• No suggestion

Bank Profile

VÚB is the second largest bank in Slovakia and the only universal bank licensed to provide the full range of banking services to the public, corporate and institutional clients. The focus of the offer is mortgage and consumer loans, deposit and payment products and services, corporate banking, and financing of foreign trade activities, consumer finance, and factoring.

Through its subsidiaries and affiliates, it offers leasing services (VÚB Leasing), retirement savings (VÚB Generali). The Bank is also a provider of insurance products.

It provides its services through a wide network of commercial places, which includes 182 retail outlets, 8 Magnifica centres and 32 branch offices dedicated to serving small and medium-sized businesses. In addition, VÚB Bank operates 11 mortgage centres, specializing in complete housing-related finance services.

BANK IN NUMBERS

BANK IN NUMBERS

1,2 mil.

CLIENTS

3655

EMPLOYEES

19,3 %

MARKET SHARE

182

BRANCHES

32

BRANCH OFFICES

11

MORTGAGE CENTRES

8

MAGNIFICA CENTRES

AUTHORITIES OF THE BANK

AUTHORITIES OF THE BANK

Alexander Resch

Chairman of the Board

CEO of VUB Bank

On 1 October 2013, Alexander Resch became CEO and Chairman of the Board of VUB Bank, acting as a member of its Board of Directors and Chief Risk Officer in 2008-2012, and formerly Deputy Chairman of Consumer Finance Holding, VÚB's subsidiary focused on consumer finance. He returned to Slovakia from Albania, where he led Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Alexander Resch has been working for Intesa Sanpaolo all his career. He started at Bankhaus Löbbecke & Co (Berlin), then he was a member of the Intesa Sanpaolo Group, where he was responsible for planning, controlling and risk management. He came to Slovakia in 2004 to coordinate the acquisition of TatraCredit Group instalment sale companies, which were subsequently transformed into Consumer Finance Holding, a.s.

Alexander Resch studied economics at the University of Cattolica del Sacro Cuore in Milan and has also Executive MBA degrees from the University of Minessota - Carlson School of Management and the Vienna University of Economics and Business.

Paolo Vivona

Member of the VÚB, a.s. Management Board

DCEO of VUB Bank

Paolo Vivona became Member of the Board of VUB Bank on 24 October 2020. As Deputy CEO is mainly responsible for the Bank’s control and support departments. He previously held the position of CFO at VUB, a.s. and worked at the planning and control department of the international division of ISBD (International Subsidiary Banks Division) Intesa Sanpaolo subsidiaries, where he coordinated activities within the developing concept of CE HUB between VÚB bank and the Hungarian CIB Group. He has worked for Intesa Sanpaolo for more than 30 years, of which he has spent about 20 years in various positions at foreign branches of the Intesa Sanpaolo Group including China, Japan, Albania, Egypt and Hungary. He started out in retail as an area manager at Sanpaolo IMI, Milan and Turin. Gradually, he worked his way through several management positions in retail banking, finance, risk and credit management. He also worked at the Hungarian CIB Bank Z.r.t. as CFO and member of the Board of Directors. Paolo Vivona studied political science specialising in finance at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan.

Andrej Viceník

Member of the Board

Chief Executive Officer of Corporate Banking

Andrej Viceník has been working in VÚB since 2006.  He held the position of Director of Corporate Clients until 2010 and until November 2017 he ran the Small and Medium Enterprises Division.

Since December 2017, he has been a member of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Corporate Banking Division and Chairman of the Supervisory Board of VÚB Leasing a.s. Previously, he worked in the leading positions of the Czech Insurance Company, Zurich insurance company as well as HVB Bank Slovakia. He graduated from the Faculty of Business Management of the University of Economics in Bratislava and also broadened his education by getting the Executive MBA degree at Webster University.

Peter Magala

Member of the Board

Chief Executive Officer of Risk Management

In February 2012, the Supervisory Board of VÚB appointed Peter Magala as a member of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Risk Management Division.

After graduating from the Faculty of Economics of the University of Economics in Bratislava, he began building his career at Deloitte & Touche in Bratislava where he worked as a senior auditor in the field of International Accounting Standards and statutory audits, due diligence projects and other specific projects focused on bank clients.

Peter Magala gained further banking experience as a relationship manager at Citibank in Bratislava, where he worked in 2002 - 2004.  His key clients were from the area of consumer finance and insurance. Since 2004, he has continued his banking career at Tatrabanka/Raiffeisen International, particularly in the segment of international IT projects in Maribor (Slovenia) as a senior business analyst in charge of accounting.

In 2006, Peter Magala started working for VÚB. Firstly, as Head of Corporate Credit Control in Internal Audit, and since 2007, as Head of the Internal Control and Internal Audit of the Bank, responsible for internal audit of the entire VÚB Group.

Peter Magala has gained an internationally recognized qualification in Risk Management, the Financial Risk Manager (FRM), and is a member of the Certified Accountants’ Association (FCCA).

Martin Techman

Member of the Board

Chief Executive Officer of Retail Banking

A member of the Board of Directors of VÚB Bank and the Chief Executive Officer of the Retail Banking Division became Martin Techman on 1 March 2015. He came to VÚB from Česká spořitelna, where he worked as a director of the distribution network.

Martin Techman is responsible for branch office and customer relationship management, bank products for natural persons and small businesses, payment cards and private banking.

He has been involved in financial services and banking since 1994.  He started at Multiservis, which was later acquired by GE Capital. He has gone through several key positions as consumer finance manager, product development manager, third party product manager, and mortgage credit manager. Between 2004 and 2005, he was Director of Product Development and Management at VÚB Bank, where he was responsible for managing retail products, a network of mortgage centres, and for external sales. Since 2005, he has worked as a Director of Business Development at Česká spořitelna and since 2011 has managed a network of branches in Czech Republic.

Martin Techman got an MBA degree at Nottingham Trent University in the field of Managerial Studies and “Senior Executive” Managers.

Marie Kovářová

Členka predstavenstva

Vrchná riaditeľka úseku Prevádzka a IT

Marie Kovářová sa 3. apríla 2020 stala členkou Predstavenstva VÚB, a.s. a vrchnou riaditeľkou zodpovednou za úsek Prevádzka a IT.

Marie Kovářová vyštudovala matematiku na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdium ukončila získaním doktorátu. Pracovala 6 rokov v spoločnosti McKinsey, prevažne v Nemecku.

Od r. 2004 pôsobila vo vedení spoločnosti Česká pojišťovna a poisťovňa Generali, kde viedla Prevádzku, IT, Nákup a HR. Na 4 roky bola vyslaná do Rumunska, kde z pozície CEO riadila fúziu 3 poisťovní. Skúsenosti z finančníctva získala pôsobením v skupine Home Credit, pre ktorú pracovala v Číne na pozícii COO.

Darina Kmeťová

Member of the Board

On April 7, 2022, Darina Kmeťová became a member of the Board of VUB Bank and the CFO.

Darina Kmeťová joined VUB Bank in October 2019 as the director of the planning and control department. Prior to that, she worked as a finance and controlling leader in various sectors (automotive, media, marketing and banking) of foreign companies. He has many years of experience in senior financial positions, in the field of controlling and also in managerial positions with international coverage. She studied Tax and Tax Consulting at the University of Economics in Bratislava.

Dozorná rada

Členovia dozornej rady VÚB, a.s.

 • Ignacio Jaquotot – predseda 
 • Elena Kohútiková – podpredsedníčka 
 • Luca Leoncini Bartoli
 • Marco Fabris
 • Christian Schaack
 • Peter Gutten – zástupca zamestnancov
 • Róbert Szabo – zástupca zamestnancov

RATING

RATING

VÚB banka, Máj 2021  
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
  negatívny výhľad

 

Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo Group

BANK LOGO

BANK LOGO

Logo VÚB banky vychádza z prvkov použitých v logu materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo. Zjednocujúcim motívom všetkých dcérskych spoločností je oranžový štvorec s tromi oblúkmi predstavujúcimi symbol rímskeho akvaduktu.

Akvadukt je stavba, ktorá prináša ľuďom vodu, technický pokrok, život a prosperitu; no symbolizuje aj spojenie medzi ľuďmi a kultúrami. Akvadukt v logu v prenesenom význame predstavuje väzbu v skupine Intesa Sanpaolo, zodpovednosť za rozvoj spoločnosti a budovanie vzťahov medzi jednotlivými bankami v skupine.

Názov „VÚB BANKA“ je písaný písmom Trajan pomenovaným podľa rímskych znakov na Trajánovom stĺpe stojacom na Rímskom fóre. Tmavozelená farba v logu vyjadruje pocit dôvernosti a bezpečia.

Štyri základné farby:

 • oranžová: farba rámu; predstavuje slnko, energiu
 • žltá: farba horizontálnej línie; predstavuje zem, piesok a prácu
 • modrá: farba prvého oblúka; odtiene modrej predstavujú vzduch, vodu, more
 • zelená: farba loga a druhého oblúka; odtiene zelenej predstavujú rastliny, rast a prírodu

Mission and Values

Vision

We want to be the best bank in Slovakia in customer satisfaction and continue to be excellent in achieving profitability and operational efficiency.

Mission

Knowing the values of our activities and services that we bring to society based on its needs, trust and respect towards all our clients, employees and shareholders, we strive to create a sense of belonging among our employees and the community, compete with the fair play sense and promote sustainable growth and results.

Role

Our role is to provide high quality banking and financial services to our clients and to continually improve in all areas of our activity.

VALUES OF VÚB BRAND

VALUES OF VÚB BRAND

Simplicity

We want to offer products and services that are simple and people understand them. We can adapt and respond flexibly.

Usefulness

Our goal is to solve specific problems of people, we try to find relevant solutions. For the innovations we bring, we are looking for added value for our clients.

Humanity

We think of the needs of both clients and employees and we want to build long-term relationships with them. We are not people who have become bankers but bankers who have remained people.

Humour

We believe that everything goes better with a smile and therefore we try to ensure that our clients have a reason to smile at every visit to VÚB Bank.

VALUES OF INTESA SANPAOLO GROUP

VALUES OF INTESA SANPAOLO GROUP

We act fairly

We pursue our goals honestly, fairly and responsibly, fully respecting the rules and professional ethics as well as the spirit of the signed treaties.

We improve quality

We aim for continuous improvement, precision, readiness to challenge, and promote creativity in innovation. At the same time, we acknowledge and reward merit.

We act transparently

We commit ourselves that our activities, advertising, and contracts will be based on transparency so that all parties concerned can make independent and sound decisions.

We respect differences

We are going to connect big operations with deep local roots and to be a bank with broad vision without losing sight of individuals.

We support equality

We undertake to exclude any discrimination from our actions and to respect differences based on gender, age, ethnicity, belief, political opinion, trade union membership, sexual orientation, language skills or disability.

We listen carefully

In our work we govern the value of each individual. We use attentive listening and dialogue as the main tools for constantly improving our relationship with all parties concerned.

We act responsibly

We are striving for the best and most efficient use of resources, avoiding overproduction of waste and flamboyance, and prioritizing choices that take into account sustainable development.

COMBATING MONEY LAUNDRING AND TERRORISM

COMBATING MONEY LAUNDRING AND TERRORISM

Combating money laundering and terrorist financing are particularly important especially because of the threat they pose to the whole society.

In order to prevent this negative phenomenon, we have created strict internal rules. Our rules are based on Slovak legislation and EU legislation, the FATF international recommendations, the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision and the Wolfsberg Principles.

Fundamental measures and actions aimed at preventing and detecting money laundering and terrorist financing are enshrined in the VÚB AML Guidelines.

Ochrana investora

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB. V zmysle ust. § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Banka, ktorá pri poskytovaní investičných služieb klientom vykonáva pokyny klientov, povinná raz ročne vypracovať a zverejniť  pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku, ako aj údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov. Uvedené informácie nájdete v dokumente s názvom Informácia o piatich najlepších miestach výkonu.

Všetky ďalšie informácie nájde na stránke Ochrana investora.

Needs our help?

We will answer to all your questions.