• No suggestion

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a záruky

"

Dňa 1. 1. 2019 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky  pre úvery a nové Všeobecné obchodné podmienky pre záruky poskytované firemným klientom banky, ktoré nájdete zverejnené v časti Obchodné podmienky/Komerčné úvery

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.