Contact Internet banking IB Search ×deco

Save up for your dreams and plans with VÚB bank.

Save for your dream, create a financial reserve, secure a better retirement or let your money appreciate.

Why to take advantage of VÚB products?

A wide choice of savings products and deposit products

Preferential conditions for the appreciation of your money

Simple possibilities of daily savings

Convenient saving for retirement

Najjednoduchší spôsob sporenia

So sporiacim účtom si môžete rýchlo a jednoducho odkladať svoje voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe a pritom ich mať stále k dispozícii.

 • Možnosť získať zľavu za vedenie bežného účtu 
 • Vytvoriť si rezervu pre prípad potreby
 • Pravidelným sporením získam zvýhodnený úrok 

Čím viac platím, tým viac sporím 

Pri každej platbe kartou sa mi suma nákupu automaticky zaokrúhli na celú sumu a rozdiel sa presunie na sporiaci účet.

 • Jednoduché a rýchle sporenie bez viazanosti a poplatkov
 • Možnosť získať zvýhodnené úročenie na sporiacom účte 

Chcem sa zabezpečiť na dôchodok

Dobrovoľné dôchodkové sporenie za účelom zhodnotenia mojich financií.

 • Môžem si vybrať z viacerých investičných stratégií 
 • Neustály prehľad o dôchodkových úsporách 
 • Úspory sú majetkom klienta a možno ich dediť

Potrebujem uložiť svoje financie

Od svojho vkladu chcem, aby sa mi prispôsobil podľa mojich potrieb.

 • Mať výhodnú garantovanú úrokovú sadzbu po cele obdobie viazanosti
 • Možnosť realizovať predčasný výber časti prostriedkov bez sankcie

Potrebujem uložiť mojej financie na bezpečnom mieste

Od svojho terminovaného účtu chcem, aby bol bezpečný s istým výnosom.

 • Zriadenie, vedenie a rušenie termínovaného účtu bez poplatku
 • Termínovaný vklad je bezpečne chránený Fondom na ochranu vkladov
 • Vklad je počas celej doby viazanosti úročený pevnou úrokovou sadzbou

Chcem zhodnotiť svoje financie v cudzej mene

Od svojho terminovaného účtu chcem aby bol bezpečný s istým výnosom a zaujímavou úrokovou sadzbou.

 • Zriadenie, vedenie termínovaného účtu bez poplatku
 • Termínovaný vklad je chránený Fondom ochrany vkladov
 • Vklad je počas celej doby viazanosti úročený pevnou úrokovou sadzbou

Chcem si sporiť na vlastné bývanie

Odkladať si finančné prostriedky na mimoriadnu alebo predčasnú splátku hypotéky. 

 • Vytvoriť si rezervu pre prípad výpadku príjmu
 • Získať zľavu za vedenie bežného účtu
 • Pravidelným sporením získať zvýhodnenú bonusovú sadzbu

Chcem výhodnejší úrok

Preferujem kombináciu vopred istého výnosu termínovaného vkladu a zhodnotenia v podielovom fonde. 

 • Dobre vyskladaná investícia
 • Výhodný úrok 2 % p.a. na termínovanom vklade

Chcem zhodnotiť peniaze tradičnou formou 

Chcem bezpečne a pravidelne odkladať svoje peniaze, pričom ich mám kedykoľvek k dispozícií. 

 • Bezplatné zriadenie a vedenie vkladnej knižky
 • Neustály prehľad o mojich peniazoch
 • Chránené Fondom ochrany vkladov 

Chcem na určitý čas odložiť a zhodnotiť moje peniaze

Peniaze zhodnocujem 2 x do roka na bezpečnom mieste

 • Mám na výber z viacerých viazaností 
 • Peniaze môžem vybrať bez poplatku po uplynutí výpovednej doby
 • Pravidelné zhodnotenie