Pripravujeme mesačný komentár, ktorý sumarizuje ekonomické správy a vývoj na finančných trhoch a špeciálny komentár, ktorý sa venuje ekonomickým udalostiam.

Kontakt Internet banking IB Search ×

Analytické správy

Odbor Korporátna stratégia a ekonomické analýzy pre vás pravidelne pripravuje:

  • mesačný komentár, ktorý sumarizuje ekonomické a politické správy a vývoj na finančných trhoch počas uplynulého mesiaca a mapuje míľniky očakávaných udalostí a ekonomických údajov na ďalšie mesiace
  • špeciálny komentár, ktorý sa venuje zvlášť dôležitým makroekonomickým indikátorom a ekonomickým udalostiam ako aj širším hospodárskym a finančným témam
Rok 2019 - Mesačný komentár PDF
Február
Január

Mesačné komentáre za rok 2018

Rok 2018 - Mesačný komentár PDF
December
November
Október
September
Júl
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január

Mesačné komentáre za rok 2017

Rok 2017 - Mesačný komentár PDF
December
November
Október
August
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január

Mesačné komentáre za rok 2016

Rok 2016 - Mesačný komentár PDF
December
November
Október
September
August
Júl
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január

Mesačné komentáre za rok 2015

Rok 2015 - Mesačný komentár PDF
December
November
Október
September
August
Júl
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január

Mesačné komentáre za rok 2014

Rok 2014 - Mesačný komentár PDF
December
November
Október
September
August
Júl
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január

 

Špeciálne komentáre PDF
November 2016: Trendy na slovenskom pracovnom trhu
Jún 2015: Je demografický vývoj pre Slovensko časovanou bombou?
Apríl 2015: Aktuálne trendy na dlhopisových trhoch
Február 2015: Trendy na slovenskom pracovnom trhu
August 2014: Aktuálny vývoj ekonomického sentimentu
Jún 2014: Krátky komentár k fiškálnym údajom za rok 2013
Máj 2014: Úverovanie firiem
Apríl 2014: Inflácia