• No suggestion
Udržateľnosť

Martina Hrivnáková: Chceme byť aktívnou súčasťou zelenej zmeny

Dôsledné prijatie ESG princípov sa pre firmy stáva zásadná nevyhnutnosť, ale aj veľká príležitosť. O tom, ako sme sa tejto výzvy chopili v našej banke, sme sa porozprávali s Martinou Hrivnákovou, riaditeľkou korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB. VÚB prijala koncom minulého roka hrdo prívlastok „zelená banka“. Priblížite, čo stálo za týmto rozhodnutím?

09/09/2021

Dianie v oblasti ochrany prírody a zelenej ekonomiky sme sledovali už dlhší čas, k čomu nás inšpirovali aj skúsenosti našej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Tá patrí medzi dôležitých hráčov vo svete, ktorí   uľahčujú prechod firiem na modely cirkulárnej ekonomiky či zelených energií. Aj my si plne uvedomujeme, že otázka záchrany životného prostredia je už existenčne dôležitá a že zodpovednosť konať spočíva na každom. Preto sme sa rozhodli konkrétne posunúť a ako prvá banka na Slovensku verejne deklarovali náš Zelený manifest, ktorým sme princíp udržateľnosti už natrvalo vpísali do samotného DNA nášho podnikania.

Čo si pod tým môžeme konkrétne predstaviť?

Zadefinovali sme tým niečo ako naše programové vyhlásenie na najbližšie roky, podľa ktorého chceme konkrétne konať v prospech planéty a spájať sa pri tom s našimi klientami, zamestnancami aj organizáciami. Na jednej strane musíme pracovať na tom, aby sme ako bankový kolos úplne minimalizovali našu vlastnú enviro záťaž. Na druhej strane sme týmto naštartovali aj našu snahu maximalizovať svoj nepriamy pozitívny dopad – cez zelené úvery a služby a tiež v ešte intenzívnejšej podpore a oceňovaní neziskového sektora, na ochranu prírody zameraných iniciatív a komunít.

Spomínate zelené produkty. Ako sa darí VÚB v praxi prinášať bankové riešenia pre rastúcu, ekologicky zmýšľajúcu časť slovenského trhu? 

Výška poskytnutých úverov z našej strany na zelené technológie dosiahne čoskoro už 5 miliónov eur. Náš podiel na financovaní firemných klientov v oblasti obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltaiky, je najvyšší na trhu a predstavuje približne 20 %. Navyše, od jari tohto roku ponúkame ako prvá banka zelenú hypotéku úplne bez poplatku. Podporujeme tak klientov, ktorí sa podujali na rekonštrukciu či stavbu bytu, domu alebo firmy v súlade s nízkoenergetickým štandardom - napr. s využitím fotovoltaiky, solárnych kolektorov na ohrev vody či ďalších úsporných opatrení. Zároveň umožňujeme klientom realizovať tzv. ESG investície do preukázateľne udržateľných globálnych spoločností s najvyšším zeleným ratingom - a to cez naše priame prepojenie s celosvetovou skupinu asset manažmentu Eurizon.

Pozrime sa aj na ovocie, ktoré sa rodí z podpory neziskového sektora. Z ktorých aktivít máte najväčšiu radosť?

Naša nadácia minulý rok predstavila unikátny grantový program pre organizácie, ktoré sa usilujú o záchranu biodiverity a rozvoj zelenej ekonomiky v regiónoch. Stretol sa s úžasným ohlasom a víťazi práve pracujú v teréne na svojich projektoch. Naším vkladom pre komunitu hrdiniek a hrdinov v tejto oblasti sa stalo aj nové ocenenie Atlas. Symbolicky na Deň Zeme sme udelili našu verejnú poklonu a podporu autorom najlepších projektov spomedzi organizácií, škôl, obcí, startupov a firiem. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Byť bližšie k prírode sa snažíme aj cez viacero iniciatív v hlavnom meste – či už išlo o podporu projektu 10 000 stromov pre Bratislavy či revitalizáciu z hľadiska ekotopov vzácnej záhrady Prüger-Wallnerovcov pri Horskom parku. 

Ako sa s týmto novým nastavením stotožnili kolegovia z banky? 

Môžem povedať, že všetci prijímajú úplne s pochopením všetky interné zlepšováky týkajúce sa úspory zdrojov. Niektorí z nich sa aktívne zapájajú do pracovných skupín, ktoré vyhľadávajú a implementujú udržateľné riešenia priamo v banke. V neposlednom rade sú doslova našimi vlastnými „rukami“ pre zelenší svet. V rámci firemného dobrovoľníctva organizujeme pravidelne spoločné upratovanie prírody, rôzne zelené výzvy. Naposledy sa nám takto podarilo spoločnými silami vyzbierať 340 kg odpadu z lužných lesov v okolí Dunaja. Vyvetrali sme si hlavy, urobili kúsok práce pre prírodu a vzájomne nás to stmelilo.

Zdieľať

Needs our help?

We will answer to all your questions.