Kontakt Internet banking IB Search ×

29.10.2021

VÚB banka zaznamenala dobrú obchodnú výkonnosť, zamerala sa aj na udržateľnosť a princípy ESG

Za prvé tri štvrťroky 2021 dosiahla VÚB banka veľmi uspokojivé výsledky z hľadiska obchodnej výkonnosti aj ziskovosti a to popri uplatňovaní princípov ESG a udržateľnosti vo svojom podnikateľskom prístupe.


VÚB bola navyše ocenená ako Najlepšia banka a Najbezpečnejšia banka na Slovensku v roku 2021 prestížnym magazínom Global Finance.

„VÚB je známa svojou angažovanosťou v celospoločenských témach, ako zelenej banke nám záleží na implementácii princípov ESG a udržateľnosti do našich každodenných rozhodnutí. Na úrovni Slovenskej bankovej asociácie sme spoluvytvárali Memorandum o udržateľnom rozvoji a chceme byť inšpiráciou pre ďalšie spoločnosti. Snažíme sa pozerať dopredu, čo robiť po pandémii, aj keď situácia na Slovensku sa stále vyvíja.
Zameriavame sa na digitalizáciu našich služieb a produktov, modernizáciu pobočkovej siete, podporu klientov a firiem a myslíme na rozvoj a bezpečnosť našich zamestnancov. Sme radi, že naše zameranie na udržateľný rast a obozretné riadenie rizík prinieslo nielen dobrý výsledok za ostatné tri štvrťroky, ale ocenili ho aj odborníci z magazínu Global Finance,“
uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Okrem stále nepriaznivého vývoja z hľadiska úrokových výnosov dosiahla VÚB banka dobré výsledky v príjmoch z poplatkov a vynikajúce výsledky v oblasti výnosov z obchodovania. VÚB zároveň udržiavala efektívnu prevádzku z hľadiska štrukturálnych úspor administratívnych nákladov, keď sa pomer nákladov k výnosom zlepšil o 67 bázických bodov. Na ziskovosť mala vplyv aj transformácia bankového odvodu.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 151,5 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov (bez bankového odvodu) 52,83% a čistý zisk 87,6 mil. EUR.

Za tri štvrťroky 2021 dosiahlo úverové portfólio VÚB 16,3 mld. EUR (+9,2% oproti septembru 2020) a celkové vklady klientov predstavovali 13,2 mld. EUR (+4,9% oproti septembru 2020).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V septembri 2021 predstavovala 19,44%, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.