Kontakt Internet banking IB Search ×

 


Výhody poistenia

  • individuálny prístup,
  • konkurencieschopné podmienky poistenia v splátkach,
  • komplexné krytie poistných rizík s širokou ponukou pripoistení – GAP, čelné sklo, náhradné vozidlo atď.,
  • uzavretie poistnej zmluvy súčasne so zmluvou o financovaní,
  • časová úspora pre klienta (benchmark poistenia na trhu, úhrada poistného, bez nutnosti dodatočného dokladovania vinkulácie),
  • garantovaná výška poistného počas celej doby trvania financovania,
  • poistné zahrnuté v splátkach s mesačnou splatnosťou bez uplatnenia prirážky za področné platenie poistného,
  • pomoc pri riešení problémov s likvidáciou PU,
  • pokračovanie kontinuálneho poistenia aj po skončení financovania s výhodnými poistnými podmienkami.

Spolupracujúce poisťovne

Dlhoročne spolupracujeme s najväčšími poisťovňami na trhu.