• Žiadny návrh

Spolu si poradíme

Ako sú na tom moje investície

Ako reagovať a čo je v tejto situácii správne? Najdôležitejšie je konať rozvážne, nepodľahnúť panike a neustále si opakovať svoje ciele, s ktorými ste do sveta investícií vstupovali.

Dobrou správou je, že prepad globálnej ekonomiky a finančných trhov by mal byť len dočasný. Centrálne banky a vlády štátov na celom svete prijímajú opatrenia a snažia sa udržať pod kontrolou dopady očakávaného hospodárskeho poklesu. Poklesy na finančných trhoch pramenia najmä z aktuálnej neistoty, ako sa bude nákaza ďalej vyvíjať.

Základ je zachovať si rozumný prístup

Nie je to jednoduché, no pri investovaní na finančných trhoch by mal človek zachovať pokoj. Vhodnou stratégiou v aktuálnej situácii je rozloženie rizika do viacerých fondov. Ideálne využiť formu pravidelného investičného sporenia s možnosťou mimoriadnych vkladov až 5000 eur mesačne. Základ je nepodľahnúť panike a nevyberať, pretože tak môžete stratiť oveľa viac. Dokonca je vhodné využiť súčasné zľavy na vylepšenie budúcich výnosov, ideálne práve formou mimoriadnych vkladov.

Investičné stratégie v našich fondoch, sa v súčasnosti sústreďujú na zachovanie rovnováhy medzi ochranou investícií pred ďalším poklesom a zároveň využitím strednodobých príležitostí na budúci rast. Akýkoľvek pozitívny vývoj ohľadom koronavírusu môže znamenať pre finančné trhy zaujímavý nárast.

Môžeme sa poučiť z minulosti

Už v minulosti sme po nepriaznivých udalostiach, akými boli pád Dvojičiek 2001, epidémia SARS na prelome rokov 2002/2003 alebo bankrot Lehman Brothers 2008,  mohli pozorovať kolísavosť a výrazný pokles cien finančných nástrojov. Vždy však iba z krátkodobého hľadiska. Po tomto období nasledoval hospodársky rast, ktorý straty vyrovnal. Aj Národná banka Slovenska predpokladá, že predkrízovú úroveň dosiahne ekonomika už v priebehu budúceho roka.

Ak sa detailne pozrieme na pohyb akcií v roku 2008, vidíme, že akcie okamžite reagovali na aktuálny vývoj a do ich cien sa započítali tie najhoršie možné scenáre v ekonomike. Firmy postupne reagovali a adaptovali sa na novú situáciu a prispôsobili tomu svoju výrobu. V čase, keď ekonomická kríza ešte stále doznievala, akcie boli už dávno na rastovej vlne vzhľadom na pozitívny predpoklad vývoja. Rovnaké trendy vývoja vidíme aj teraz.

Každá kríza je príležitosťou

Progresívne firmy z krízových období vychádzajú často posilnené, pretože ju dokážu využiť vo svoj prospech. Zvážte, či nie je súčasná kríza príležitosťou na zmenu vášho sporenia. Vaše peniaze na termínovaných účtoch s minimálnou úrokovou sadzbou nezarábajú. Pri rozvážnej stratégii investovania v podielových fondoch je v súčasnej situácii možné nakúpiť výhodnejšie a pri následnom hospodárskom raste po odznení krízy získať zaujímavé zhodnotenie vašej investície. Ak vás to láka, začať s investíciami sa dá aj prostredníctvom internet bankingu, návšteva pobočky nie je nevyhnutná.

V spolupráci s našou správcovskou spoločnosťou Eurizon Asset Management Slovakia sme pre vás pripravili krátke vzdelávacie video, ktoré pripomína, ako sa trhy historicky správali pri výraznejších výkyvoch a ako je dôležité nerobiť unáhlené rozhodnutia.

Poraďte sa s osobným bankárom je tu pre vás

Dôležité je aj konzultovanie investičnej stratégie s osobným bankárom. Ten je vám vždy k dispozícii a ochotný poskytnúť najlepšiu radu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.