• Žiadny návrh

Etický kódex

Etický kódex

V súčasnosti, v dobe turbulentného a dynamicky sa rozvíjajúceho podnikateľského prostredia je vytvorenie a dodržiavanie usmernení uvedených v etickom kódexe nevyhnutným verejným záväzkom VÚB banky.

Etický kódex je záväzný dokument, ktorý obsahuje súhrn noriem a pravidiel, prostredníctvom ktorých je usmerňované správanie jednotlivcov – zamestnancov aj dodávateľov VÚB banky. Etický kódex hovorí o správaní s dôrazom na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispieva k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení.

Hlásenia o porušení Etického kódexu je možné zaslať na adresu etickykodex@vub.sk.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.