Contact Internet banking IB Search ×deco

CONCLUDE ONLINE

Completing your application will only take you a few minutes.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

A wide scope of coverage

For holidays and hiking

All over the world

Family insurance for up to 4 people

Learn more

Short term insurance

Get insured for just a certain number of days. This is ideal if you only travel from time to time.

Insurance for an indefinite period

Insurance with an annual tariff and an auto-renewal option (unless a request for termination is filed 6 weeks before the annual date). Suitable for those who travel a lot.

Insurance for the mountains

It protects you in the Slovak mountains. You can insure yourself for a certain number of days or for a whole year.

 

Travel insurance abroad

Basic coverage range

 • Insurance for medical expenses abroad and assistance services
 • Liability insurance
 • Legal assistance and security deposit insurance
 • Accident insurance
 • Insurance of luggage and travel documents

Supplementary insurance

 • Insurance for the cost of calling a caretaker
 • Travel cancellation insurance
 • Travel interruption insurance
 • Insurance for technical assistance abroad
 • Insurance for flight delays and luggage delays during air transport
  PDF
Všeobecné poistné podmienky pre Individuálne CP -aktuálne platné ikona pdf
Prehľad krytia a limitov cestovného poistenia ikona pdf

Insurance for the Slovak mountains

Scope of coverage

 • Costs for the intervention of the mountain rescue service up to €10,000
 • Launching a search, extrication, carrying or transport using technical means
 • Option of insurance for a year or for an exact number of days

 

  PDF
Všeobecné poistné podmienky pre Individuálne CP záchrany v horách v SR - aktuálne platné ikona pdf

Prices of insurance

Cestovné poistenie základ Poistná suma Ročné poistné SVET Ročné poistné EURÓPA
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb do 200 000€ 30,30 € 21,40 €
  Stomatologické ošetrenie do 300 €    
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví do 35 000€    
  na majetku do 7 000€    
Poistenie právnej pomoci a kaucie do 5000€    
Poistenie pre prípad úrazu do 15 000€    
Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu 20€ denne    
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby do 1 000€ (batožina a osobné veci)    
  jeden ks batožiny do 500 €    
  jedna vec do 200 €    
Poistenie straty alebo odcudzenia cestovných dokladov do 350€