• Žiadny návrh

Stratégia, fotovoltaika, až potom ďalšie opatrenia

Experti v oblasti energetických služieb vidia ako hlavnú bariéru zelenej transformácie firiem a inštitúcií verejnej správy Slovenska nedostatočné vzdelávanie. Slabé povedomie o tom, aké zlepšenia realizovať a čo prinášajú, sa prejavuje reaktívnym správaním a neefektívnymi ad hoc investíciami.

Tí, ktorí majú ESG stratégiu a investície do zvyšovania energetickej efektívnosti už dnes, však budú mať z dlhodobého hľadiska výhody. Tieto opatrenia a ďalšie riešenia s cieľom pracovať na udržateľnosti a znižovaní uhlíkovej stopy sa dnes týkajú najmä veľkých nadnárodných spoločností. Je tu však predpoklad, že už o niekoľko rokov sa stane reporting v tomto smere zásadným aj pre menšie firmy na Slovensku. Tieto a ďalšie myšlienky odzneli na podujatí VÚB Atlas Talks.

Prvý krok môže byt fotovoltaika

Podľa zástupcu jednej z najväčších slovenských firiem zo segmentu realizácie energetických služieb je dôležité na začiatku vedieť, čo chce podnik týmito opatreniami dosiahnuť - či už ide o efektívnosť, funkčnosť, lepšie životné prostredie pre ľudí a pod. Fotovoltaika môže byť prvé riešenie, veľmi dôležité je však v budovách realizovať merania, na základe čoho je potom možné navrhovať ďalšie opatrenia. 

„Fotovoltaika pokrýva tak 10-15 % toho, čo sa dá v budovách dlhodobo dosahovať. Ale začnime ňou, vyriešme aspoň toto, začnime sa sústrediť na meranie a potom hľadajme ďalšie riešenia,“ povedal počas diskusie Ján Orlovský zo spoločnosti KOOR. Dôležité je, aby firmy išli na limity, ktoré sa dajú opatreniami získať. Po realizácii inštalácie je preto podľa odborníka potrebné dbať aj o následnú starostlivosť a systémovú prevádzku, a venovať pozornosť aj ľuďom, ktorí to majú vo firme na starosti.  

Zelený manažment ako benefit pre samosprávy a ľudí

Mesto Bardejov patrí medzi samosprávy, ktoré idú príkladom v dlhodobom strategickom ESG myslení a opatreniach v prospech obyvateľov aj prírody. Dôkazom je aktuálny stav zateplenia objektov v správe mesta, šesť kompletne opravených, bezúdržbových zelených striech, ktoré zachytávajú dažďovú vodu na rozlohe do tisíc m2. „Parkoviská, ktoré svietili v mapách tepelných ostrovov, sme premenili a fungujú dnes ako klimatizačné jednotky. Každé zachytí 700 metrov kubických vody,“ priblížil Ján Novotný, vedúci odboru rozvoja mesta Bardejov.

Financovanie z dotácií aj úspor

Témou diskusie v rámci formátu VÚB Atlas Talks, ktorá sa konala 14. novembra v Košiciach, boli aj eurofondy a možnosti dotácií zo strany štátu pre ESG projekty.

Podľa Vladimíra Orosa, konateľa spoločnosti Tatra Tender, ktorá sa zaoberá verejným obstarávaním služieb v oblasti energetiky, sú výhody eurofondov nesporné. Je však treba poukázať aj na ich nevýhodu, a tou je napr. ich často demotivujúci vplyv. Eurofondy by podľa neho mali byť aplikované v prípadoch, keď nezasahujú do oblasti, v ktorej sú subjekty motivované k inováciám a lepším výsledkom.

„Pokiaľ vedia firmy rozdeliť zákazku na oblasť, kde nie je potrebné vykazovať úsporu, túto časť odporúčame financovať z dotácií a zo zdroja, ktorý nie je treba vracať. Na druhej strane, v oblasti, kde je potrebná invencia, by mala zodpovednosť ostať na trhu a financie čerpať z úspor energie, ktoré firmy touto formou dosiahnu. Toto považujeme za ideálny stav,“ priblížil Vladimír Oros. Vysvetlil tiež, že v Českej republike to týmto spôsobom funguje, čo má pozitívny vplyv na trh energetickými službami.

Všetko, čo súvisí so spotrebou energií v budove – teda teplo, plyn, elektrika, voda - všetko sa dá riešiť ako komponent ku grantom. Tie by mali byť do budúcna zamerané na dlhodobo návratné projekty, ako napr. zateplenia, systémové veci budovy, opravy. A všetko, čo je vo vnútri a za čo firmy platia, sa dá zabezpečiť formou garantovanej energetickej služby,“ odporúča Ján Orlovský možnosti realizácie a financovania.

Bankový sektor ako akcelerátor

Z pohľadu bánk ako zdroja komerčného financovania je dôležitá komunikácia s klientom čo najskôr pri nastavovaní projektu. „Akonáhle dokážeme vyhodnotiť, že projekt spĺňa kritériá, vieme aplikovať incentívnu schému. Tieto produkty sa stále vyvíjajú – benefity budú stále výraznejšie. Treba však počítať s tým, že budú aj sčasti zaväzujúcejšie pre klientov, bude treba výsledky aj merať, nielen deklarovať. Aj preto považujeme vysvetľovanie, ako sa dá týmto riešeniami dostať k výsledkom, za kľúčové,“ povedal Dušan Srnec, riaditeľ odboru malé a stredné podniky VÚB a priblížil aj konkrétne možnosti. Banka sprostredkúva aktuálne svojim klientom financovanie z Európskej investičnej banky, tzv. circular economy plafondu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a tiež produkt S-loan, kde sa dokáže zvýhodnenie pohybovať až na úrovni 0,5 % každoročne.

Podľa Srnca funguje v súčasnosti bankový sektor ako určitý akcelerátor celej zelenej transformácie. Aktuálne zmeny a vývoj, ako napr. tvorba metodiky tzv. ESG ratingov, budú znamenať však aj určité obmedzenia a zároveň budú recipročne ovplyvňovať aj celý bankový sektor. Aktuálny podiel zelených úverov z celkovej novej produkcie úverov vo VÚB tento rok sa blíži k 11 %, čo prekročilo plánovaný cieľ takmer dvojnásobne. 

„Smer je jednoznačne v zelených a modrých opatreniach. Dnes sa to v živote obce prejavuje už napr. aj pri obnove pamiatok. Aj tu je dôležitý udržateľný spôsob, ktorý zahŕňa prvok environmentálny ale tiež prvok udržateľnosti v zmysle schopnosti ho dlhodobo spravovať a prinášať hodnotu pre ľudí. Nie každý projekt má vyslovene dopad ekonomický, musíme sledovať dopad na kvalitu života, bývania, verejných priestranstiev. Dnes už nemôžeme realizovať nič, čo by nemalo prvok ESG – v tejto skratke je zahrnuté všetko,“ uzatvoril Ján Novotný z vedenia mesta Bardejov.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.