• Žiadny návrh

Finančné výsledky VÚB banky za rok 2023

Z pohľadu finančných výsledkov, celkové čisté úverové portfólio VÚB dosiahlo za rok 2023 18,5 miliardy eur (+5,5 % oproti decembru 2022) a celkové vklady klientov predstavovali 16 miliárd eur (+4 % oproti decembru 2022). VÚB banka dosiahla prevádzkový zisk 411,9 miliónov eur, pomer nákladov a výnosov 39,46 % a čistý zisk 263,7 miliónov eur. Kapitálová primeranosť VÚB zostala na vysokej úrovni a s hodnotou 19,79 % bola výrazne nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

„Museli sme sa zamerať na mnoho výziev. Jednou z nich bolo výhodné zabezpečenie likvidity, ktorá určuje aj našu schopnosť poskytovať úvery. Ďalej sú to meniace sa požiadavky zákazníkov, keďže sa stavajú k bankovníctvu viac digitálne. Podarilo sa nám nanovo zadefinovať naše priority, určili sme segmenty, na ktoré sa chceme viac zameriavať.
Udržali sme si trhový podiel v oblasti úverov a zlepšili sme náš podiel na vkladoch. Čo je rovnako dôležité, VÚB pokročila aj v oblasti udržateľnosti, environmentálnej a sociálnej zodpovednosti.
Čo sa týka našej Nadácie VÚB, tak tá oslávila 20. výročie založenia. Za dve dekády prerozdelila vyše 13,5 milióna eur na sociálne, kultúrne či enviromentálne aktivity a plánuje v tom pokračovať.
Našu jednoznačnú orientáciu na udržateľný rast a obozretné podnikanie ocenili aj odborníci z prestížneho Global Finance Magazine, keď VÚB vyhlásili ako Najlepšiu banku na Slovensku, a to už tretí raz po sebe a získali sme druhýkrát aj Sustainable Finance Award. Darilo sa aj našej bankovej aplikácii VÚB Mobil banking, ktorá rovnako druhýkrát po sebe získala 1. miesto v súťaži NAY Techbox roka. Tieto úspechy a naše ďalšie strategické ciele sú celkom iste dobrým štartom a motiváciou pre rok 2024.
Chcem sa za to všetko poďakovať svojim kolegom a zamestnancom za ich podporu a nasadenie a samozrejme moja veľká vďaka patrí aj našim klientom a obchodným partnerom za ich dôveru,“
povedal generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.