• No suggestion

Bank Profile

VÚB is the second largest bank in Slovakia and the only universal bank licensed to provide the full range of banking services to the public, corporate and institutional clients. The focus of the offer is mortgage and consumer loans, deposit and payment products and services, corporate banking, and financing of foreign trade activities, consumer finance, and factoring.

Through its subsidiaries and affiliates, it offers leasing services (VÚB Leasing), retirement savings (VÚB Generali). The Bank is also a provider of insurance products.

It provides its services through a wide network of commercial places, which includes 182 retail outlets, 8 Magnifica centres and 32 branch offices dedicated to serving small and medium-sized businesses. In addition, VÚB Bank operates 11 mortgage centres, specializing in complete housing-related finance services.

BANK IN NUMBERS

BANK IN NUMBERS

1,2 mil.

CLIENTS

3655

EMPLOYEES

19,3 %

MARKET SHARE

182

BRANCHES

32

BRANCH OFFICES

11

MORTGAGE CENTRES

8

MAGNIFICA CENTRES

AUTHORITIES OF THE BANK

AUTHORITIES OF THE BANK

Alexander Resch

Predseda predstavenstva

Generálny riaditeľ VÚB

1. októbra 2013 sa generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky stal Alexander Resch, ktorý v rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako člen jej predstavenstva a Vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík a predtým ako podpredseda Predstavenstva Consumer Finance Holding, dcérskej spoločnosti VÚB so zameraním na spotrebné financovanie. Späť na Slovensko sa vrátil z Albánska, kde viedol spoločnosť Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Alexander Resch pracuje pre Intesa Sanpaolo celú svoju kariéru. Začal v spoločnosti Bankhaus Löbbecke&Co (Berlín), vtedy patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, kde bol zodpovedný za plánovanie, kontroling a risk manažment. Na Slovensko prišiel v roku 2004 koordinovať akvizíciu skupiny spoločností splátkového predaja TatraCredit Group, ktorá sa následne transformovala na Consumer Finance Holding, a.s.

Alexander Resch vyštudoval ekonomiku na University Cattolica del Sacro Cuore v Miláne a je tiež držiteľom titulov Executive MBA z University of Minessota - Carlson School of Management a Vienna University of Economics and Business.

Roberto Vercelli

Člen predstavenstva

Zástupca generálneho riaditeľa VÚB

Roberto Vercelli je členom predstavenstva a zástupcom generálneho riaditeľa VÚB, a.s. od 1. novembra 2017.

Zodpovedá predovšetkým za kontrolné a podporné útvary banky. Predtým ako prijal funkciu vo VÚB, a.s. riadil v medzinárodnej divízii dcérskych spoločností ISBD (International Subsidiary Banks Division) Intesa Sanpaolo program úverov pre zahraničné pobočky, kde bol zodpovedný za monitorovanie projektov v oblasti rizík, úverov a účtovníctva v rámci skupiny.

Pre Intesa Sanpaolo pracuje od roku 1981. Svoju profesionálnu kariéru začal v Turíne a v ostatných rokoch pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách, okrem iného riadil vnútorný audit dcérskych spoločností skupiny a pôsobil ako generálny riaditeľ Alex Bank v Egypte.
Taktiež riadil špeciálny koordinačný úrad v Pravex Bank na Ukrajine, kde bol stálym prizývaným účastníkom na rokovaniach predstavenstva a členom viacerých interných výborov. Roberto Vercelli vyštudoval G.A. Giobert Institute v Asti v Talianku, kde získal diplom z oblasti účtovníctva.

Andrej Viceník

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo

Andrej Viceník pracuje vo VÚB od roku 2006. Do roku 2010 zastával pozíciu riaditeľa odboru Firemná klientela a až do novembra 2017 riadil odbor Malé a stredné podniky.

Od decembra 2017 pôsobí ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku firemné bankovníctvo a predseda dozornej rady VÚB Leasing, a. s. Predtým pôsobil v riadiacich pozíciách Českej poisťovne, Zurich pisťovne ako aj HVB Bank Slovakia. Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelanie si tiež rozšíril ukončením executive MBA, ktorý získal na Webster University.

Peter Magala

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Riadenie rizík

Vo februári 2012 menovala Dozorná rada VÚB Petra Magalu do funkcie člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa úseku Riadenie rizík. 

Po absolvovaní Fakulty národného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, začal budovať svoju kariéru v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave, kde na pozícii audítor senior pracoval v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a zákonom stanovených auditov, projektov due diligence a iných špecifických projektov zameraných najmä na bankových klientov.

Peter Magala získal ďalšie bankové skúsenosti ako vzťahový manažér vo finančnej inštitúcii Citibank v Bratislave, kde pracoval v rokoch 2002 – 2004. Jeho kľúčoví klienti boli z oblasti spotrebného financovania a poisťovníctva. Od roku 2004 pokračoval vo svojej bankovej kariére v Tatrabanke / Raiffeisen International, najmä v segmente medzinárodných IT projektov v Maribore (Slovinsko) ako obchodný analytik senior zodpovedný za oblasť účtovníctva.

V roku 2006 začal Peter Magala pracovať pre VUB. Najskôr ako vedúci oddelenia Kontrola firemných úverov na odbore Vnútorný audit a od roku 2007 ako riaditeľ odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky zodpovedný za vnútorný audit celej Skupiny VUB.

Peter Magala získal medzinárodne uznávanú kvalifikáciu v oblasti riadenia rizika – manažér finančného rizika (FRM), a je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Martin Techman

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku retailového bankovníctva sa 1. marca 2015 stal Martin Techman. Do VÚB prišiel z Českej sporiteľne, kde pôsobil ako riaditeľ distribučnej siete.

Martin Techman je vo VÚB zodpovedný za riadenie pobočkovej siete a vzťahov s klientmi, za bankové produkty pre fyzické osoby a drobných podnikateľov, za platobné karty a tiež za oblasť privátneho bankovníctva.

Oblasti finančných služieb a bankovníctvu sa venuje od roku 1994. Začal v spoločnosti Multiservis, ktorú neskôr získal GE Capital. Tam prešiel viacerými kľúčovými pozíciami ako manažér spotrebného financovania, vedúci rozvoja produktov, vedúci produktov tretích strán a manažér predaja hypotekárnych úverov. V rokoch 2004 až 2005 bol riaditeľom vývoja a správy produktov vo VÚB banke, kde zodpovedal za riadenie retailových produktov, siete hypotekárnych stredísk a za externý predaj. Od roku 2005 pôsobil v Českej sporiteľni na pozícii riaditeľa úseku rozvoja obchodu a od roku 2011 riadil sieť pobočiek na území Českej republiky.

Martin Techman získal titul MBA na Nottingham Trent University v oblasti manažérskych štúdií a riadiacich pracovníkov „Senior Executive“. 

Marie Kovářová

Členka predstavenstva

Vrchná riaditeľka úseku Prevádzka a IT

Marie Kovářová sa 3. apríla 2020 stala členkou Predstavenstva VÚB, a.s. a vrchnou riaditeľkou zodpovednou za úsek Prevádzka a IT.

Marie Kovářová vyštudovala matematiku na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdium ukončila získaním doktorátu. Pracovala 6 rokov v spoločnosti McKinsey, prevažne v Nemecku.

Od r. 2004 pôsobila vo vedení spoločnosti Česká pojišťovna a poisťovňa Generali, kde viedla Prevádzku, IT, Nákup a HR. Na 4 roky bola vyslaná do Rumunska, kde z pozície CEO riadila fúziu 3 poisťovní. Skúsenosti z finančníctva získala pôsobením v skupine Home Credit, pre ktorú pracovala v Číne na pozícii COO.

Paolo Vivona

Člen predstavenstva

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku financie, plánovanie a kontroling sa 24. októbra 2020 stal Paolo Vivona.

Zodpovedá predovšetkým za oblasti obstarávania, účtovníctva, kontrolingu a finančného plánovania banky. Predtým ako nastúpil na pozíciu CFO vo VÚB, a.s. pracoval na oddelení Plánovania a kontrolingu v medzinárodnej divízii dcérskych spoločností ISBD (International Subsidiary Banks Division) Intesa Sanpaolo, kde koordinoval aktivity v rozvíjajúcom sa koncepte CE HUB medzi VÚB banku a maďarskou CIB Group.

Pre spoločnosť Intesa Sanpaolo pracuje už viac ako 30 rokov, z toho asi 20 rokov strávil na rôznych pozíciách v rámci zahraničných pobočiek skupiny Intesa Sanpaolo, v Číne, Japonsku, Albánsku, Egypte a Maďarsku. Začínal ako Area manager v rámci retailu v banke Sanpaolo IMI, v Miláne a Turíne. Postupne si prešiel viacero riadiacich pozícií v retailovom bankovníctve, financiách, risk a kredit manažmente. Ako člen predstavenstva a CFO pôsobil aj v maďarskej CIB Bank Z.r.t.

Paolo Vivona vyštudoval politické vedy so špecializáciou na financie na Università Cattolica del Sacro Cuore v Miláne.

Dozorná rada

Členovia dozornej rady VÚB, a.s.

  • Ignacio Jaquotot – predseda 
  • Elena Kohútiková – podpredsedníčka 
  • Luca Leoncini Bartoli
  • Marco Fabris
  • Christian Schaack
  • Peter Gutten – zástupca zamestnancov
  • Róbert Szabo – zástupca zamestnancov

RATING

RATING

VÚB banka, Máj 2021  
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
  stabilný výhľad

 

Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo Group

BANK LOGO

BANK LOGO

Mission and Values

Vision

We want to be the best bank in Slovakia in customer satisfaction and continue to be excellent in achieving profitability and operational efficiency.

Mission

Knowing the values of our activities and services that we bring to society based on its needs, trust and respect towards all our clients, employees and shareholders, we strive to create a sense of belonging among our employees and the community, compete with the fair play sense and promote sustainable growth and results.

Role

Our role is to provide high quality banking and financial services to our clients and to continually improve in all areas of our activity.

VALUES OF VÚB BRAND

VALUES OF VÚB BRAND

Simplicity

We want to offer products and services that are simple and people understand them. We can adapt and respond flexibly.

Usefulness

Our goal is to solve specific problems of people, we try to find relevant solutions. For the innovations we bring, we are looking for added value for our clients.

Humanity

We think of the needs of both clients and employees and we want to build long-term relationships with them. We are not people who have become bankers but bankers who have remained people.

Humour

We believe that everything goes better with a smile and therefore we try to ensure that our clients have a reason to smile at every visit to VÚB Bank.

VALUES OF INTESA SANPAOLO GROUP

VALUES OF INTESA SANPAOLO GROUP

We act fairly

We pursue our goals honestly, fairly and responsibly, fully respecting the rules and professional ethics as well as the spirit of the signed treaties.

We improve quality

We aim for continuous improvement, precision, readiness to challenge, and promote creativity in innovation. At the same time, we acknowledge and reward merit.

We act transparently

We commit ourselves that our activities, advertising, and contracts will be based on transparency so that all parties concerned can make independent and sound decisions.

We respect differences

We are going to connect big operations with deep local roots and to be a bank with broad vision without losing sight of individuals.

We support equality

We undertake to exclude any discrimination from our actions and to respect differences based on gender, age, ethnicity, belief, political opinion, trade union membership, sexual orientation, language skills or disability.

We listen carefully

In our work we govern the value of each individual. We use attentive listening and dialogue as the main tools for constantly improving our relationship with all parties concerned.

We act responsibly

We are striving for the best and most efficient use of resources, avoiding overproduction of waste and flamboyance, and prioritizing choices that take into account sustainable development.

COMBATING MONEY LAUNDRING AND TERRORISM

COMBATING MONEY LAUNDRING AND TERRORISM

Combating money laundering and terrorist financing are particularly important especially because of the threat they pose to the whole society.

In order to prevent this negative phenomenon, we have created strict internal rules. Our rules are based on Slovak legislation and EU legislation, the FATF international recommendations, the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision and the Wolfsberg Principles.

Fundamental measures and actions aimed at preventing and detecting money laundering and terrorist financing are enshrined in the VÚB AML Guidelines.

Needs our help?

We will answer to all your questions.