• No suggestion

Obnovu Kalvárie v Banskej Štiavnici sme dotiahli do krásneho konca

"

Kalvária si toho veľa vytrpela
Neprehliadnuteľná dominanta z polovice 18. storočia prežila tri vojny a od polovice 20. storočia sústavne chátrala. Na prelome tisícročí ju poznačilo vyčíňanie vandalov, rozkrádanie a ničenie vzácnych artefaktov a takmer úplná strata záujmu verejnosti. V roku 2007 bola zaradená medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta. Tento stav sa rozhodlo zmeniť združenie Kalvársky fond pod vedením nadšencov Martina Macharika a Kataríny Voškovej. A práve oni našli silného spojenca v Nadácii VÚB.

Za 11 rokov 1,1 mil. eur
Od Nadácie VÚB ako generálneho partnera pre obnovu putovalo za uplynulých 11 rokov na tento komplexný projekt 1,1 mil. eur, čo predstavuje takmer polovicu všetkých prostriedkov, z ktorých boli realizované odborné reštaurátorské práce na jednotlivých objektoch Kalvárie. „Keď sme sa pred 11 rokmi dozvedeli, že táto pamiatka patrí k stovke najohrozenejších, rozhodli sme sa, že ju pomôžeme zachrániť. Urobili sme tak aj z úcty k predkom. Teší nás, že sa Kalváriu podarilo spoločnými silami nielen obnoviť, ale že sme inšpirovali k záujmu o ňu aj ostatných,“ povedal počas slávnostného otvorenia vynovenej Kalvárie riaditeľ Divízie zahraničných dcérskych spoločností skupiny Intesa Sanpaolo Ignacio Jaquotot,  ktorý stál ako predseda správnej rady Nadácie VÚB pred 11 rokmi pri zrode tohto partnerstva. „Veľmi si ceníme, že pomoc mala aj nefinančný charakter. Nadácia pomohla zapojiť do dobrovoľníckej činnosti aj zamestnancov VÚB banky, participovala taktiež na marketingových a fundraisingových aktivitách v prospech nášho fondu,“ zdôraznil Martin Macharik z partnerského občianskeho združenia Kalvársky fond.

Needs our help?

We will answer to all your questions.