• Žiadny návrh

Ťažko skúšaná oblasť umenia získava podporu: Nadácia VÚB oceňuje víťazov 15. ročníka súťaže Maľba

"


Traja víťazi si odnášajú ako vklad pre svoju budúcnosť spolu 20-tisíc eur a tiež pozornosť domácej umeleckej scény. Súťaž „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“ má aj počas tohto špecifického roka presah na verejnosť. Zostava 20 finálových diel je vystavená verejne v bratislavskej Galérii Nedbalka.

Úlohu nezávisle posúdiť umeleckú hodnotu diel zúčastnených mladých maliarov na seba prevzala štvorica renomovaných expertov na výtvarné umenie: riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá ako predsedkyňa poroty, historik umenia a kurátor Kunsthalle v rakúskom Kremse Andreas Hoffer, český kurátor, spisovateľ a umelecký publicista Ondřej Horák a uznávaný maďarský maliar Pál Gerber. Odborná porota vybrala v prvom kole spomerzi 115 prihlásených diel finálovú dvadsiatku, ktorej sa venovala hlbšie v druhom kole a z ktorej určila troch víťazov:

3. miesto

Na treťom mieste s prislúchajúcou finančnou odmenou vo výške 3 500 eur sa umiestnil Miroslav Sandanus s dielom Prázdnota. Námet je súčasťou autorovho dlhodobého programu, v ktorom sa venuje environmentálnej tematike – fascinujú ho skládky, odpad, poveternostné zmeny, ničenie planéty. Porota ocenila spôsob, ako tieto situácie zobrazuje. „Portrétuje“ ich v duchu klasickej tradície ako pekné až melancholické maľby s drsným odkazom. Práve tento kontrast prispieva k nečakanej naliehavosti jeho diela.

2. miesto

Druhú priečku obsadila a finančné prostriedky pre ďalšie umelecké napredovanie vo výške 6 500 eur si odniesla maliarka Ev van Hettmer. Obraz s názvom Positive vibes only zaujal porotu svojím stýlom plošného a senzuálneho bad painting, ktorý je dlhodobo jej autorským programom, ruka v ruke s tematizáciou ženskej sexuality či telesnosti. Aj keď vychádza z vlastnej intímnej skúsenosti, tieto témy podáva ľahko a bez pátosu, vďaka čomu zdanlivo nedokonalá či naivná detinská maľba pôsobí autenticky a uveriteľne. Pre mladú umelkyňu ide o druhú priečku v rámci súťaže Maľba druhýkrát po sebe.

1. miesto

Autorkou víťaznej práce 15. ročníka súťaže Maľba je na základe rozhodnutia panelu expertov Natália Šimonová. Ide o mladú maliarku, ktorá sa zúčastnila súťaže po prvý raz. Natália Šimonová získala za svoje dielo Reťazák prestížny titul a hodnotnú referenciu od renomovaných osobností a tiež najvyššiu odmenu od Nadácie VÚB vo výške 10 000 eur. „Porota ocenila nielen inovatívne narábanie s maľbou – kombináciou hrdze a pastelu, ale aj silný autorský program, v ktorom sa autorka zameriava na výskum „maliarskej“ hmoty a prácu s neklasickými maliarskymi materiálmi. Nerobí tak samoúčelne, ale ich využíva na podčiarknutie a interpretovanie témy. Dôsledne sa zaoberá vybranými motívmi verejného priestoru ako súčasti osobnej i sociálnej pamäti,“ uviedla po vyhlásení výsledkov za hodnotiacu komisiu jej predsedkyňa Alexandra Kusá.

„Hoci sme tento rok nemali možnosť odovzdať ocenenie osobne, naša morálna podpora, ktorú chceme všetkým mladým umelcom venovať, je o to intenzívnejšia. Úprimne blahoželáme trom víťazom a posielame im zaslúženú odmenu. Veríme, že v tomto náročnom období ich povzbudí hľadať nové inšpirácie a napredovať v tvorbe umenia, ktoré má v celej spoločnosti svoje nezastupiteľné miesto,“ uviedol predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a dodáva: „Sme hrdí na to, že sme dokázali vytrvať v podpore mladých profesionálnych maliarov celých 15 rokov a sme pripravení v tomto našom poslaní naďalej pokračovať.“ Za doterajších 15 rokov existencie súťaže Nadácia VÚB prerozdelila 300-tisíc eur spolu 39 maliarom, ktorých práce boli nezávisle a odborne posúdené ako víťazné. Až siedmi maliari z tejto skupiny získali cenu dvakrát.

Verejná výstava aj tento rok

Nadácia VÚB chce v aktuálnej situácii obmedzených možností prístupu verejnosti k umeniu podporiť kultúrne dianie aj ďalšou formou. V už tradičnej spolupráci s Galériou Nedbalka v Bratislave prínáša výstavu diel finalistov 15. ročníka Maľby. Verejnosť si tak môže v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými opatreniami prezrieť finálovú dvadsiatku diel, ktorými sa tento rok do súťaže zapojili títo mladí maliari a maliarky (v abecednom poradí): Ján Bátorek, Jana Bednárová, Marek Burcl, Peter Cvik, Juraj Ďuriš, Svetlana Fialová, Monika Germušková, Paulína Halasová, Ev van Hettmer, Dominik Hlinka, Marek Jarotta, Martin Kiman, Rita Koszorús, Richard Moravčík, Michaela Murínová, Jakub Navrátil, Tatiana Ondzíková, Ivana Oroszová, Miroslav Sandanus a Natália Šimonová. Bezplatná výstava je otvorená od 23. októbra do 22. novembra 2020.

Viac informácií o všetkých finalistoch, ich dielach ako aj o samotnej súťaži Maľba 2020 je k dispozícii na stránke www.malbaroka.sk. Na tejto stránke pribudne v priebehu niekoľkých dní aj virtuálna prehliadka diel v Galérii Nedbalka.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.