• No suggestion

VÚB banka za dve hodiny vypredala rekordný objem dlhopisov v hodnote pol miliardy eur

„Pre banku zo Slovenska ide o veľmi veľký úspech. VÚB banka ako súčasť skupiny Intesa Sanpaolo dokázala, že má medzi investormi obrovskú dôveru, keďže ich dopyt bol až na úrovni vyše 2,5 miliardy eur. Určite podobnú akciu zopakujeme aj v blízkej budúcnosti,“ zdôraznil Andrej Hronec, riaditeľ odboru riadenia bilancie a treasury. Zástupcovia syndikátu zúčastnených bánk potvrdili, že ide o vynikajúci výsledok a prvý benchmark pre Slovensko.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorá pomáhala s vytvorením nových právnych predpisov, spustila zároveň rámec pre investície do slovenských krytých dlhopisov vo výške 385 miliónov eur. „Je to veľký rámec a predstavuje veľký krok vo vývoji slovenského kapitálového trhu," povedala Lucyna Stańczak-Wuczyńska, riaditeľka EBOR pre banky EÚ.

VÚB banka stála pri viacerých významných míľnikoch v histórii nášho bankovníctva. V roku 1997 ako prvá banka na Slovensku emitovala hypotekárne záložné listy, ktoré sú predchodcom dnešných krytých dlhopisov. A v roku 2017 banka ako prvá vydala dlhopisy v hodnote 250 miliónov eur. Teraz ponúkla a vypredala nový rekordný objem v hodnote 500 miliónov eur.

Needs our help?

We will answer to all your questions.