• Žiadny návrh

Osobný finančný plán: mapa k dosiahnutiu vašich cieľov

"

Mnohí si myslia, že finančný plán potrebujú len firmy. Aj s osobnými financiami však treba narábať efektívne a vedieť, kam smerujeme.

Pri finančnom plánovaní treba v prvom rade objektívne posúdiť, v akej finančnej situácii sa aktuálne nachádzame a kam sa chceme dostať o rok, o 5 rokov alebo v dôchodku. Finančný plán by mal všetky odpovede na tieto otázky spájať v sumárnom pohľade. Dokáže tak nielen peniaze ušetriť, ale aj efektívne získať.

Kde sa dnes nachádzame
Analýza finančnej situácie nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky. Mala by pomenovať všetky výdavky a príjmy a tak vytvoriť správny osobný rozpočet a zabezpečiť plánovanie finančnej nezávislosti a správne rozloženie prebytku financií. Pre tých, ktorí s finančným plánom nemajú skúsenosti, môžu byť cennou pomocou služby osobného bankára, ktorý nám finančný plán môže vypracovať. Stačí navštíviť Magnifica centrá alebo pobočky VÚB.
Viac sa dozviete na www.magnifica.sk.Investičná stratégia – ktorá je tá správna?
Investície je dôležité správne rozdeliť podľa našich cieľov. Pod krátkodobými cieľmi rozumieme sny a plány, ktoré súvisia s kúpou vecí do výšky približne trojnásobku príjmu, ako dovolenky, zariadenia do domácnosti, oblečenie alebo výdavky spojené s Vianocami. Dlhodobé ciele majú zase zásadný vplyv na životnú úroveň v budúcnosti. Najčastejšie ide o bývanie, zabezpečenie budúcnosti detí či zabezpečenie dôchodku. Pre svoje ciele je potrebné zvoliť správnu investičnú stratégiu.

Osobný bankár vo VÚB vám dokáže podľa vašich potrieb zostaviť rozdelenie vašich financií v portfóliu cez viaceré finančné nástroje s rôznou rizikovosťou a výnosom. V rámci investícií do podielových fondov ponúkame pre konzervatívnejších klientov napríklad Konzervatívne portfólio. Tí, ktorí chcú vyšší výnos pri primeranom riziku, uprednostnia pravdepodobne fond Flexible Magnifica, pre čo najvyšší výnos pri vyššom riziku je v ponuke Active Magnifica alebo Vyvážený Rastový fond.

Bezpečná rezerva aj niečo na horšie časy
Samozrejme, vždy treba myslieť aj na rôzne nečakané životné situácie a riziká. Dobrý finančný plán preverí vašu „pripravenosť“ na krízové obdobia. V prípade potreby Vám osobný bankár navrhne vhodné možnosti na vytváranie dostatočnej finančnej rezervy či krytie rôznych rizík alebo zabezpečenie rodiny v prípade nešťastných udalostí.

Tak, ako sa vyvíja vaša finančná situácia, tak vám prispôsobíme aj váš finančný plán. A tak sa môžete spoľahnúť, že vždy budete mať aktuálny prehľad o finančnej situácii i odporúčania.
Viac na www.magnifica.sk

 

 

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.