• Žiadny návrh

Finančné výsledky VÚB za prvé tri kvartály 2023

Za tri štvrťroky 2023 VÚB banka dosiahla veľmi dobré výsledky
z hľadiska obchodnej výkonnosti a zároveň si upevnila miesto medzi lídrami vo finančnej podpore klientov prostredníctvom poskytovania úverov, v oblasti udržateľnosti a ESG.
 

„Počas troch štvrťrokov 2023 sme znova dokázali, že patríme medzi firemných lídrov na slovenskom trhu, a to nielen z hľadiska obchodu, ale najmä v oblasti ESG. Som rád, že sme v rámci Slovenskej bankovej asociácie otvorili tému dôležitosti bánk v slovenskej ekonomike. Pre stabilitu celého sektora je totiž podstatné, aby sa zaobišiel bez destabilizujúcich vonkajších zásahov. Iba tak môže VÚB aj naďalej zaručiť poskytovanie úverov a podporu firmám či domácnostiam. Zároveň investujeme – do lepších, kvalitnejších služieb a nového online bankovníctva. Pomáhame tiež cez Nadáciu VÚB, prostredníctvom ktorej sme za roky jej pôsobenia prerozdelili milióny eur stovkám organizácií. Najnovšie sme vyhlásili nový ročník Envirograntov a udelili výhry víťazom súťaže Maľba. Chcem sa zároveň poďakovať našim klientom za ich dôveru a našim zamestnancom za ich profesionalitu,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich. 

Z hľadiska finančných výsledkov celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v septembri 2023 18.3 mld. eur (+4,6 % oproti septembru 2022) a celkové vklady klientov predstavovali 15,6 mld. eur (+9,9 % oproti septembru 2022).

VÚB dosiahla prevádzkový zisk 320,9 mil. eur, pomer nákladov a výnosov 37,12 % a čistý zisk 208,1 mil. eur. Kapitálová primeranosť VÚB je silná. V septembri 2023 predstavovala 19,65 %, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.