• Žiadny návrh

VÚB banka dosiahla dobrú obchodnú výkonnosť, pomáhala s oživením ekonomiky a pri ochrane zdravia

"


„Vidíme to veľmi radi, že sa situácia zlepšila. Aj z hľadiska ekonomiky či spoločenského života sme sa priblížili obdobiu pred pandémiou. VÚB je napriek tomu veľmi opatrná, pokiaľ ide o zdravie a ochranu života. Stále máme veľmi prísne hygienické pravidlá a snažíme sa pozitívne motivovať našich zamestnancov k očkovaniu.

V prvom polroku 2021 sme pokračovali v podpore zákazníkov a firiem, zlepšovali digitálne služby, ale tiež sme boli pri mnohých sociálnych a environmentálnych iniciatívach, ktoré majú za cieľ pomáhať slovenským komunitám a životnému prostrediu,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Okrem stále nepriaznivého vývoja z hľadiska úrokových výnosov dosiahla VÚB banka dobré výsledky v príjmoch z poplatkov a vynikajúce výsledky v oblasti výnosov z obchodovania. VÚB zároveň udržiavala efektívnu prevádzku z hľadiska štrukturálnych úspor administratívnych nákladov, keď sa pomer nákladov a výnosov zlepšil o 65 bázických bodov. Transformácia bankového odvodu mala vplyv aj na ziskovosť.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 95,9 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov (bez bankového odvodu) 53,87% a čistý zisk 60,9 mil. EUR.

Za prvý polrok 2021 dosiahlo úverové portfólio VÚB 15,9 mld. EUR (+8% oproti júnu 2020) a celkové vklady klientov predstavovali 12,8 mld. EUR (+4,8% oproti júnu 2020).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V júni 2021 predstavovala 19,47%, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.