Kontakt Internet banking IB Search ×

VÚB skupina

Skupinu VÚB tvoria okrem VÚB banky aj ďalšie dcérske a pridružené spoločnosti.

VÚB Leasing

Pôvodne B.O.F. leasing, je najstaršia spoločnosť v oblasti poskytovania lízingových služieb na Slovensku. V roku 2008 bola spoločnosť začlenená do skupiny VÚB. www.vubleasing.sk

VÚB Generali d.s.s.

VÚB Generali d.s.s. získala licenciu na svoju činnosť v septembri 2004 na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh. VÚB banka a Generali Poisťovňa vytvorili spoločnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a ponúkajú tak ideálne riešenie spojením silnej banky a spoľahlivej poisťovne. www.vubgenerali.sk

International Value Services

International Value Services (IVS) - je spoločnosť, ktorá zastrešuje vývoj a údržbu digitálnych technológií, od obchodnej špecifikácie po finálny produkt tak, aby prinášala inovatívne riešenia pre našich klientov aj pre skupinu samotnú. www.internationalvalueservices.com

Nadácia VÚB

Nadácia banky sa angažuje v oblastiach vzdelávania, záchrany a zveľaďovania kultúrneho dedičstva a charity. Okrem toho nadácia prostredníctvom zamestnaneckých grantov pomáha podporiť nápady a projekty, ktoré zamestnanci VÚB banky považujú za zmysluplné a užitočné. www.nadaciavub.sk

Pobočka VÚB banky Praha

V súčasnosti má VÚB jednu zahraničnú pobočku v Prahe, ktorá poskytuje služby tradičným českým a slovenským zákazníkom a takisto medzinárodným a nadnárodným klientom Banca Intesa. Popri štandardných službách v oblasti firemného bankovníctva a Treasury, sa výraznejšie profiluje ako banka pre štruktúrované financovanie a pre podporu vzájomného obchodu medzi Českou a Slovenskou republikou.

Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Telefón: +420 2 2186 5111
Fax: +420 2 2186 5555
E-mail: infovub@vub.cz
Internet: www.vub.cz