Kontakt Internet banking IB Search ×

22.12.2021

Okamžité platby už od februára 2022: Klienti VÚB si ich vyskúšajú medzi prvými!

Aj klienti VÚB banky zažijú od 1. februára 2022 skutočnú platobnú revolúciu. Keďže banka splnila všetky certifikačné požiadavky NBS a zvládla úspešný test okamžitých platieb, ktorý realizovala aj s ďalšími bankami, budú okamžité platby k dispozícii pre klientov od prvého dňa od ich spustenia. Ďalšou dobrou správou je, že okamžité platby budú aj súčasťou balíčka k účtu.


Instantné platby prinášajú pre klientov skutočne veľké benefity. Akonáhle klient takto pošle svoje prostriedky v akýkoľvek deň a v akúkoľvek hodinu, príjemcovi prídu už v priebehu niekoľkých sekúnd. Týka sa to nielen Slovenska, ale ďalších 35 krajín Európy, ktoré sa zapojili do poskytovania SEPA okamžitých platieb. Na Slovensku navyše zavádzame instantné platby v jednom z najvyšších štandardov na rozdiel od iných krajín, preto je aj náročnosť implementácie oveľa väčšia. Napríklad v Čechách neplatia eurom a majú len lokálne instantné platby, v Taliansku euro síce majú, ale sú tam tiež len lokálne platby, v Nórsku a v Estónsku, kde instantné platby zavádzajú spolu s nami, je limit len do 15-tisíc eur. Na Slovensku bude pritom absolútny limit až 100-tisíc eur.

Postup pri spracovaní okamžitej (instantnej) platby:

1. Klient zadá platbu a prebehne jej rýchla kontrola
2. Potom sa posiela na zaúčtovanie do inej banky, banka má 10 sekúnd na odpoveď
3. Odpoveď sa zaregistruje a posiela sa klientovi notifikácia o výsledku jeho platby

Základné otázky a odpovede
 

 • Aké sú výhody okamžitých platieb?

  Predovšetkým rýchlosť. Zatiaľ čo v súčasnosti spracovanie SEPA platby trvá niekoľko hodín až deň, spracovanie SEPA okamžitých platieb prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd. Ďalšou výhodou je dostupnosť služby nepretržite, t.j. 24/7/365.
 • Veľa podnikateľov si necháva platenie daní a odvodov na poslednú chvíľu a môžu tak prísť k pokutám. Môžu tomu okamžité platby zabrániť? Aj chvíľu pred polnocou viem zadať platbu?

  Okamžité platby je možné zadať 24/7/365, čiže by mohli pomôcť podnikateľom zaslať platbu na poslednú chvíľu, pričom je potrebné zdôrazniť, že takúto platbu možno zrealizovať iba medzi inštitúciami zapojenými do schémy SEPA okamžitých platieb.
 • Bude sa meniť vizuál platby v internet bankingu a v aplikácii VÚB Mobil Banking?

  So zavedením SEPA okamžitých platieb sa upravuje aj vizuál platby v internet bankingu a vo VÚB Mobil Bankingu. Aj preto si bude potrebné v druhej polovici januára 2022 aktualizovať mobilnú aplikáciu. Denný limit na SEPA okamžité platby pre elektronické bankovníctvo bude nastavený na sumu 5000 eur.
 • Ako to bude s platbou, ktorá prebehne medzi bankami, z ktorých je len jedna z nich (odosielacia alebo prijímacia) zapojená do schémy okamžitých platieb a tá druhá nie je?

  Okamžitú SEPA platbu je možné zrealizovať iba v prípade, ak obe banky (banka odosielateľa aj banka príjemcu) sú zapojené v schéme SEPA okamžitých platieb.
 • Ako je to so Štátnou pokladnicou, odkiaľ prichádzajú rôzne dávky a kam sa platí napríklad DPH alebo iné dane?

  K 1. februáru 2022 sa ku schéme pripojili tri slovenské banky (VÚB banka, Tatra Banka a Slovenská sporiteľňa), zatiaľ bez Štátnej pokladnice.
 • Zostane v bankách, ktoré sa zapoja do schémy okamžitých platieb aj možnosť bežných platieb, ktoré sa zúčtovávajú v čase T+1, to znamená najneskôr do druhého dňa? 

  Tento typ platieb naďalej zostáva v ponuke. Klient si bude môcť zvoliť buď SEPA platbu, ako ju pozná dnes, alebo SEPA okamžitú platbu po splnení podmienok (najmä limit a výber banky zapojenej v schéme).
 • Je stanovený nejaký denný limit na výšku takejto platby? Je iný pre firmy a pre súkromné osoby resp. občanov? Môže sa v budúcnosti 100-tisícová hranica zvýšiť?

  Maximálna výška transakčného limitu definovaná v Národnom pláne zavedenia okamžitých platieb na Slovensku je 100 tisíc eur. Individuálni účastníci schémy majú možnosť dohodnúť sa na ďalších podmienkach pre realizáciu okamžitých platieb, napr. zvýšiť maximálny limit pre okamžité platby.
  Podľa prieskumu Európskej centrálnej banky realizovanom medzi poskytovateľmi platobných služieb zapojenými v rámci SEPA IP schémy, približne 30% poskytovateľov platobných služieb využíva možnosť vyššieho limitu. Väčšina poskytovateľov nemá potrebu navýšiť v súčasnosti stanovený limit, pričom v budúcnosti nie je zmena limitu vylúčená.