Contact Internet banking IB Search ×deco

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára, alebo priamo u pracovníkov Obchodného oddelenia:

VÚB, a. s.
Oddelenie Faktoring
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel: 02/5055 2820
Fax: 02/5055 1230

Obchodné oddelenie:
Ing. Jana Jančovičová (BA, TT, TN, ZA)
tel.: 02/5055 2066
mobil: 0904 756 089
e–mail: jjancovicova@vub.sk

Ing. Miloš Janica (NR, NZ, ZV, ZH, LC)
tel.: 037/485 4856
mobil: 0904 756 080
e–mail: mjanica@vub.sk

Ľubomír Cibuláš (PP, PO, KE)
tel.: 057/485 8528
mobil: 0904 756 088
e–mail: lcibulas@vub.sk