1 do 1M 1M 3M 6M 12M
99 - 29 999,99 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
>= 30 000  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 

Právnické osoby do 1M 1M 3M 6M 12M
99 - 29 999,99 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
>= 30 000  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Dynamický termínovaný vklad v cudzej mene

Úrokové sadzby platné od 7.4.2014

     1M  3M  6M2  12M
CZK od 2 500  0,01  0,01  0,01  0,01
GBP od 50  0,01  0,01  0,01  0,01
CHF od 150  0,00  0,00  0,00  0,00
USD1 od 100  0,01  0,01  0,01  0,01

Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) za 30 dní
pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) za 45 dní
pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) za 90 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov

 1. Tieto úrokové sadzby platia aj pre vkladnú knižku V-konto, ktorá sa už nepredáva.
 2. Úrokové sadzby sú platné aj pre 9M TV, ktoré sa už nepredávajú.

Flexivklad1

Úrokové sadzby platné od 14.11.2014

Fyzické osoby 36M
1 - 29 999,99 EUR 0,01
30 000 EUR a viac 0,01

 

Právnické osoby 36M
1 EUR a viac 0,01
 1. Predčasný výber do výšky 25% zo zostatku na vkladovom účte 1.júna a 1.decembra je bez sankčného poplatku. V ostatných prípadoch pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie úrokov z vyberanej sumy ku dňu výberu maximálne však za 360 dní (platné pre účty zriadené do 31.8.2012) resp. za 1 080 dní (platné pre účty zriadené v období od 1.9.2012 do 30.9.2013), pričom banka má nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

Na produkty, ktoré sa nepredávajú, VÚB banka neprijíma dodatočné vklady.


Flexivklad extra pre právnické osoby1

Úrokové sadzby platné od 14.11.2014

Flexivklad extra 48M
1 EUR a viac 0,01
 1. Predčasný výber z vkladového účtu ročne do výšky 20% vkladu je bez sankčného poplatku (bližšie informácie súvisiace s predčasným výberom bez pokuty sú špecifikované v Obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra.). V ostatných prípadoch pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie hrubých úrokov z vyberanej sumy za 540 dní, maximálne však do výšky akumulovaných úrokov alebo má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

Zmluva o vklade s produktovým označením "Vklad bez viazanosti"

Vklad bez viazanosti  
Mena % (p.a.)
EUR 0,01
Minimálny vklad 6 EUR
Minimálny zostatok 6 EUR

 

Vklad bez viazanosti (pôvodná Detská vkladná knižka)*  
Základný úrok 0,01
Základný úrok + dodatkový úrok sa neuplatňuje**

* Bonus v podobe úrazového poistenia poskytovaného vo vzťahu k pôvodným Detským vkladným knižkám sa nebude z dôvodu zániku Rámcovej zmluvy o úrazovom poistení k detskej vkladnej knižke poskytovať aj napriek splneniu podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a. s., pre depozitné produkty. 

**Toto ustanovenie nadobúda účinnosť od 15.1.2023.

 

Bonusový termínovaný vklad

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 14.11.2014

Pre fyzické osoby

Základná úroková sadzba 6M 
1 EUR - 29 999,99 EUR 0,01
30 000 EUR a viac 0,01
Sankčný úrok1 0,01

Pre právnické osoby

Základná úroková sadzba 6M 
od 1 EUR 0,01
Sankčný úrok1 0,01

Výška bonusu

Výška bonusu2 6M
1. prolongácia +0,01
2. prolongácia +0,01
3. prolongácia +0,01
4. prolongácia +0,01
5. prolongácia +0,01

 1. pri predčasnom výbere časti alebo celého vkladu z Bonusového termínovaného vkladu sa sankčný poplatok počíta z predčasne vyberanej sumy za počet dní nedodržania viazanosti vkladu s použitím sankčného úroku uvádzaného v tabuľke pre Bonusový termínovaný vklad.
 2. na bonus k základnej úrokovej sadzbe (platnej v deň obnovy účtu) má klient nárok po splnení podmienky, že v priebehu viazanosti neuskutoční žiadny výber resp. nezníži počiatočný vklad inou transakciou a zároveň prostriedky ponechá na účte aj po obnove vkladu. Pri porušení tejto podmienky klient stráca nárok na bonus na nasledujúcu viazanosť a vklad je úročený základnou úrokovou sadzbou. Ak je však následne podmienka na priznanie bonusu opäť splnená, bonus bude priznaný rovnakým spôsobom ako pre novootvorený vklad (max. do 36 mesiacov od otvorenia tohto účtu).
Debetné karty

Debetné karty

Všetky zverejnenia pre debetné platobné karty nájdete na stránke Obchodné podmienky.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.