• Žiadny návrh

Nefinančný výkaz

Nefinančný výkaz za rok 2022

VÚB banka nevypracovala vyhlásenie o nefinančných informáciách, ako to vyžaduje legislatíva o nefinančných informáciách a využila výnimku stanovenú nariadením ako dcérska spoločnosť, ktorej informácie sú zahrnuté v konsolidovanom vyhlásení o nefinančných informáciách predloženom spoločnosťou Intesa Sanpaolo S.p.A.

Kompletné znenie záväzných predpisov.

2023 Consolidated Non-financial Statement

Hoci VÚB banka nevypracovala Nefinančný výkaz, je hrdá na svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zodpovedného podnikania, a preto chce svojim akcionárom a klientom predstaviť najdôležitejšie aktivity a projekty z oblasti ESG.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.