• No suggestion

VÚB už prerozdelila 18 miliónov na záchranu firiem, čo je najviac zo slovenských bánk


Finančné prostriedky určené na preklenutie výpadkov príjmu v období zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu, sú už prerozdelené medzi slovenské firmy. Vďaka nasadeniu zamestnancov VÚB banky sa podarilo prerozdeliť už takmer celý jej podiel - 18 miliónov €. Banka rokuje momentálne o navýšení. 

„Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom VÚB, ktorí robia maximum, aby skrátili dobu od podania žiadosti po získanie úveru. Aj keď sme ako líder firemného bankovníctva na Slovensku získali najväčší podiel finančných prostriedkov zo SIH antikorona záruky, podarilo sa nám prerozdeliť takmer všetky prostriedky behom dvoch týždňov. Záujem je však podstatne väčší, keďže evidujeme už takmer 100 žiadostí!  Preto sme začali rokovať o možnom navýšení tejto podpory pre malé a stredné podniky,“ hovorí Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB.

500 miliónov € mesačne je pripravených na pomoc slovenským firmám

Avšak najdôležitejšou pomocou pre slovenských podnikateľov a podniky  je  garančná schéma – Veľký program záruk. V rámci tohto programu slovenské banky prerozdelia mesačne 500 miliónov €.

VÚB banka, ktorá získa opäť najväčší podiel - mesačne 100 miliónov € - je už teraz pripravená čo najrýchlejšie a zároveň najefektívnejšie poskytnúť dlho očakávanú finančnú pomoc. Štátom garantované úvery sú dostupné pre slovenské firmy od mikropodnikov až po veľké korporácie.

S mnohými firemnými klientmi máme dlhoročné korektné vzťahy. Záleží nám na nich a chceme aby vedeli, že ich situáciu nielen dôverne poznáme, ale chceme im aj aktívne pomôcť.  Je jedno či ide o malý podnik alebo veľkú korporáciu. Prostredníctvom úverov so štátnou zárukou si firmy zabezpečia pokrytie prevádzkových nákladov, ktoré v súčasnej situácii nevedia pokryť príjmami. Našou základnou úlohou ako najväčšej firemnej banky je urobiť maximum, aby sme poskytli rýchle peniaze alebo ďalší kyslík, ktorý firme umožní dýchať. Okrem toho sme od 9.4. dokázali sprocesovať viac ako 2000 žiadostí podnikateľov o odklad splátok.  Dôležité je firmám doručiť potrebné finančné prostriedky čo najrýchlejšie, a v dostatočnom objeme. Som presvedčený, že tak ako pri SIH antikorona záruke, aj pri veľkom programe záruk sa nám podarí oboje.“ dodáva Andrej Viceník.

Pre viac informácií kontaktujte prosím najbližšie firemné centrum VÚB. Zoznam firemných centier nájdete TU

Needs our help?

We will answer to all your questions.