• Žiadny návrh

S podnikaním Vám vieme pomôcť, využite to!

Už viac ako 3000 našim klientom sme pomohli a poradili s ich podnikaním. A to vďaka jedinečnému nástroju, ktorým je Podnikateľský finančný plán určený pre malých podnikateľov. Klientom sme v rámci neho pomáhali najmä s poradenstvom ohľadom kúpy automobilu, zvýšenia obratu firmy, zvýšenia obratu podielu na trhu či  tvorby rezerv na budúce investície.

Aj Vám by sa takéto poradenstvo zišlo? Dušan Srnec, riaditeľ Odboru malé a stredné podniky VÚB banky, Vám zodpovie najdôležitejšie otázky o Podnikateľskom finančnom pláne.  

Ako prebieha stretnutie k PFP? Čo všetko by mal mať klient so sebou pri návšteve banky?

Ak má klient záujem o podnikateľský finančný plán, tak mu vieme dopredu povedať, čo všetko od neho potrebujeme, aby sme spolu s ním vedeli adekvátne nastaviť jeho plány v podnikaní a ich financovanie. Na základe výkazov mu vieme povedať, kde sa v základných finančných ukazovateľoch aktuálne nachádza v porovnaní s konkurenciou. Je pre nás dôležité mať s klientom partnerský vzťah, prostredníctvom ktorého vieme zefektívniť jeho biznis. Veľkým plusom je, že to vieme riešiť aj na diaľku. Stačí, keď nám klient pošle všetky potrebné dokumenty vopred, prípadne cez videohovor. V ideálnom prípade sa so svojim špecialistom prvýkrát uvidí osobne v pobočke pri podpise dokumentov, ktoré sú potrebné na riešenie klientových potrieb. Verím, že toto dnes podnikatelia určite ocenia.

Pre aký typ podnikateľa je podnikateľský finančný plán určený? Sú to živnostníci?

Táto služba je dostupná pre malých podnikateľov, to znamená spoločnosti s ročným obratom do 2 miliónov eur. V rámci tohto nerozlišujeme, či je to s.r.o. alebo bežný živnostník. Podnikateľský finančný plán umožňuje klientovi formulovať jeho potreby a podnikateľské plány a spoločne so svojim špecialistom pre podnikateľov hľadať riešenia a zdroje pre ich dosiahnutie. Zároveň nám dáva možnosť prepájať klientov svet podnikania s jeho potrebami v súkromnej oblasti.

Aké sú hlavné oblasti, v ktorých klient dostane informácie v rámci PFP?

Hlavné ukazovatele sú vývoj tržieb v porovnaní s odvetvím, rentabilita tržieb, celková zadlženosť, úverová zadlženosť, doba inkasa pohľadávok a doba splatnosti záväzkov. Ku každému dostane základné odporúčanie, napríklad v prípade úverovej zadlženosti by podiel dlhu nemal byť vyšší ako podiel základného imania na financovaní firmy. Prípadne čím je doba jeho záväzkov nižšia, tým je vyššia jeho celková dôveryhodnosť v očiach obchodných partnerov. Snažili sme sa vybrať užitočné oblasti a doladiť k tomu jednoduché a efektívne odporúčania. Najdôležitejšie je, že podnikateľovi vieme pomôcť pomenovať ciele, ktoré sú pre neho dôležité a zorientovať sa v situácii. Vďaka PFP mu vieme odporučiť a vysvetliť ďalšie postupy. Vieme poradiť a nájsť riešenie ako zrýchliť platenie obchodných záväzkov a ak napríklad vo firme potrebuje nové zariadenie alebo auto, vieme sa pozrieť aké má možnosti u nás v banke a nastaviť mu financovanie tak, aby dosiahol svoj cieľ.

Čo konkrétne sa podnikateľ z PFP dozvie?

Podnikateľ môže zistiť, že napríklad v porovnaní s konkurenciou má veľmi vysokú splatnosť faktúr. Diskusiou s klientom riešime či dlhé splatnosti faktúr sú potrebné pre úspešnosť jeho biznis modelu a hľadáme spôsob ako prefinancovať dlhú dobu zinkasovania peňazí. Prípadne riešime s klientom ako znížiť dobu splatnosti na faktúrach, ktoré vystavuje svojim odberateľom a odporučíme, aby si nastavil proces, ktorým bude sledovať, či mu zostali neuhradené faktúry po splatnosti a ich následnú urgenciu. Ku každému ukazovateľu vieme klientovi poradiť ako podporiť dobré riešenia a takisto sa dozvie, akých 5 najčastejších produktov využívajú klienti, ktorí podnikajú v rovnakom odvetví ako on. Aj vďaka tomu sa môže posunúť v podnikaní ďalej. Čo je takisto dôležité, pozrieme sa aj na oblasť zabezpečenia podnikateľských rizík prostredníctvom poistenia.  Pre každé odvetvie máme napríklad zoradené poistenia podľa toho, ako sú pre dané odvetvie vhodné podnikania.

Čo je pre vás rozhodujúcim ukazovateľom?

Optimum  pre dané odvetvie vychádza z benchmarku, t.j. aká je priemerná hodnota daného ukazovateľa v tomto odvetví podnikania. Určili sme si priemerné hodnoty, na základe ktorého sa pozeráme  na to, v akom odvetví sa klient nachádza a zároveň, koľko z našich klientov podniká v danom odvetví. Posudzujeme to na základe finančných výkazov, ktoré máme a práve z týchto ukazovateľov je vypočítaný aj benchmark. Na základe toho  napríklad vidíme aj údaje, ktoré odvetvia a v akom rozsahu zasiahla pandémia a naopak, ktoré odvetvia prežili pandémiu takmer bez ujmy. Pre klientov je to zaujímavý zdroj informácií, akési zrkadlo ich odvetvia. Avšak vždy sa pozeráme na konkrétneho klienta, jeho finančné výsledky a snažíme sa porozumieť jeho typu biznisu.

Na ktoré oblasti sa v PFP spolu pozrieme?

●      vývoj tržieb,,

●      rentabilita tržieb,

●      celková zadlženosť,

●      úverová zadlženosť,,

●      doba inkasa pohľadávok,

●      doba splatnosti záväzkov,

●      stanovenie cieľov a spôsobu, ako ich zrealizovať,

●      zabezpečenie podnikateľských rizík prostredníctvom poistenia.

 

Viac o Podnikateľskom finančnom pláne nájdete na Podnikateľský finančný plán | VÚB banka (vub.sk).

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.