Kontakt Internet banking IB Search ×

Úrokové sadzby komerčných úverov pre firmy

Úrokové sadzby platné od 3. 4. 2013

Typ úrokovej sadzby Mena úveru Výška úrokovej sadzby v % p. a.
Základná sadzba pre podnikateľské úvery EUR 0,25
  USD 0,35
  CZK 0,70
  GBP 0,55
Základná sadzba SZRB - Podpora EUR 4,70
Základná sadzba SZRB - Rozvoj II MSP EUR 6M EURIBOR-0,7
Základná sadzba SZRB - Rozvoj III MSP EUR

6M EURIBOR+0,251

Základná sadzba SZRB - Rozvoj II Byty EUR 6M EURIBOR-0,7
Základná sadzba SZRB - Rozvoj II MSP + EÚ EUR 6M EURIBOR-0,7
Nepovolený debet na bežnom účte  všetky meny 18,00

1platí od 1. 1. 2009