Kontakt Internet banking IB Search ×

Informácie o činnosti banky

Informácie zverejnené podľa Opatrenia NBS 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami v zmysle § 37 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a podľa európskej smernice pre kapitálovú primeranosť bánk Basel 2 Pilier 3 o zverejňovaní informácií bankami.

Rok 2022 Platné k PDF
Priebežná skrátená konsolidovaná účtovná závierka 30.06.2022 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.06.2022 ikona pdf
Informácie o banke 30.06.2022 ikona pdf
Priebežná skrátená individuálna účtovná závierka 30.06.2022 ikona pdf
Priebežná skrátená individuálna účtovná závierka 31.03.2022 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.03.2022 ikona pdf
Informácie o banke 31.03.2022 ikona pdf
Rok 2021 Platné k PDF
Priebežná skrátená individuálna účtovná závierka 31.03.2022 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.12.2021 ikona pdf
Informácie o banke 31.12.2021 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.09.2021 ikona pdf
Informácie o banke 30.09.2021 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.09.2021 ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30.06.2021 ikona pdf
Informácie o banke 30.06.2021 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.06.2021 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.06.2021 ikona pdf
Informácie o banke 31.03.2021 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.03.2021 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.03.2021 ikona pdf
Rok 2020 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2020 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.12.2020 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2020 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.9.2020 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2020 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 2 30.6.2020 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2020 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.6.2020 ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30.6.2020 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2020 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2020 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.3.2020 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2020 ikona pdf
Rok 2019 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2019 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.12.2019 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2019 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.9.2019 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2019 ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30.6.2019 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2019 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.6.2019 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2019 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2019 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.3.2019 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2019 ikona pdf
Rok 2018 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2018 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.12.2018 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2018 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.9.2018 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2018 ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30.6.2018 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 30.6.2018 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2018 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2018 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2018 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1 31.3.2018 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2018 ikona pdf
Rok 2017 Platné k PDF
Informácie o banke 31. 12. 2017 ikona pdf
Informácie o banke – príloha č. 1  31. 12. 2017 ikona pdf
Informácie o banke  30. 9. 2017  ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka         30. 9. 2017  ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30. 6. 2017 ikona pdf
Informácie o banke  30. 6. 2017 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka         30. 6. 2017  ikona pdf
Informácie o banke  31. 3. 2017 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka         31. 3. 2017  ikona pdf
Rok 2016 Platné k PDF
Informácie o banke  31. 12. 2016 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31. 12. 2016  ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka 31. 12. 2016  ikona pdf
Informácie o banke  30. 9. 2016  ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30. 9. 2016  ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30. 6. 2016  ikona pdf
Informácie o banke  30. 6. 2016  ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka         30. 6. 2016  ikona pdf
Informácie o banke  31. 3. 2016  ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka         31. 3. 2016  ikona pdf
Rok 2015 Platné k PDF
Informácie o banke  31.12.2015  ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2015 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2015 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2015 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2015 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2015 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2015 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2015 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2015 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2015 ikona pdf
Rok 2014 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2014 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2014 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2014 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2014 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2014 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2014 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2014 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2014 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2014 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2014 ikona pdf

 

Rok 2013 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2013 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2013 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2013 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2013 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2013 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2013 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2013 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2013 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2013 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2013 ikona pdf
Rok 2012 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2012 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2012 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2012 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2012 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2012 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2012 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2012 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2012 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2012 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2012 ikona pdf
Rok 2011 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2011 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2011 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2011 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2011 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 30.9.2011 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2011 ikona pdf
Priebežná indinviduálna účtovná závierka 30.6.2011 ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2011 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2011 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2011 ikona pdf
Rok 2010 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2010 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2010 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2010 ikona pdf
Informácie o banke 30.9.2010 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2010 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2010 ikona pdf
Priebežná indinviduálna účtovná závierka 30.6.2010 ikona pdf
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2010 ikona pdf
Informácie o banke 31.3.2010 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2010 ikona pdf
Rok 2009 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2009 ikona pdf
Individuálna účtovná závierka 31.12.2009 ikona pdf
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2009 ikona pdf
Informácie o banke 30.6.2009 ikona pdf
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2009 ikona pdf