• Žiadny návrh

Najlepšie enviro projekty získajú ocenenie Atlas

Už po štvrtýkrát sa otvárajú nominácie na envirocenu Atlas. Celoslovenská iniciatíva Nadácie VÚB, ktorá sa venuje oceňovaniu zásluh v ochrane prírody, dáva opäť príležitosť zodpovedným organizáciám získať verejné uznanie a zároveň sa uchádzať o odmenu vo výške 10-tisíc eur. Záujemcovia môžu svoje projekty zrealizované v minulom roku prihlásiť do niektorej z piatich kategórií do 3. februára. Porota zložená z významných enviro expertov vyberie piatich víťazov ceny Atlas. Tí budú známi 22. apríla – na Deň Zeme.

Až do roku 2021 na Slovensku neexistovalo zastrešujúce oceňovanie inšpiratívnych enviro projektov spomedzi neziskového, verejného a súkromného sektora. Zmenila to iniciatíva Nadácie VÚB, ktorá pokračuje aktuálne už svojím štvrtým ročníkom.

Ocenenie Atlas má opäť zámer nájsť a dať do pozornosti celej spoločnosti konkrétne aktivity realizované v roku 2023, ktoré zanechali na základe merateľných výsledkov pozitívnu stopu v záchrane biodiverzity, ochrane životného prostredia, enviro vzdelávaní či rozvoji zelenej ekonomiky na Slovensku. Neziskové organizácie, ochranárske združenia, samosprávy, školy či firmy s dlhodobým zeleným poslaním môžu svoj projekt nominovať do jednej z nasledujúcich kategórií:

  1. Ochrana prírody Slovenska – záchrana či lepšia ochrana konkrétnych ekologicky vzácnych lokalít, väčších území alebo ohrozených ekosystémov,
  2. Zlepšovanie životného prostredia – zlepšenie kvality životného prostredia alebo jeho zložiek v krajine obývanej a užívanej ľuďmi – v mestách, na vidieku a tiež poľnohospodárskej krajine,
  3. Osveta – vzdelávacie projekty pre deti, mládež a iné skupiny obyvateľov, ktoré sú prínosom pre komunitu a environmentálnu výchovu,
  4. Eko startupy – originálne zelené projekty začínajúcich lokálnych firiem,
  5. Zelené podnikanie – ekoinovácie v podnikaní, cirkulárnej ekonomike aj agrobiznise.

Prihlasovacia fáza enviroceny Atlas je otvorená pre široké spektrum zaujímavých, inovatívnych ekologických programov a projektov rôznych organizácií z celého Slovenska. Kľúčové pri hodnotení budú výsledky za rok 2023, pričom sú vítané aj dlhodobejšie projekty. Zárukou odborného a nezávislého posudzovania všetkých prijatých nominácií je porota zložená z uznávaných osobností vo sfére ochrany biodiverzity, environmentalistiky a cirkulárnej ekonomiky. Tá vyberie z každej kategórie v priebehu februára troch finalistov a následne 22. apríla samotných laureátov. Popri piatich cenách môže udeliť aj špeciálnu Cenu poroty.  

Okrem verejného uznania získajú víťazi vo všetkých kategóriách aj finančnú odmenu 10-tisíc eur na podporu ďalšej činnosti a udržanie svojich projektov. Celkovo Nadácia VÚB podporí laureátov v piatich kategóriách sumou 50-tisíc eur. V prípade rozhodnutia udeliť aj Cenu poroty poskytne nadácia pre jej držiteľa dodatočnú odmenu, rovnako vo výške 10-tisíc eur. 

Symboliku ocenenia Atlas umocňuje aj víťazná trofej. Jej autorom je umelec Martin Piaček a má tvar fragmentu dreveného kruhu. Pri zdvihnutí nad hlavu predstavuje spodnú časť Zeme, pričom jej držitelia tak pripomínajú mýtického obra.

Sme radi, že môžeme pokračovať v našej dobre rozbehnutej tradičnej aktivite, ktorou upierame náš pohľad do budúcnosti. Envirocenou Atlas opäť vyzdvihneme zásadnú snahu ľudí, ktorí svojou neľahkou a vytrvalou prácou pomáhajú chrániť prírodu a našu planétu. Prajeme si, aby bol Atlas aj tento rok zdrojom povzbudenia, inšpirácie a vzájomného spojenia v boji, kde zohráva úlohu každý jeden z nás. Za Nadáciu VÚB chceme byť nápomocní opäť aj finančnou cestou, aby nádejné environmentálne projekty mohli pokračovať a ich pozitívny dopad sa ešte znásobil,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich a dodáva, že z hľadiska zelenej grantovej podpory tretieho sektora prerozdelila Nadácia VÚB za prvé tri ročníky ceny Atlas a tiež štyri ročníky svojho programu Envirogranty sumu už 400-tisíc eur.

Posielanie nominácií na cenu Atlas prebieha cez elektronický formulár (po prihlásení je dostupný v sekcii Atlas 2024) do 3. februára 2024. Viac informácií o ocenení je k dispozícii na stránke www.nadaciavub.sk/atlas. Inšpiratívne rozhovory s minuloročnými víťazmi enviro ocenenia Atlas o tom, ako ich projekty s odstupom času úspešne napredujú, je možné si vypočuť v enviropodcaste Nadácie VÚB Atlas.

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.