• No suggestion

Finančné výsledky VÚB banky za 1. polrok 2023

VÚB banka sa v prvom polroku 2023 sústredila na podporu klientov, zelených a ESG aktivít či prípravu nových služieb.

Z hľadiska finančných výsledkov celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v júni 2023 17.8 mld. eur (+4,7 % oproti júnu 2022) a celkové vklady klientov predstavovali 15,3 mld. eur (+8 % oproti júnu 2022).

VÚB dosiahla prevádzkový zisk 202,3 mil. eur, pomer nákladov a výnosov 38,30 % a čistý zisk 132,4 mil. eur, dosiahnutý najmä vyššími prevádzkovými výnosmi. Kapitálová primeranosť VÚB je silná. V júni 2023 predstavovala 19,54 %, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

„Polovica roka 2023 je za nami a ja môžem zodpovedne povedať, že VÚB banka, rovnako ako materská skupina Intesa Sanpaolo, sú vo veľmi dobrej kondícii a naša finančná stabilita je na vysokej úrovni. Dôkazom je aj kapitálová primeranosť, ktorá dlhodobo patrí medzi najvyššie na trhu, vďaka čomu môžeme poskytovať aj viac úverov pre firmy či domácnosti.
Teší ma, že prinášame pre klientov stále lepšie digitálne služby, čo je vidieť na zvýšenom záujme o naše produkty práve cez mobilnú bankovú aplikáciu, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. V oblasti ESG pokračujeme v osvete a  rozširovaní našich aktivít pre firemných klientov, vrátane agrosektora, kde sme jednotkou na trhu. Veľký ohlas zaznamenala naša Envirocena Atlas a iniciatíva Poklady Slovenska na obnovu pamiatok, v rámci ktorej sme tento rok darovali grant 30-tisíc eur až dvom z nich,“
povedal generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich. 

Needs our help?

We will answer to all your questions.