Kontakt Internet banking IB Search ×

Cezhraničná konverzia

Poplatky za menovú konverziu v rámci EÚ vzťahujúce sa na transakcie vykonané  platobnou kartou pri výbere hotovosti v bankomate alebo pri platbe u obchodníka, predstavujú 2,0% voči poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu eura, ktorý oznámila ECB.