Kontakt Internet banking IB Search ×


Finančné správy

Finančné správy v zmysle § 34 a § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze CP a v zmysle § 77 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách.
 

Správy PDF  
Polročná finančná správa 2022 ikona pdf
Polročná finančná správa 2021 ikona pdf
Polročná finančná správa 2020 ikona pdf
Polročná finančná správa 2019 ikona pdf
Polročná finančná správa 2018 ikona pdf
Polročná finančná správa 2017 ikona pdf
Polročná finančná správa 2016 ikona pdf
Polročná finančná správa 2015 ikona pdf
Polročná finančná správa 2014 ikona pdf
Polročná finančná správa 2013 ikona pdf
Polročná finančná správa 2012 ikona pdf
Polročná finančná správa 2011 ikona pdf
Polročná finančná správa 2010 ikona pdf
Polročná finančná správa 2009 ikona pdf ikona pdf
Polročná finančná správa 2008 ikona pdf ikona pdf
Správy PDF  
Ročná finančná správa 2021 (podľa požiadavky ESEF) ikona pdf
Ročná finančná správa 2020 ikona pdf
Ročná finančná správa 2019 ikona pdf
Ročná finančná správa 2018 ikona pdf
Ročná finančná správa 2017 ikona pdf
Ročná finančná správa 2016 ikona pdf
Ročná finančná správa 2015 ikona pdf
Ročná finančná správa 2014 ikona pdf
Ročná finančná správa 2013 ikona pdf
Ročná finančná správa 2012 ikona pdf
Ročná finančná správa 2011 ikona pdf
Ročná finančná správa 2010 ikona pdf
Ročná finančná správa 2009 ikona pdf
Ročná finančná správa 2008 ikona pdf ikona pdf
Ročná finančná správa 2007 ikona pdf ikona pdf