Kontakt Internet banking IB Search ×

Aby bolo na Slovensku viac radosti

VÚB pomáha Dobrému anjelovi, pretože ide o unikátny projekt

„Opýtal sa mamky, či mu vyprala dres na tréning a sadol do auta. To sa o chvíľu zrazilo s kamiónom. Anička skočila do vody, dlhšie sa nevynorila. Samko bol vážne chorý, zrazu sa mu zahmlilo pred očami. Dnes sú všetci traja v bdelej kóme. Už roky. Pri kontakte s bdelou kómou akoby zastal čas. Osem, či desať rokov?...“ Týmito slovami sa začína na internetovej stránke DOBRÉHO ANJELA.

Tri tisícky príbehov plných utrpenia, bolesti, ale aj ľudskej spolupatričnosti sú každodennou prácou tejto neziskovej organizácie. Všeobecná úverová banka je partnerom DOBRÉHO ANJELA už viac ako 11 rokov. Banka projektu darovala alebo pomohla získať sumu 3,4 milióna eur. Navyše naštartovala jednu zo schém, ktorá trvalo prináša do projektu financie prostredníctvom platieb kartami.

„Zaujal nás najmä princíp práce Dobrého anjela. Vytvorili trvalý most medzi tými, čo pomoc potrebujú a ľuďmi aj firmami, ktoré sú ochotné pomáhať,“ vysvetľuje Dana Kondrótová, riaditeľka odboru štandardných klientov VÚB dôvody, prečo banka vstúpila práve do projektu DOBRÝ ANJEL. VÚB považuje činnosť tejto charitatívnej organizácie za prospešnú a užitočnú. Spôsob pomoci DOBRÉHO ANJELA je originálny a unikátny, pretože ide o nástroj pomoci otvorený z oboch strán, s výbornou schopnosťou zachytávať tých, čo sa do problémov dostanú a trvalo oslovovať a vyhľadávať ľudí, čo by mohli pomáhať.

Ako a komu sa pomáha?
DOBRÝ ANJEL pomáha pravidelným, mesačným finančným príspevkom rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpia rakovinou, prípadne dieťa trpí na inú zákernú chorobu. A rodina sa preto dostala do finančnej núdze. Ide najmä o rodiny s deťmi postihnutými detskou mozgovou obrnou, cystickou fibrózou, chronickým zlyhaním obličiek, svalovou dystrofiou, Downovým syndrómom, ako aj mnohé iné stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru.
DOBRÝ ANJEL pritom všetky mesačne vyzbierané peniaze od donorov, rádovo 400-tisíc eur, rozdeľuje medzi rodiny na zozname podporovaných. A každý, kto peniaze daruje, vie, komu prispieva. Minulý mesiac napríklad takto získalo pomoc vyše 3-tisíc rodín, pričom prispievateľmi boli desaťtisíce ľudí. Za celú históriu existencie, DOBRÝ ANJEL vyzbieral a prerozdelil takmer 45 miliónov eur a pomohol 8500 rodinám.

Flexibilný princíp
VÚB banka sa pri riešení, ako nastaviť dlhodobú pomoc, inšpirovala základnou filozofiou projektu. Preto vydáva debetnú kartu Maestro DOBRÝ ANJEL, pri ktorej z každej platby uskutočnenej v kamennom obchode či na internete odošle VÚB v mene platiaceho 0,5% na účet Dobrého anjela.
Karta Maestro DOBRÝ ANJEL je štandardná debetná karta umožňujúca pohodlný prístup k finančným prostriedkom na účte. „Je to veľmi flexibilný nástroj umožňujúci bežným ľuďom pomáhať už len tým, že používate kartu ako obvykle. Príspevok z platieb odvedie VÚB za držiteľa karty každý mesiac,“ zdôraznila Andrea Šipošová, vedúca oddelenia Kartových procesov vo VÚB banke.

Ďalšie formy podpory
Karty, ktoré napríklad vlani priniesli ANJELOVI 335-tisíc eur nie sú jediným nástrojom pomoci. VÚB sprístupnila aj ďalšie možnosti, pohodlne ovládateľné cez Internet banking aj Mobil banking. Okrem klasického trvalého príkazu z účtu či jednorazového príkazu cez bankomat si môžu klient nastaviť napríklad Flexisporenie Dobrý Anjel. Majiteľ účtu nastaví zaokrúhľovanie platieb napríklad na celé eurá smerom nahor a rozdiel medzi platenou cenou a zaokrúhlenou sumou sa vždy odvádza pre Dobrého anjela.
Súčasne Nadácia VÚB podporuje projekt aj jednorazovými platbami, minulý rok to bolo 64-tisíc eur. „Tento rok celková suma zložená z viacerých druhov podpory by mala dosiahnuť pol milióna eur,“ uviedla Martina Slezáková, riaditeľka Nadácie VÚB.

Mesačná záchrana
Rodiny dostávajú pravidelnú mesačnú výpomoc v priemere 120 - 140 €. „Cieľom je pomôcť preklenúť zložité obdobie, kedy sa rodiny dostanú do finančných problémov, pretože jeden z rodičov už nemôže pracovať. Často ide o neúplné rodiny, kde je už na deti len jeden z rodičov,“ zdôraznil Ján Dobák, riaditeľ neziskovej organizácie Dobrý anjel.
Dobrý anjel tak navyšuje mesačný príjem v priemere o 20 percent a to v čase, keď kvôli zákernej chorobe príjem výrazne klesá a výdavky stúpajú. Posudzovanie rodín začlenených do programu pritom robia lekári - špecialisti, onkológovia a podobne. „VÚB banka je našim trvalým partnerom, ktorý svojím jedinečným prístupom dáva novú nádej na dôstojný život mnohým rodinám na Slovensku,“ doplnil Ján Dobák.

Ako si nastaviť pomoc pre Dobrého anjela:

  • požiadajte o vydanie debetnej karty Maestro Dobrý Anjel, na pomoc pôjde až do 0,5% z každej platby u obchodníkov
  • pošlite príspevok z akejkoľvek karty VÚB cez stránku www.dobryanjel.sk
  • jednorazovým príspevkom cez vyše 500 bankomatov VÚB banky na Slovensku
  • trvalým príkazom z účtu vo VÚB banke
  • FLEXISPORENIE Dobrý anjel, prevod sumy pri každej platbe z účtu v hodnote podľa nastaveného zaokrúhľovania nahor