• Žiadny návrh

Otvára sa tretí ročník enviroceny Atlas

Najvýraznejšia iniciatíva, ktorá na Slovensku zastrešuje verejné oceňovanie za výnimočné činy pre ochranu prírody, vstupuje do tretieho ročníka. Envirocena Atlas otvára prihlasovanie projektov a predstavuje sedem kategórií. Tie odzrkadľujú aktuálnu potrebu zviditeľňovať úsilie organizácií z verejného, mimovládneho, firemného a vzdelávacieho sektora. Novinkou bude cena za detský enviročin aj ocenenie na základe hlasovania verejnosti. Nadácia VÚB ako autor a organizátor myšlienky Atlas udelí spolu osem cien a tento rok navyšuje objem finančnej podpory. Na udržanie a rozvoj víťazných zelených projektov prerozdelí granty vo výške 50-tisíc eur.   

Ocenenie Atlas má zámer nájsť a dať do pozornosti celej spoločnosti konkrétne aktivity prispievajúce s merateľnými výsledkami k ochrane životného prostredia, ktoré prebiehali v roku 2022. Neziskové organizácie s dlhodobým enviro poslaním, samosprávy, školy, firmy ale aj jednotlivci či kolektívy môžu svoj zrealizovaný projekt nominovať do jednej z kategórií:

  1. Biodiverzita – záchrana konkrétnych prírodných lokalít, fauny a flóry s cieľom udržať rozmanitosť druhov,
  2. Životné prostredie – ochrana ovzdušia, vody a pôdy a riešenia proti klimatickým zmenám,
  3. Osveta – vzdelávanie a šírenie environmentálneho povedomia,
  4. Eko startupy – originálne zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem,
  5. Sociálno-ekologické podnikanie – inovatívne riešenia v biznise, ktoré spájajú rozvoj udržateľnosti s pomocou znevýhodneným ľuďom a komunitám,
  6. Zelené podnikanie – ekoinovácie v podnikaní a prínos pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky,
  7. Detský enviročin – nasledovania hodné skutky detí a mladých ľudí (jednotlivcov či kolektívov) v prospech planéty.

Popri cenách Atlas pre víťazov v každej kategórii si odnesie ôsme ocenenie aj jeden z projektov, ktorý získa najväčšiu podporu v online hlasovaní. Cena verejnosti za výnimočnú myšlienku a prínos v ochrane prírody či podpore zelenej ekonomiky poputuje vybranému subjektu spomedzi 21 projektov, ktoré sa dostanú do finále.

O výbere troch finalistov v každej zo siedmich kategórií a následnom vyhlásení samotných laureátov cien Atlas rozhodne odborná porota. Tú tvoria uznávané osobnosti vo sfére ochrany biodiverzity, environmentalistiky a cirkulárnej ekonomiky. Popri udelení verejnej pocty je súčasťou ocenenia v prvých piatich kategóriách aj finančná odmena a motivácia do ďalšej práce vo výške 10-tisíc eur. Celkovo Nadácia VÚB rozdelí 50-tisíc eur. Symboliku ocenenia Atlas umocňuje aj jej zhmotnenie do víťaznej trofeje – fragmentu dreveného kruhu, ktorý pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme a jej držitelia tak pripomínajú mýtického obra Atlasa.

Uzávierka nominácií je 28. februára

Organizácie môžu posielať svoje prihlášky na ocenenie cez elektronický formulár (po prihlásení je dostupný v sekcii Atlas 2023), a to do 28. februára. Do konca marca bude zverejnený výber 21 finalistov, z ktorých vzíde 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme, osem víťazných enviro príbehov. Sedem z nich určí odborná porota a jeden verejné hlasovanie.

Novodobá tradícia pod záštitou verejných inštitúcií    

Jedna z vedúcich bankových nadácií na Slovensku predstavila pilotný ročník enviroceny Atlas v roku 2021. Doteraz sa jej v rámci nej podarilo prostredníctvom médií, vlastných videodokumentov a stránky ocenenia zviditeľniť už 43 inšpiratívnych príbehov finalistov a oceniť spolu 14 laureátov. Z hľadiska zelenej grantovej podpory tretieho sektora prerozdelila Nadácia VÚB za prvé dva ročníky ceny Atlas a tiež tri ročníky svojho programu Envirogranty sumu už 280-tisíc eur.

„Až do roku 2021 na Slovensku neexistovalo komplexne uchopené ocenenie za zásluhy v oblasti ochrany životného prostredia. Náš Atlas sa stal prvou takouto iniciatívou. Ako banka postavená na silných ESG pilieroch našej materskej skupiny Intesa Sanpaolo sme sa ňou rozhodli vyzdvihovať a odmeňovať ľudí, ktorí venujú všetku svoju energiu našej prírode a planéte. Nie preto, že je to populárne, ale preto, lebo je to v 20-tych rokoch 21. storočia životne dôležité,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky.

Garanciu objektívneho výberu ocenených subjektov a celospoločenskú váhu ocenenia dodávajú nezávislí experti v porote aj inštitúcie verejnej správy, pod ktorých záštitou Nadácia VÚB iniciatívu Atlas organizuje. Myšlienku vyzdvihovania zelených iniciatív partnersky zdieľajú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Ak sa spoločne nebudeme usilovať, aby ekosystémy na našej planéte boli v rovnováhe, tak v rovnováhe nebude ani človek, čo sa mu môže stať osudným. Treba si uvedomiť, že tieto vzťahy sú veľmi krehké a hazardovať s nimi je krajne nezodpovedné,“ uvádza predseda ZMOS Branislav Tréger.

Dnes už žijeme v novej ére, kedy sa váha ochrany životného prostredia dostáva na úplne novú úroveň. Je potešujúce vidieť, ako sa v environmentálnych aktivitách na Slovensku angažuje stále viac organizácií, komunít aj spoločností. Považujeme za dôležité zviditeľniť a verejne uznať toto úsilie,“ uzatvára minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.