• Žiadny návrh

VÚB banka s najväčším podielom financií pre malé a stredné podniky

"

 

VÚB ako líder na trhu v korporátnom bankovníctve získala najväčší podiel z týchto prostriedkov.

"Vo VÚB poznáme detailne náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú slovenskí podnikatelia, preto som rád, že sa nám podarilo získať najväčší podiel alokovaných peňazí od SIH na zvládnutie tohto ťažkého obdobia. Verím, že aj vďaka najširšej sieti firemných centier sa nám podarí doručiť pomoc v podobe preklenovacích úverov pre tých, ktorí ju akútne potrebujú," povedal Andrej Viceník člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB banky.

Alokácia na záručný program je zatiaľ 38 miliónov eur, pričom objem by sa mal ešte navýšiť podľa informácií Ministerstva hospodárstva SR o ďalších približne 57 miliónov eur.

Hlavný účel je podpora udržania pracovných miest

Účelom je pomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky, v súvislosti s nariadeniami krízového štábu alebo hlavného hygienika. Takisto umožní získať potrebné finančné prostriedky na udržanie pracovných miest.

Znížená úroková sadzba až o 4 % p.a.

Výšku úrokovej dotácie znížime až o 4 % p.a. počas celej doby splácania úveru. V prípade, že by zníženie úrokovej sadzby viedlo v ktoromkoľvek období k zápornej úrokovej sadzbe, uplatní sa na úver výsledná nulová úroková sadzba.

Odklad splácania úveru

Ďalšou pomocou je, že preklenovací úver získajú malé a stredné podniky vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Takže úver začnú splácať po prvom roku čerpania úveru.

Cieľom pomoci je preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu,
spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pre viac informácií kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku. Zoznam firemných pobočiek nájdete TU.

Pomoc sa poskytuje v dvoch formách:

a) portfóliová záruka za úver poskytnutý bankou ako finančným sprostredkovateľom;
b) bonifikácia úroku (úroková dotácia), t. j. úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom.

Účelom pomoci je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu,  ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej situácii.
 

Účel financovania:

 

  • investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
  • prevádzkového potreby najmä v nadväznosti na obmedzený prístup MSP ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku

 

Formy financovania:

 

  • Termínovaný splátkový úver
  • Revolvingový úver
  • Kontokorentný úver

 

Max. výška úveru:

 

1.180.000 Eur

 

Max. splatnosť úveru:

 

4 roky

 

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.