Kontakt Internet banking IB Search ×


Odklad splátok

VÚB banka si plne uvedomuje neľahkú situáciu klientov, ktorí sa dostali do zložitej finančnej situácie a nevedia splácať svoje záväzky.

Ku každému takémuto klientovi pristupujeme individuálne a vieme poskytnúť viacero možností, ako mu v tejto situácii pomôcť. V tomto období pri odkladoch registrujeme dve skupiny klientov, takých, ktorí ešte nepožiadali o legislatívny odklad splátok a takých, ktorým sa odklad skončil, no už vedia, že budú mať problém opäť splácať svoj úver.

Klienti, ktorí ešte nevyužili legislatívny odklad splátok

Ak ste ešte nevyužili možnosť odkladu splátok z dôvodu Covid-19 potom môžete o tento odklad požiadať dvoma spôsobmi a to až do 31. marca 2021 a to bez toho, aby sa Vám do budúcna zhoršila kredibilita.

 

Klienti, ktorí už využili legislatívny odklad splátok

Ak už ste odklad z dôvodu Covid-19 mali (buď Vám už skončil alebo Vám bude končiť v najbližších dňoch) a stále Vám Vaša situácia neumožňuje pokračovať v splácaní Vášho úveru, máte možnosť požiadať o štandardný odklad splátok v zmysle bankových podmienok.

O štandardný odklad splátok je možné požiadať na ktorejkoľvek pobočke našej banky. Ak sa potrebujete poradiť, alebo ak si prajete dohodnúť stretnutie na Vami vybranej pobočke, prosím, správne vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár.  

 

Pošlite nám vaše kontaktné údaje a my sa Vám ozveme

 

Odoslaním dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

Čo budete ďalej potrebovať:

Predtým, než s Vami začneme riešiť ďalšie možnosti v prípade, že nemôžete pokračovať v splácaní úveru (napr. štandardný odklad splátok), je potrebné, aby ste si pripravili tieto dokumenty:

v prípade nezamestnanosti:
  • príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR
  • príjem v zahraničí - aktuálne potvrdene od zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru (z personálneho odd.)
  • pri živnostníkoch sa okrem potvrdenia z úradu práce vyžaduje ohlásenie pozastavenia alebo zrušenia činnosti na živnostenskom úrade

v prípade dlhodobej PN/plnej invalidity

  • PN trvá min. 30 dní (bez prerušenia), PN potvrdenú od lekára, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne (postačuje jeden z dokladov)
  • plná invalidita – rozhodnutie o vzniku nároku na invalidný dôchodok

v prípade zníženia príjmu

  • trvalý pracovný pomer - potvrdenie z personálneho oddelenia aktuálneho zamestnávateľa o znížení príjmu
  • živnostník , spoločník, s.r.o. - čestné prehlásenie o znížení príjmu so zdôvodnením z akého dôvodu sú znížené tržby.

 

Podmienky pre štandardný odklad splátok:

  • na obdobie 1- 6 mesiacov
  • je možné si zachovať lehotu splatnosti/predĺžiť lehotu splatnosti o dobu odkladu (v prípade hypotéky max. splatnosť 30 rokov, pri bezúčelovej hypotéke max 20 rokov)
  • pri podávaní žiadosti nesmiete meškať so splácaním splátky na danom produkte dlhšie ako 30 dní, resp. v prípade hypoték nie je možné žiadne omeškanie na úvere

O štandardný odklad splátok je možné požiadať na ktorejkoľvek pobočke našej banky. Na službe Kontakt Vám v prípade potreby radi dohodneme stretnutie na pobočke, ktorú si vyberiete.

Zároveň Vás však musíme upozorniť, že štandardný odklad splátok sa eviduje s negatívnym záznamom v úverovom registri a môže mať v budúcnosti vplyv na prípadné poskytnutie ďalších úverov.

Veríme, že sa Vaše problémy podarí vyriešiť k Vašej spokojnosti.

Napriek postupnému oživovaniu ekonomiky na Slovensku vnímame, že sa mnohým z vás skomplikovala situácia kvôli zníženému príjmu alebo v horšom prípade ste stratili zamestnanie. Prevádzky napriek otvoreniu zostávajú prázdne, pretože obavy o zdravie seba a svojich blízkych sú medzi nami stále vysoké. Zároveň sa snažíme byť vo svojich výdavkoch opatrní a míňame len na to najnutnejšie. Záleží nám na vás a preto vám ponúkame riešenia, ako zvládnuť dočasné finančné ťažkosti.
 

Môžete požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá sa dostala do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu.

DȎLEŽITÉ: Žiadosť o odklad k jednotlivým úverom je možné podať len raz.

Pre odklad lízingových splátok máme pripravený formulár na webe VÚB Leasingu, pre Quatro Car na tejto webovej adrese.

Odklad splátok vybavíte jednoducho aj prostredníctvom Internet bankingu. Keďže vám chceme byť čo najviac nápomocní, predvyplnili  sme za vás žiadosť o odklad splátok. Vďaka overeniu klienta je vybavenie odkladu skutočne rýchle.

Pre živnostníkov, malé a stredné firmy máme pripravený formulár v sekcii Firmy a podnikatelia.

Dôležité je vedieť že, nesmiete byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nemôžete byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

 

Ktorých úverov sa odklad splátok týka?

Odklad splátok sa týka hypotéky, spotrebných úverov a splátkového predaja. Splátky môžete odložiť aj za viacero úverov, za každý však musíte vyplniť žiadosť samostatne. V prípade lízingového predaja môžete požiadať o odklad splátok lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na 6 mesiacov.

Odklad sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo na kreditnú kartu. V prípade problémov so splácaním nás, prosím, kontaktujte.

 

Odloženie splátok neznamená zrušenie splátok

Je dôležité myslieť na to, že počas odkladu splátok sa bude váš úver naďalej úročiť. Po vypršaní lehoty odkladu budú tieto úroky rozvrhnuté do ďalších splátok úveru. Detailné informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o celkovej výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu, vám zašleme po schválení žiadosti.

 

Koľko budem platiť po odklade?

Ak si chcete orientačne vypočítať, ako budú vyzerať vaše splátky po odklade, využite našu kalkulačku.

 

Aký je postup odloženia splátok?

O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára na tejto stránke alebo priamo v Internet bankingu. V žiadosti vyplníte požadované údaje a uvediete aj dĺžku trvania odkladu splátok, ktorá môže byť maximálne 9 mesiacov. Žiadosť o odklad k jednotlivým úverom je možné podať len raz.

Vyplňte formulár presne podľa nižšie uvedených vysvetliviek. Ak totiž bude formulár vyplnený chybne, banka ho nebude môcť akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, banka vás bude informovať o výsledku najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

Upozornenie! Formulár sa netýka lízingových zmlúv.

Žiadosť o odklad splátok

 

Nemusíte odkladať splátky ak máte úver poistený

Nepotrebujete riešiť odklad splátok, pokiaľ máte vašu pôžičku alebo hypotéku poistenú na ochranu pred nepredvídanými životnými situáciami, akými sú strata zamestnania, pracovná neschopnosť alebo ošetrovanie člena rodiny (OČR).

V prípade, že vám vznikol nárok na čerpanie OČR z dôvodu uzatvorenia škôlok a škôl, tak po splnení podmienok karenčnej a čakacej doby počas tohto obdobia vám vzniká nárok na poistné plnenie z poistenia ošetrovania člena rodiny, ak máte toto poistenie dojednané vo svojej zmluve.

 

Ako zistím či sa moja poistka úveru vzťahuje na splátky?

Spoločnosťou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, s ktorou na poistení úverov spolupracujeme, vyšla svojim klientom v ústrety a rozšírila poistnú ochranu aj na tieto aktuálne prípady. Zároveň zjednodušila procesy, minimalizoval sa počet požadovaných dokladov a umožnila hlásiť poistné udalosti e-mailom alebo telefonicky (+421 2 5824 0011).

 

Ako nahlásim poistnú udalosť - požiadam o preplácanie splátok?

Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“, podpísať odfotiť/naskenovať a zaslať na email cardifslovakia@cardif.com spolu s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými.

Nariadená karanténa (doma aj v zahraničí) nie je automatickým dôvodom pre vznik poistnej udalosti a výplaty poistného plnenia. Ak však počas nariadenej karantény poistná udalosť vznikne (napr. klientovi je uznaná pracovná neschopnosť obvodným lekárom), stáva sa dôvodom na poistné plnenie.

Ak máte ďalšie otázky, poistenie k úverom nájdete tu.

 

Vysvetlivky k poliam

Typ úveru: Vyberte si jednu z možností, pre aký úver požadujete odklad.

Číslo úveru: Číslo Vašej úverovej zmluvy sme Vám poslali v SMS správe alebo ho tiež nájdete vo Vašej úverovej zmluve.
Pre spotrebné úvery je jeho tvar vo väčšine prípadov XXXXXXX11DDMMRR.
Pre hypotekárne úvery je jeho tvar 001/XXXXXX/RR-XXX/000.

Počet mesiacov odkladu: Vyberte si jednu z možností, a to 1 až 9 mesiacov. Doba odkladu splátok znamená počet mesiacov, počas, ktorý nebudete musieť uhrádzať splátku úveru okrem poistného.

Doba splatnosti:
- Predĺženie doby splatnosti znamená, že úver budete splácať dlhšie a teda posledná splátka Vášho úveru sa posunie o príslušný počet mesiacov. Predĺženie doby splatnosti výrazne zmierňuje dopad odkladu splátok na výšku mesačnej splátky, ktorú budete platiť po skončení odkladu splátok, ale zároveň to zvyšuje celkové náklady spojené s úverom, nakoľko na úrokoch zaplatíte viac.

- Zachovanie doby splatnosti znamená, že dátum poslednej splátky Vášho úveru sa oproti pôvodnému splátkovému plánu nezmení. Zároveň to však znamená, že pôvodná výška splátky sa zvýši a teda po skončení odkladu splátok to viac zaťaží Váš mesačný rozpočet.

Meno a priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia: Doplňte ich tak, ako máte tieto údaje uvedené v občianskom preukaze. Skontrolujte si prosím správnosť vyplnených údajov.

Adresa trvalého pobytu: Doplňte ju tak, ako ju máte v občianskom preukaze. Ak bývate na inej adrese ako na svojej trvalej, označte si aj možnosť doplnenia adresy na preberanie listových zásielok, teda svoju korešpondenčnú adresu.

Korešpondenčná adresa: Uveďte adresu, na ktorej sa zdržiavate a preberáte úradnú, poprípade inú listovú zásielku. Na túto adresu Vám bude zaslaný nový splátkový kalendár po vypršaní odkladu.

Telefónne číslo: Skontrolujte si jeho správnosť a vyplňte ho poda vzoru.

E-mailová adresa: Tá je veľmi dôležitá. Skontrolujte si, prosím, jej správnosť, pretože prostredníctvom nej budeme s Vami komunikovať. 

Najčastejšie kladené otázky

Aké mám ďalšie možnosti, ak potrebujem odklad splátok na dlhšie obdobie? 

V prípade, že sa Vaša finančná situácia nezlepšila a už nemôžete využiť odklad splátok v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z., môžete na pobočke banky požiadať o odklad splátok na VÚB Pôžičke alebo VÚB Hypotéke aj mimo tohto zákona. Schválenie takéhoto odkladu je možné maximálne na 6 mesiacov a pre vybavenie žiadosti budete potrebovať dokument preukazujúci dôvod, z akého nemôžete platiť pravidelné splátky úveru (potvrdenie z úradu práce alebo od zamestnávateľa, ohlásenie pozastavenia/zrušenia živnosti, potvrdenie o PN). Žiadosť podlieha schváleniu banky. Zmena je pre klienta bez poplatku.

Zároveň Vás však chceme informovať, že v prípade odkladu splátok z iného dôvodu ako v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravujúceho legislatívny odklad splátok, má tento odklad vplyv na príznak zlyhania a zhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka, čo môže mať negatívny dopad na možnosť schválenia úveru v budúcnosti.

Je odklad splátok výhodný?

Odklad splátok neznamená ich zrušenie, povinnosť zaplatiť splátky sa len odkladá na neskôr. Je určený ľuďom, ktorých reálny príjem z dôvodu aktuálnej situácie výrazne klesol. V prípade, ak nemáte problém so splácaním, odklad splátok nedoporučujeme. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami dohodneme a budeme vás o tom informovaní. Ak súčasťou splátky úveru bola aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.

Budem musieť platiť nejaký poplatok za žiadosť?

S podaním žiadosti nie sú spojené žiadne administratívne poplatky.

Kedy mi príde odpoveď či bola moja žiadosť schválená?

Banka má na spracovanie žiadosti 30 dní. Chápeme, že sa vám to môže zdať veľa, no za posledné týždne sa na banky so žiadosťou o odklad splátok obracia mnoho ľudí. Naši kolegovia robia maximum, aby sme v čo najkratšom čase odpovedali každému z vás. Ďakujeme za trpezlivosť.

Mám hypotéku aj spotrebný úver - môžem požiadať o odklad splátok pri všetkých úveroch?

V prípade, že máte napríklad úver na bývanie a súčasne aj spotrebiteľský úver, môžete požiadať o odklad splátok pri všetkých úveroch, avšak ku každému úveru musíte podať samostatnú žiadosť. Žiadosť o odklad k jednotlivým úverom môžete podať len raz.

Čo ak som nestihol uhradiť poslednú splátku pred podaním žiadosti?

Ak ste neuhradili splátku, ktorej splatnosť bola nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odložíme vám aj splatnosť tejto splátky. Lehota odkladu začne plynúť dňom splatnosti tejto neuhradenej splátky.

Keď si odložím splátky úveru, čo bude s poistením, ktoré k úveru mám?

Poistenie úveru pri odklade splátok nezaniká. Aj počas obdobia odkladu splátok musíte platiť poistné. Poisťovňa vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.

Som chorý, ale z dôvodu karantény nemôžem ísť k obvodnému lekárovi. Ako postupovať pri žiadosti o poistné plnenie?

V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť zdravotného charakteru spôsobenú chorobou, je štandardne potrebné druhú stranu oznámenia “Informácia o zdravotnom stave poisteného” odovzdať na vyplnenie praktickému lekárovi poisteného. Pokiaľ nemôžete získať od svojho ošetrujúceho lekára potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti, nahlásiť ho môžete telefonicky (+421 2 5824 0011) alebo e-mailom (cardifslovakia@cardif.com), pričom poskytnete maximum informácií.

Budem mať problém pri získaní ďalšieho úveru?

Odložené splátky z dôvodu pandémie nebudú zapísané v úverovom registri. Tento dôvod odkladu splátok vám preto nespôsobí v budúcnosti problém pri získaní ďalšieho úveru.

Ak máte v prípade hypotéky poistenie úveru, nehnuteľnosti alebo domácnosti, toto poistenie je potrebné splácať aj naďalej.

Mám kreditnú kartu a neviem ju splatiť. Ako postupovať?

Ak neviete splatiť dlh na kreditke, môžete zvážiť zaplatenie minimálnej splátky. Nezabúdajte však, že zvyšná dlžná suma sa vám úročí. V prípade problémov so splácaním vám odporúčame nás kontaktovať.

Pre pandémiu koronavírusu sú mnohí z nás zavretí vo svojich príbytkoch už dlhé týždne. Ruku na srdce. Patríte aj vy k tým, ktorí radi nakupujú?
Možno je ten správny čas spraviť si poriadok nielen vo financiách, ale aj nákupných návykoch.

Nenakupujte v ošiali. Je to pasca

Mnohí obchodníci boli v tejto mimoriadnej situácii nútení zamerať svoj biznis na online.  Z každej strany na nás číha “fantastická” ponuka niektorého z e-shopov alebo si nájdeme v mailovej schránke newsletter s akciovou ponukou. Aj v tejto situácii odporúčame byť obozretní. Myslite na to, že akonáhle si na webe prezeráte nové topánky, nábytok alebo čokoľvek iné, z každej strany sa na vás začnú hrnúť ponuky práve s týmto tovarom. Ide o obľúbený marketingový nástroj, ktorý prináša ovocie. Navyše často ide o ponuky s časovou obmedzenosťou, ktoré vás dostávajú pod psychologický tlak.

Tento fenomén, známy ako FoMo (Fear of Missing Out) našu psychiku ovplyvňuje viac ako sme ochotní pripustiť. Odborníci dokonca tvrdia, že strach z premárnenej príležitosti ovplyvňuje všetko, čo robíme. Obzvlášť naše nákupné správanie. Vytvára totiž stav, kedy impulzívne nakupujeme veci, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebujeme.

Marketéri a predajcovia to dobre vedia a neváhajú to využiť. Najbližšie, keď uvidíte ponuku typu “posledných 5 kusov”, zamyslite sa, či danú vec skutočne potrebujete.

Ďalšou kategóriou môžu byť aj platby, ktoré sa z účtu sťahujú automaticky. Ide predovšetkým o streamovacie služby ako Spotify, Netflix alebo HBO GO. Zvážte, ktoré z nich reálne využívate, prípadne či ich aspoň dočasne nezastavíte. Pri upratovaní vo financiách sa pozrite aj ostatné príkazy a paušály, ktoré vám odchádzajú z účtu a ich výšku ste dlhšiu dobu neupravovali. Zmenou paušálu možno viete takisto mesačne ušetriť pár eur.

 

Nastavte si pevný denný rozpočet

Je jedno či radi nakupujete, alebo naopak potrebujete v tejto situácii výrazne zredukovať výdavky, odporúčame vám zaviesť si tzv. denný rozpočet. Treba priznať, že v časoch, keď sme všetci preferovali platbu hotovosťou, bolo podstatne jednoduchšie postrážiť si denný limit. Mali sme totiž presný prehľad ako nám bankovky a mince z peňaženky ubúdajú.

Keďže momentálne preferujeme platbu kartou, stojí nás podstatne viac úsilia postrážiť si denné výdavky. Najjednoduchším riešením je obyčajná tabuľka, do ktorej si budete každý deň zapisovať výdavky. Môže sa vám to zdať zbytočné alebo dokonca otravné, no na konci mesiaca oceníte, že budete mať prehľad, koľko ste minuli na potraviny, drogériu či oblečenie.

Ak používate Internet Banking alebo VÚB Mobil Banking, za pár sekúnd si viete nastaviť  denný limit na výbery, ale aj platbu kartou.

 

Začnite sledovať svoje výdavky pomocou appiek

Na sledovanie vlastných výdavkov a nastavovanie denných budgetov existuje hneď niekoľko aplikácií na App Store i Google Pay.

Do väčšiny týchto aplikácií je potrebné zadávať vaše príjmy a výdavky manuálne, no existujú aj také, ktoré sa priamo zosynchronizujú s vašim účtom v banke. Ak sa vám nechce sťahovať ďalšiu aplikáciu, máte možnosť využiť aj aplikácie svojej banky.

Môže vás zaujímať

Ako nás kontaktovať

Potrebujem odložiť splátku

Čo všetko vybavím bez pobočky

Ako platiť bezpečne

Čo mám robiť s investíciami

Ako môžeme spolu pomôcť