• Žiadny návrh

Ako je Slovensko pripravené na zmeny v energetike?

Vojna na Ukrajine mení energetickú politiku Slovenska i celej Európskej únie. Dlhodobé zbavenie sa energetickej závislosti na Rusku a taktiež posilnenie výroby tzv. čistej energie z obnoviteľných zdrojov sa stalo akútnou potrebou EÚ. Mnohé z krajín únie už túto stratégiu úspešne realizujú. Dokáže to aj Slovensko? Čo na to hovoria odborníci?

Potrebujeme udržateľnejšie a rozumné riešenia – chýba nám však stratégia.  Aktuálna situácia podnecuje diskusiu o pripravovaných stratégiách, ale aj o tom, aké reálne riešenia ponúkajú. Obzvlášť v tejto dobe. Pritom nejde len o minimalizovanie našej závislosti na ruských fosílnych palivách, ale aj o nutné posilnenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Zaujímavú diskusiu na túto tému prinieslo aj prvé VÚB ATLAS fórum. Ide o novú platformu  pre tých, ktorí aktívne riešia prípravu štátnych, investičných či podnikových politík a podieľajú sa na realizácii týchto riešení pre Slovensko.

Slovensko má  veľký potenciál v dosiahnutí uhlíkovej neutrality

Slovensko nie je pripravené na zmeny, ktoré prichádzajú bez potrebných stratégií a plánov. Zhodli sa na tom diskutéri, medzi ktorými boli Dušana Dokupilová - analytička Prognostického ústavu SAV, Marek Engeľ - analytik Inštitútu environmentálnej politiky, Róbert Jambrich - vedúci medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia Slovenských elektrární, Juraj Smatana - štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR a Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ firemného bankovníctva vo VÚB banke. Aktuálne má Slovensko dobrý „energetický mix“ výroby energie, ktorý tvoria z väčšej časti jadrové elektrárne a unikátna sieť vodných elektrární. Absolútne však zaostávame vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. 

Názory na to, či využívať viac jadro alebo fotovoltaiku, veternú alebo geotermálnu energiu z vrtov, sa líšia. Dôležité však je, že Slovensko má vďaka týmto možnostiam veľký potenciál v dosiahnutí uhlíkovej neutrality. Musí to však ísť ruka v ruke s legislatívou a reguláciou.  “Dôležitá je najmä diverzifikácia zdrojov, do ktorých chce štát alebo energetický priemysel investovať. Rovnako je potrebné priniesť systematické riešenia, ktoré spočívajú v rozumných krokoch a zohľadnení názorov odborníkov zo všetkých oblastí,” hovorí Andrej Viceník,  člen predstavenstva a vrchný riaditeľ firemného bankovníctva vo VÚB banke.

O zmene musíme hovoriť  všetci

„Je potrebné pracovať na zmene, ktorá sa dotkne každého z nás. Verím, že sa nám bude dariť aj naďalej upozorňovať na túto tému, vzájomne sa inšpirovať, podporovať a pomáhať rôznym organizáciám budovať zelenšie zajtrajšky,“ dodal Andrej Viceník.

Ako budú vyzerať mestá v roku 2050 a čo je potrebné na zabezpečenie trvalo udržateľného, ​​čistého a bezpečného mesta? Aj o tom sa diskutovalo na prvom  Atlas fóre VÚB banky. Okrem toho niekoľko organizácií predstavilo svoje konkrétne riešenia zamerané na udržateľnosť či úsporu energie.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.