Kontakt Internet banking IB Search ×

28.05.2019

Cestovné poistenie je stále jednoduchšie

Ani pri cestovaní na poslednú chvíľu sa do sveta nevydajte bez poistenia. Môžete ho vybaviť viacerými spôsobmi. Ukážeme vám, ktoré sú rozhodne najpraktickejšie.


Poistenie ku kreditnej karte

V cestovnom poistení ku kreditnej karte Mastercard World, ktoré je ZDARMA, je krytý nielen držiteľ karty, ale aj jeho 5 spolucestujúcich, ktorí nemusia byť rodinnými príslušníkmi. Môže ísť napríklad o druha, družku, deti do 18 rokov, resp. do 21 rokov, ak navštevujú riadne denné štúdium, susedov, známych, priateľov a podobne.

Títo spolucestujúci sú krytí za podmienky spoločnej rezervácie služieb spojených s cestovaním (ubytovanie alebo cestovný lístok/letenka), t. j. držiteľ karty musí byť menovite uvedený spolu so spolucestujúcimi na cestovnom doklade alebo prípadne musia mať rovnaký cieľ cesty (lístok na koncert). Vekový limit poistenej osoby je do 80 rokov.

Avšak ak nie je držiteľ karty menovite uvedený spolu so spolucestujúcimi na cestovnom doklade, prípadne majú držiteľ a spolucestujúci rovnaký cieľ cesty, ale nemajú ani letenky, ani doklad od ubytovania, či lístok na koncert, a cestujú napríklad súkromným autom na dovolenku s ubytovaním v privátnom apartmáne, spolucestujúci nebudú v tomto prípade poistení. Ak by mali doklad od ubytovania s uvedením mena držiteľa, poistení by boli všetci 5 spolucestujúci.

Možnosti poistenia ku kreditnej karte:

Mastercard Standard: balík poistenia k hlavnej a dodatkovej karte je za 23 eur na rok

Mastercard World: balík poistenia k hlavnej karte je ZADARMO a k dodatkovej karte 30 eur na rok

Rozsah poistného krytia:

 • Poistenie asistenčných služieb v zahraničí
 • Poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu a ochorenia
 • Poistenie úrazu s následkom smrti
 • Poistenie trvalých následkov úrazu
 • Poistenie pre prípad akútneho zubného ošetrenia
 • Poistenie pre prípad náhodného poškodenia ortopedických pomôcok
 • Poistenie straty, krádeže alebo poškodenia batožiny, osobného majetku
 • Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej prepravy
 • Poistenie pre prípad zdržania cesty lietadlom
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v zahraničí
 • Poistenie právnej pomoci a kaucie

Poistenie ku kartám navyše

Súčasťou služieb ku kreditným kartám je aj poistenie ochrany tovaru a poistenie predĺženej záruky na spotrebný tovar o 1 rok. Ani v prípade neoprávnenej či neautorizovanej platby, ktorú zistíte, o svoje peniaze neprídete. Oznámite to banke a tá prípadnú reklamáciu vyrieši za vás.

Rýchle poistenie online

Svoje cestovné poistenie môžete vyriešiť pár kliknutiami na našej webovej stránke www.vub.sk. Môžete poistiť seba, ale aj kohokoľvek ďalšieho (najviac päť osôb). Vybrať si môžete jednorazové poistenie na konkrétny počet dní, ale aj cestovné poistenie na dobu neurčitú.

Ako na nepríjemnosti

Ak vás na dovolenke predsa len zastihnú nepríjemnosti ako choroba, či úraz ako prvé zavolajte na Asistenčnú službu a nahláste poistnú udalosť. Za ošetrenie môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Uschovajte si originál lekárskej správy a účet za platbu. Po vašom návrate odovzdáte všetku dokumentáciu.
Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné kontaktovať priamo poisťovňu Generali: +421 2 5857 2266