Contact Internet banking IB Search ×deco

Contact

Martina Slezáková

Vedúca oddelenia Spoločenská zodpovednosť

+421 2 5055 2593 

csr@vub.sk

Petra Rímešová

Špecialista marketingovej komunikácie

+421 2 5055 2208 

csr@vub.sk