• Žiadny návrh

Víťazstvo si vybojovala pamiatka v Starej Ľubovni

"

Súťaž, ktorá sa už 12 rokov venuje obnove pamiatok a osvete v oblasti historického dedičstva, skončila s doposiaľ najtesnejším rozdielom vo verejnom hlasovaní. O tom, ktorá z deviatich pamiatok získava od Nadácie VÚB grant na svoje odborné zreštaurovanie, rozhodlo viac ako 41-tisíc Slovákov a Sloveniek. Právoplatné prvenstvo patrí obnove chátrajúcej barokovej kazateľnice v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Za mimoriadne vyrovnané úsilie a bezprecedentný rozdiel v odoslaných hlasoch sa však Nadácia VÚB rozhodla zo svojich zdrojov výnimočne vyčleniť dodatočnú sumu 15-tisíc eur a podporiť aj tím bojujúci za zreštaurovanie nedávno objavených gotických fresiek na hrade Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou.

Verejné online hlasovanie o pôvodne pripravený grant vo výške 30-tisíc eur od Nadácie VÚB prebiehalo medzi 9 historickými dielami, ktoré vybrala nezávislá komisia expertov spomedzi takmer 270, tento rok nominovaných objektov naprieč celým Slovenskom. O výraznú podporu pri šírení povedomia o možnosti obnovy daných pamiatok sa postarali aj ich samotní správcovia či neziskové organizácie, ktoré za ich obnovu bojujú dlhodobo.

V ostatných ročníkoch súťaže Poklady Slovenska už organizátori zažili, že spomedzi finálových pamiatok vzišli dvaja uchádzači, medzi ktorými prebiehalo hlasovanie najintenzívnejšie. Tentokrát však nastala výnimočná situácia, kedy sa výsledky na prvých dvoch miestach ustálili na takmer identickom čísle – s rozdielom iba dvoch hlasov. „Víťaz môže byť len jeden a preto blahoželáme k získaniu sľúbeného grantu priaznivcom obnovy barokovej kazateľnice zo Starej Ľubovne. Keďže sme však sledovali aj zanietenie ľudí z Uhrovca, ktoré sa odzrkadlilo v prakticky rovnakom počte hlasov, rozhodli sme sa nájsť dodatočné zdroje, aby sme mohli podporiť aj túto obrovskú snahu. Projektu na hrade Uhrovec preto venujeme špeciálnu odmenu, vďaka ktorej pomôžeme dokončiť reštaurovanie unikátnych fresiek. Sme veľmi radi, že sa tak z celkovej podpory Nadácie VÚB vo výške 45-tisíc eur podarí tentokrát obnoviť výnimočne až dve pamiatky,“  hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Pamiatky v Starej Ľubovni a Uhrovci získavajú na obnovu spolu 45-tisíc eur

Interiér gotického Kostola sv. Mikuláša na námestí v Starej Ľubovni vybavili po sérii prestavieb v 17.-19. storočí barokovými oltármi a kazateľnicou s bohatou rezbárskou výzdobou. Vzácne dielo s pôvodne pozlátenou a postriebrenou rezbárskou dekoráciou a primárnym modrým mramorovaním so zlatým žilkovaním skončilo po stáročiách chátrania a neodborných zásahov v mimoriadne zlom technickom stave. Podpísal sa na ňom drevokazný hmyz, narušená polychrómia a zlátenie dekoratívnych prvkov ako aj narušené spoje jednotlivých častí jej architektúry. Preto sa farnosť kostola rozhodla túto pamiatku prihlásiť do hlasovacej súťaže organizovanej Nadáciou VÚB. Vďaka zisku 16 390 hlasov verejnosti sa stala staroľubovnianska baroková kazateľnica víťazným adeptom na zaslúženú obnovu z avizovaného grantu Nadácie VÚB.

Hrad Uhrovec pri Bánovcich nad Bebravou, ktorého história sa spája aj s takými menami ako Matúš Čák Trenčiansky či Žigmund Luxemburský, je unikátny aj rozsiahlo zachovanými historickými omietkami. Jedným zo vzácnych objektov je kaplnka, kde bola len nedávno objavená nástenná maľba, ktorá nahrádzala maľované retábulum oltára. V rámci gotického nástenného maliarstva na území Slovenska je jedinečná vďaka tomu, že sa nachádza práve v hradnom areáli. Šanca získať financie na odborné odkrytie týchto fresiek viedlo zástupcov OZ Hrad Uhrovec k prihláseniu sa do iniciatívy Nadácie VÚB, ktorá sa napokon na základe výsledného rozdielu v počte hlasov na prvých dvoch miestach rozhodla na tento reštaurátorský projekt vyčleniť navyše tento rok 15-tisíc eur.

Keďže sa ukázalo, že obnova kazateľnice v Starej Ľubovni si nebude vyžadovať celú sumu grantu, pôvodne určeného na víťaznú pamiatku, Nadácia VÚB po dohode s farnosťou v Starej Ľubovni môže do Uhrovca z pôvodných zdrojov ponúknuť ešte dodatočných 2 500 eur. Celkovo tak pamiatka umiestntná na druhom mieste získava výnimočnú podporu vo výške až 17 500 eur. Ďakujeme za úžasnú odmenu pre celý tím, ktorému sa podarilo vďaka súťaži Poklady Slovenska predstaviť doposiaľ prakticky neviditeľný hrad ľuďom po celom Slovensku. Počas hlasovania sme prežívali pocity eufórie aj pocity pádov. Keď sme však prehrali o 2 hlasy, nezvíťazla negatívna emócia, ale rozhodnutie pokračovať ďalej. A práve krásne gesto od Nadácie VÚB nám to umožní. Ceníme si aj spoluparičnosť zo strany Starej Ľubovne. Je fajn, že sme postavili takýto most medzi týmito dvomi rozdielnymi miestami Slovenska a namiesto nepriateľstva vzniká medzi nami priateľstvo,“  hovorí Martin Varga, zástupca OZ Hrad Uhrovec.

Pamiatky zachránené v minulosti

Nadácia VÚB pomohla v rámci tejto myšlienky obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube či vzácne fresky z prelomu období gotiky a renesancie v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.