Kontakt Internet banking IB Search ×

Úrokové sadzby depozitných produktov

Bežné účty

Bežné účty pre fyzické osoby

VÚB Účet/ VÚB Účet Magnifica a  VÚB Účet pre študentov/mladých % p.a.
Kredit 0,00 
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania) +5,00*

 * nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

Sporiaci účet k VÚB Účtom/ VÚB Účtom Magnifica a  VÚB Účtom pre študentov/mladých % p.a.
účinnosť od 01.02.2021
(vrátane)
Základný úrok  
<=30 000 EUR* 0,01
>30 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR* 0,10

* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,09% p.a., tzn. spolu 0,10% p.a. Suma nad 30 000 EUR je úročená 0,00% p.a.

Sporiaci účet k hypotéke % p.a.
účinnosť od 01.02.2021
(vrátane)
Základný úrok  
<=50 000 EUR* 0,01
>50 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=50 000 EUR* 0,20

* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 50 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,19% p.a., tzn. spolu 0,20% p.a. Suma nad 50 000 EUR je úročená 0,00% p.a.

 

Senior konto  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

Sporiaci účet pre Seniorov k Senior kontu % p.a.
účinnosť od 01.02.2021
(vrátane)
Základný úrok  
<=30 000 EUR* 0,01
>30 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR* 0,10


* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,09% p.a., tzn. spolu 0,10% p.a. Suma nad 30 000 EUR je úročená 0,00% p.a.

 

Transparentný účet pre FO  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

 

Start Junior  % p.a.
Kredit  0,10
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

VÚB Účet pre juniorov - platné od 15.6.2019  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

Sporiaci účet pre Juniorov k VÚB Účtu pre juniorov % p.a.
účinnosť od 01.02.2021
(vrátane)
Základný úrok  
<=30 000 EUR* 0,01
>30 000 EUR* 0,00
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR* 0,20

* Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou. Sporiaci účet je do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovou sadzbou 0,19% p.a., tzn. spolu 0,20% p.a. Suma nad 30 000 EUR je úročená 0,00% p.a.

 

Start Konto  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

 

Bežný účet v EUR, Základný bankový produkt, Platobný účet so základnými funkciami, Osobitný účet dlžníka  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)  +5,00*

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

Bežný účet v cudzej mene

Bežný účet v cudzej mene  % p.a.
CZK  0,00
GBP  0,00
USD  0,00
Ostatné cudzie meny  0,00
Nepovolený debet (CZK, GBP, USD) +5,00*
Nepovolený debet (ostatné cudzie meny) +5,00*

* nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

Bežné účty pre právnické osoby

 

VÚB Biznis účet* % p.a.
Kredit 0,00
Nepovolený debet 18,00
Sporiaci účet v EUR pre PO <= 10 000 EUR** 0,30
Sporiaci účet v EUR pre PO > 10 000 EUR** 0,01

* Od 9.7.2016 platí pre klientov s obratom do 1 mil. € vrátane

** Split sadzba - druh kreditného úročenia, pri ktorom sú úročené jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu inou úrokovou sadzbou. Zostatok do 10 000 EUR je úročený sadzbou 0,30% p.a. a ostatné prostriedky nad túto hranicu sú úročené sadzbou 0,01% p.a.


Flexibiznis účet* % p.a.
Kredit 0,00
Nepovolený debet 18,00
Sporiaci účet v EUR pre PO <= 10 000 EUR** 0,30
Sporiaci účet v EUR pre PO > 10 000 EUR** 0,01

* Od 9.7.2016 platí pre klientov s obratom nad 1 mil. €

** Split sadzba - druh kreditného úročenia, pri ktorom sú úročené jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu inou úrokovou sadzbou. Zostatok do 10 000 EUR je úročený sadzbou 0,30% p.a. a ostatné prostriedky nad túto hranicu sú úročené sadzbou 0,01% p.a.


Bežný účet pre právnické osoby  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

Bežný účet na dotácie v EUR

 % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

Bežný účet v cudzej mene pre právnické osoby  % p.a.
CZK  0,00
GBP  0,00
USD  0,00
Ostatné cudzie meny  0,00
Nepovolený debet (CZK, GBP, USD) 18,00
Nepovolený debet (ostatné cudzie meny) 18,00

 

Transparentný účet pre PO  % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

 

Transparentný účet Plus       % p.a.
Kredit  0,00
Nepovolený debet  18,00

Termínované vklady 

Termínované vklady (EUR)

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 01.05.2021

Termínovaný vklad - fyzické osoby občania

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 < 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 

Termínovaný vklad - podnikatelia a právnické osoby

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
 < 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 

Kombiprodukt1 - fyzické a právnické osoby

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 05.09.2022

  12M2
 >= 500 3,00

Kombiprodukt Magnifica3

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 05.09.2022

  12M4
 >= 1 666 3,00

 

* Úrokové sadzby nad stanovený limit sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov5 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)6 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)6 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)6 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)6 za 180 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)6 za 270 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)6 za 360 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)7 za 1 080 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)8 za 1 260 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)7 za 1 440 dní
 1. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov Eurizon SK (konkrétne: Flexibilný konzervatívny fond, Active Bond Fund, Dynamické Portfólio, Stredoeurópske Aktívne Portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Akciové Portfólio, MIX 15, MIX 30 a/alebo ESG Zodpovedné Portfólio). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1500 EUR rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Flexibilný konzervatívny fond, Active Bond Fund, Dynamické Portfólio, Stredoeurópske Aktívne Portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Akciové Portfólio, MIX 15, MIX 30 a/alebo ESG Zodpovedné Portfólio.
 2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Flexibilný konzervatívny fond, Active Bond Fund, Dynamické Portfólio, Stredoeurópske Aktívne Portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Akciové Portfólio, MIX 15, MIX 30 a/alebo ESG Zodpovedné Portfólio v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 EUR pri podielových fondoch Eurizon SK, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 500 EUR) a do fondu (v min. výške 1 000 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 3. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov  Eurizon Capital S.A. (konkrétne: Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70, Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 5 000 EUR rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70, Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility.
 4. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70, Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a/alebo Eurizon Fund Equity World Smart Volatility do Kombiproduktu Magnifica, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu Magnifica, a zároveň investuje 2/3 investície do menovaných fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu Magnifica je 5 000 EUR pri podielových fondoch EURIZON,  pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 1 666 EUR) a do fondu (v min. výške 3 334 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť v daný čas. V prípade redemácie z podielových fondov EURIZON nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade. 
 5. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.
 6. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.
 7. Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.
 8. Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

Flexivklad extra

Úrokové sadzby platné od 01.05.2021

v % p.a. 36M 42M 48M
od 1 EUR  0,01 0,01 0,01

Flexivklad extra - prídavné vklady

  v % p.a. 1M 3M 6M 12M 24M
 od 1 EUR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

* Predčasný výber z vkladového účtu ročne do výšky 20% vkladu je bez sankčného poplatku (bližšie informácie súvisiace s predčasným výberom bez pokuty sú špecifikované v Obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra).

Pri predčasnom výbere sumy presahujúcej 20% vkladu pokuta predstavuje stratu akumulovaných úrokov ku dňu výberu a to maximálne:

*pri vklade s viazanosťou 36mesiacov za 1 080 dní
*pri vklade s viazanosťou 42 mesiacov za 1 260 dní
*pri vklade s viazanosťou 48 mesiacov za 1 440 dní (pre účty zriadené do 31.8.2012 max. za 540 dní)

Banka má nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

** Prídavnému vkladu realizovanému počas viazanosti Flexivkladu extra sa priradí ú.s. v závislosti od najbližšieho nižšieho obdobia zostávajúceho do splatnosti vkladu.

Termínovaný vklad v cudzej mene

Úrokové sadzby platné od 19.4.2022 


CZK1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 12M
2 500 - 1 759 999,99 0,00 0,01 0,01 2,50 0,01
 >= 1 760 000 2          

GBP1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
50 - 55 999,99 0,00 0,01 0,01 0,50 0,01 0,01
 >= 56 000  2            

USD1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
100 - 69 999,99 0,00 0,01 0,01 0,50 0,01 0,01
 >= 70 000  2            

HUF

Na Obchodnom mieste VÚB, a.s. je možné zriadiť si termínovaný vklad v HUF s viazanosťou 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov s minimálnym otváracím vkladom 40 000 HUF. Úrokové sadzby pre termínované vklady v HUF sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB, a.s.

 

Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)3 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)3 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)3 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)3 za 180 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov


 1. Vkladové účty pre obyvateľstvo a právnické osoby v ostatných CM sú úročené kreditnou úrokovou sadzbou 0,00% p.a.
 2. Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.
 3. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad a 90 dní pre 12M vklad.

Garantovaný vklad

Štruktúrované depozitá  
Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  1,00% z vložených prostriedkov

 Depozitné produkty, ktoré sa už neotvárajú

Bežné účty

Flexiúčet % p.a.
Kredit do 31.07.2016 0,01 
Kredit od 01.08.2016 0,00 
Flexiúčet Extra ≤ 100 EUR1 1,00 
Nepovolený debet (Pohľadávka z omeškania)2 +5,00
Sporiaci účet  
Základný úrok  
<=30 000 EUR3 0,01 
>30 000 EUR3 0,00 
Základný úrok + bonusový úrok  
<=30 000 EUR3 0,10 

1) Zvýhodnená úroková sadzba Flexiúčet Extra - je uplatnená v prípade splnenia podmienky zaúčtovania minimálne 12 pohybov mesačne a súčasne zasielania príjmu na účet v súhrnnej výške 500 EUR. Uplatňuje sa na zostatok do výšky maximálne 100 EUR. Zostatok nad túto výšku sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Rozdiel úroku medzi zvýhodnenou úrokovou sadzbou a štandardnou úrokovou sadzbou je pripísaný na Flexiúčet najneskôr do 6. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

2) nad rámec štandardnej úrokovej sadzby platnej pre povolené prečerpania

3) Splitová sadzba - jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu sú úročené inou sadzbou.Od 1.2.2021 je sporiaci účet do 30 000 EUR úročený základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p.a. Po splnení podmienok v zmysle VOP je sporiaci účet úročený základnou sadzbou 0,01% p.a. + bonusovu sadzbou 0,09% p.a., tzn. spolu 0,10% p.a. Suma nad 30 000 EUR je vždy úročená 0,00% p.a.

 


 

VUBenefit

Master konto  0,01% p.a.

Bežný účet v cudzej mene

Bežný účet v CHF - fyzické a právnické osoby  0,00% p.a.

Flexibiznis účet

Flexibiznis účet** % p.a.
Kredit do 31.07.2016 0,01
Kredit od 01.08.2016 0,00
Nepovolený debet 18,00
Sporiaci účet v EUR pre PO <= 10 000 EUR* 0,30
Sporiaci účet v EUR pre PO > 10 000 EUR* 0,01

* Split sadzba - druh kreditného úročenia, pri ktorom sú úročené jednotlivé vrstvy zostatku sporiaceho účtu inou úrokovou sadzbou. Zostatok do 10 000 EUR je úročený sadzbou 0,30% p.a. a ostatné prostriedky nad túto hranicu sú úročené sadzbou 0,01% p.a.

** Od 9.7.2016 platí pre klientov s obratom do 1 mil €

Termínované vklady

Kombiprodukt

Kombiprodukt - predávaný do 04.09.20226- fyzické a právnické osoby 12M
500 EUR3 2,50
Kombiprodukt - predávaný do 31.3.20202- fyzické a právnické osoby 12M
500 EUR3 3,00
Kombiprodukt MAGNIFICA - predávaný do 30.04.20204- fyzické osoby 12M
3 333 EUR5 3,00
Kombiprodukt MAGNIFICA - predávaný do 04.09.20227- fyzické osoby 12M
3 333 EUR5 2,50

Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy maximálne:

* pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní 
pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) za 30 dní
pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) za 60 dní
pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) za 90 dní
pri vklade na kampaňový TV v období od 27.11.2012 do 31.12.2012 s viazanosťou 18 mesiacov (vrátane) za 270 dní maximálne do výšky akumulovaných úrokov
pri vklade na Kombiprodukt VIII a IX za 180 dní

 1. Tieto úrokové sadzby platia aj pre vkladnú knižku V-konto, ktorá sa už nepredáva.
 2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Flexibilný konzervatívny fond, Active Bond Fund, Dynamické portfólio, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica a/alebo Akciové portfólio v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 EUR pri podielových fondoch Eurizon SK,  pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 500 EUR) a do fondu (v min. výške 1 000 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmemená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 3. Výška vkladu na termínovaný vklad tvorí 1/3 celkového vkladu na Kombiprodukt, tzn. min. vklad na termínovaný vklad je 333 EUR, resp. 500 EUR pri investovaní do vybraných fondov Eurizon SK. Oba produkty si musí klient otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu, sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas doby prvej viazanosti vkladu, bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z  termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 4. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielového fondu Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70 do Kombiproduktu Magnifica, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kombiproduktu Magnifica, a zároveň investuje 2/3 investície do menovaných fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu Magnifica je 10 000 EUR pri podielových fondoch EURIZON,  pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1:2 do termínovaného vkladu (v min. výške 3 333 EUR) a do fondu (v min. výške 6 667 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť v daný čas. V prípade redemácie z podielových fondov EURIZON nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas doby prvej viazanosti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmemená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 5. Výška vkladu na termínovaný vklad tvorí 1/3 celkového vkladu na Kombiprodukt Magnifica, tzn. min. vklad na termínovaný vklad je 3 333 EUR pri investovaní do vybraných fondov Eurizon SK. Oba produkty si musí klient otvoriť v jeden deň. Po uplynutí doby prvej viazanosti vkladu, sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas doby prvej viazanosti vkladu, bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z  termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 6. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond , Akciové portfólio, MIX 15 v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 500 EUR pri všetkých siedmich fondoch Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio, MIX 15, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 500 EUR) a do fondov (v min. výške 1 000 EUR, v rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať  do ľubovolnej kombinácie ostatných siedmich fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon SK nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 7. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70 v rámci Kombiproduktu Magnifica má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu Magnifica, ak zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu Magnifica je 10 000 EUR pri všetkých štyroch fondoch Eurizon Manager Selection Fund MS 10, Eurizon Manager Selection Fund MS 20, Eurizon Manager Selection Fund MS 40, Eurizon Manager Selection Fund MS 70, pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 3 333 EUR) a do fondov (v min. výške 6 667 EUR, v rámci jedného Kombiproduktu Magnifica je možné investovať  do ľubovolnej kombinácie štyroch fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov, t. j. 500 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov Eurizon Capital S.A. nainvestovaných v rámci Kombiproduktu Magnifica počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. K prehodnoteniu úrokovej sadzby na termínovanom vklade, podľa predchádzajúcej vety, dôjde aj  v prípade ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.

 

VÚB a.s. neprijíma dodatočné vklady na vkladové účty, ktoré sa už nepredávajú.


Úsporné vklady s výpovednou lehotou v EUR

Časové obdobie Základný úrok Sankčný úrok
1M 0,01 0,01
3M 0,01 0,01
6M 0,01 0,01
9M 0,01 0,01
12M 0,01 0,01
24M 0,01 0,01


Plus T konto

Plus T konto  
7D 0,01
14D 0,01
1M 0,01

Záručný vklad

Záručný vklad  
1M 0,01
3M 0,01
6M 0,01
12M 0,01
2R 0,01
4R 0,01

Revolvingový vklad

Revolvingový vklad  
7D 0,01
1M x
3M x

Vklady na 1 a 3 mesiace konvertované na R konto Plus.


Dynamický termínovaný vklad v EUR

Fyzické osoby1 do 1M 1M 3M 6M 12M
99 - 29 999,99 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
>= 30 000  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 

Právnické osoby do 1M 1M 3M 6M 12M
99 - 29 999,99 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
>= 30 000  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Dynamický termínovaný vklad v cudzej mene

Úrokové sadzby platné od 7.4.2014

     1M  3M  6M2  12M
CZK od 2 500  0,01  0,01  0,01  0,01
GBP od 50  0,01  0,01  0,01  0,01
CHF od 150  0,00  0,00  0,00  0,00
USD1 od 100  0,01  0,01  0,01  0,01

Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane) za 30 dní
pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane) za 45 dní
pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane) za 90 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov

 1. Tieto úrokové sadzby platia aj pre vkladnú knižku V-konto, ktorá sa už nepredáva.
 2. Úrokové sadzby sú platné aj pre 9M TV, ktoré sa už nepredávajú.

Flexivklad1

Úrokové sadzby platné od 14.11.2014

Fyzické osoby 36M
1 - 29 999,99 EUR 0,01
30 000 EUR a viac 0,01

 

Právnické osoby 36M
1 EUR a viac 0,01
 1. Predčasný výber do výšky 25% zo zostatku na vkladovom účte 1.júna a 1.decembra je bez sankčného poplatku. V ostatných prípadoch pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie úrokov z vyberanej sumy ku dňu výberu maximálne však za 360 dní (platné pre účty zriadené do 31.8.2012) resp. za 1 080 dní (platné pre účty zriadené v období od 1.9.2012 do 30.9.2013), pričom banka má nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

Na produkty, ktoré sa nepredávajú, VÚB banka neprijíma dodatočné vklady.


Flexivklad extra pre právnické osoby1

Úrokové sadzby platné od 14.11.2014

Flexivklad extra 48M
1 EUR a viac 0,01
 1. Predčasný výber z vkladového účtu ročne do výšky 20% vkladu je bez sankčného poplatku (bližšie informácie súvisiace s predčasným výberom bez pokuty sú špecifikované v Obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra.). V ostatných prípadoch pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie hrubých úrokov z vyberanej sumy za 540 dní, maximálne však do výšky akumulovaných úrokov alebo má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

Vkladné knižky

Vkladná knižka bez viazanosti vkladu  
Mena % (p.a.)
EUR 0,01
USD 0,01
Vkladná knižka s výpovednou lehotou v EUR*    
Obdobie Základný úrok v % (p.a.) Sankčný úrok v % (p.a.)**
1M 0,01 0,00
3M 0,01 0,00
6M 0,01 0,00
9M 0,01 0,00
12M 0,01 0,00
18M 0,01 0,00
24M 0,01 0,00
48M 0,01 0,00

*  Vyberať z vkladnej knižky s výpovednou lehotou je možné od 31.10. 2020 kedykoľvek, bez potreby uplynutia výpovednej lehoty.

** Od 31.10.2020 nie je možné zadávať výpoveď vkladu, v tejto súvislosti nebude sankčný poplatok za výber časti alebo celého vkladu z vkladnej knižky s výpovednou lehotou účtovaný. Úroky pripísané na vkladnú knižku s výpovednou lehotou je taktiež možné vybrať v hotovosti kedykoľvek bez uplatnenia výpovednej lehoty a zaplatenia sankčného poplatku. Úroky budú účtované 1x ročne k 31.12. príslušného roka, prípadne ku dňu zrušenia vkladnej knižky.

Detská vkladná knižka* úroková sadzba platná
od 01.05.2021 (vrátane)
  % (p.a.)
Základný úrok 0,01
Základný úrok + Dodatkový úrok (dodatkový úrok=100% z vyplateného základného úroku) 0,02

* Dodatkový úrok získa klient v prípade, že v priebehu kalendárneho roka nezrealizuje žiadny výber z detskej vkladnej knižky, a to ani výber úrokov a súčasne je DVK otvorená viac ako 1 kalendárny rok.

Ak klient splní podmienku priemerného denného zostatku 700 EUR v sledovanom mesiaci (za celkový počet dní daného mesiaca) a zároveň tento priemerný zostatok za celkový počet dní daného mesiaca má na detskej vkladnej knižke minimálne 15 dní v danom mesiaci, získava zdarma bonus vo forme úrazového poistenia.

 

Devízová vkladná knižka bez viazanosti vkladu  
CZK 0,01
GBP 0,01
CHF 0,00

Bonusový termínovaný vklad

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 14.11.2014

Pre fyzické osoby

Základná úroková sadzba 6M 
1 EUR - 29 999,99 EUR 0,01
30 000 EUR a viac 0,01
Sankčný úrok1 0,01

Pre právnické osoby

Základná úroková sadzba 6M 
od 1 EUR 0,01
Sankčný úrok1 0,01

Výška bonusu

Výška bonusu2 6M
1. prolongácia +0,01
2. prolongácia +0,01
3. prolongácia +0,01
4. prolongácia +0,01
5. prolongácia +0,01

 1. pri predčasnom výbere časti alebo celého vkladu z Bonusového termínovaného vkladu sa sankčný poplatok počíta z predčasne vyberanej sumy za počet dní nedodržania viazanosti vkladu s použitím sankčného úroku uvádzaného v tabuľke pre Bonusový termínovaný vklad.
 2. na bonus k základnej úrokovej sadzbe (platnej v deň obnovy účtu) má klient nárok po splnení podmienky, že v priebehu viazanosti neuskutoční žiadny výber resp. nezníži počiatočný vklad inou transakciou a zároveň prostriedky ponechá na účte aj po obnove vkladu. Pri porušení tejto podmienky klient stráca nárok na bonus na nasledujúcu viazanosť a vklad je úročený základnou úrokovou sadzbou. Ak je však následne podmienka na priznanie bonusu opäť splnená, bonus bude priznaný rovnakým spôsobom ako pre novootvorený vklad (max. do 36 mesiacov od otvorenia tohto účtu).

Internetový vklad

V súčasnej dobe nie je možné otvoriť Internetový vklad.

Klasické termínované vklady si môžete zriadiť v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Úrokové sadzby platné od 1.5.2021

Pre fyzické osoby1

v % p.a. 1M 3M 6M 12M 24M 36M
1 EUR a viac 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Pre právnické osoby1

v % p.a. 1M 3M 6M 12M 24M 36M
1 EUR a viac 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 

Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov2 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)3 za 45 dní
pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)za 90 dní
pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)za 180 dní
pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)za 360 dní
pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)4 za 1 080 dní


 1. Internetový vklad bolo možné otvoriť len cez službu Internet banking a Internet banking Plus.
 2. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok (vo výške hrubého úroku) za predčasný výber z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.
 3. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 90 dní pre 12M vklad a 240 dní pre 24M vklad.
 4. Pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov pre účty zriadené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje zníženie akumulovaných úrokov max. za 360 dní.

Sporenie FLEXIviac

V SÚČASNEJ DOBE NIE JE MOŽNÉ OTVORIŤ SPORENIE FLEXIviac

Úrokové sadzby platné od 1.1.2016


Úroková sadzba

v % p.a. 5 rokov 10 rokov
Základná úroková 1,801 2,001
Znížená úroková sadzba 0,901 1,001

Bonus za pravidelné sporenie

  5 rokov 10 rokov
Výška Bonusu2 v % 10 20
1. Bonus sa vypláca od zriadenia účtu po 30M3 60M3
2. Bonus sa vypláca od zriadenia účtu po 60M4 120M4

Suma sporenia

   minimálny vklad maximálny vklad
Extra vklad5 10 EUR 5 000 EUR
Mesačný vklad sporenia6 10 EUR 300 EUR

Sankčný úrok

v %

   viazanosť 5 rokov    viazanosť 10 rokov
 výber v roku  sankčný úrok7  výber v roku  sankčný úrok7
1.-2. 1,80 1.-2. 2,00
3. 1,60 3. 1,60
4. 1,40  4. 1,40
5. 1,20 5. 1,20
- -  6. 1,10
- - 7. 1,00 
- - 8. 0,90
- - 9. 0,80
- - 10. 0,70

 1. Úroková sadzba garantovaná minimálne do 31.12.2016
 2. Suma bonusu = % z priznaných hrubých úrokov za posledných 12 Období sporenia ku dňu pripísania Bonusu
 3. 1. Bonus vyplatený v polovici obdobia viazanosti vkladu
 4. 2. Bonus vyplatený pri splatnosti vkladu
 5. Extra vklad je prvý vklad pripísaný na účet Sporenie FLEXIviac, realizovaný najneskôr do 1 mesiaca od otvorenia účtu.
 6. Mesačný vklad môže byť realizovaný aj viacerými vkladmi/bezhotovostnými prevodmi, avšak celková suma mesačných vkladov musí byť vo výške maximálneho vkladu
 7. Pri predčasnom výbere/prevode/zrušení účtu Sporenie FLEXIviac sa zúčtuje sankcia, ktorá predstavuje % zo sumy výberu/prevodu/zostatku zo zrušeného vkladu. Výška sankcie závisí od toho, v ktorom roku viazanosti bol zrealizovaný výber/prevod/zrušenie účtu.

Debetné karty

Všetky zverejnenia pre debetné platobné karty nájdete TU v časti Platobné karty.