• No suggestion

Zodpovedné investovanie je konečne pre všetkých


Mnohí  Slováci podľa viacerých prieskumov nemajú dostatočnú finančnú rezervu, iní zas držia príliš veľké čiastky na sporiacich účtoch, ďalší všetko stavili na drahý byt s hypotékou na 30 rokov.

Vytvárať úspory je predpokladom pre každú úspešnú investíciu, no rovnako dôležité je peniaze sporiť tak, aby mali šancu na zhodnotenie. Úspory Slovákov v čase pandémie prekvapujúco narástli, avšak držať ich na bežných účtoch, kde sa nezhodnocujú, je neefektívne.

Investujte do ESG fondov

V dnešnej dobe sa však čoraz viac otvára téma zodpovedného či  etického podnikania, a  práve takéto firmy sú  budúcnosťou investovania. Jednou z kľúčových charakteristík súčasnej generácie mladých ľudí je aj etické a ekologické zmýšľanie. Mnoho firiem aj vďaka tomu pochopilo, že sú skupiny ľudí, ktorých nákupné či investičné rozhodnutie môže výrazne ovplyvniť správanie firmy. Väčšina významných firiem aj vďaka tomu dodržiava prísne ekologické, sociálne či etické štandardy.

Zodpovedné a etické fondy sa označujú skratkou ESG/SRI, čo je odvodené od troch slov  “ Environmnetal - Social - Governance”, resp. „Sustainable and Responsible Investments.  Na základe špecifických kritérií a interného ESG skóringového systému správcovskej spoločnosti je možné určiť, ktoré spoločnosti, do ktorých sa investuje, sú zodpovedné a etické. Spoločnosti nie sú analyzované len z pohľadu profitu, ale veľmi dôležité sú aj ich ESG riziká, resp. ESG skóre. Ak v tomto skóringu zlyhajú, firma môže byť vyradená z portfólia podielového fondu.

Budúcnosť investovania je zodpovedná a zelená

ESG fondy predstavujú do budúcnosti potenciálne zaujímavé zhodnotenie, pretože ťažia z aktuálnych trendov aj podpôr vlád či medzinárodných inštitúcií. Zaujímavosťou je, že prostredníctvom investovania do ESG fondov môže ovplyvňovať správanie firiem ktokoľvek. Ak si totiž vyberáte pre svoje investície firmy, ktoré sa správajú zodpovedne a eticky, zvyšujete ich kredit. Firmy si navyše dávajú pozor na to, aby nezlyhali v hodnotení. Správcovské spoločnosti, ktoré vytvárajú a spravujú ESG fondy majú totiž prehľad, aký pozitívny dopad mala konkrétna firma na životné prostredie za posledný rok.

Čo sa skrýva za skratkou ESG?  

Pravdepodobne najbližšia vám bude prvá časť názvu, ktorou je “environment”, teda životné prostredie. Stretávate sa s tým aj v bežnom živote napríklad tým, že triedite odpad. “Rovnako je to aj pri firmách, ktoré emitujú cenné papiere a dlhopisy. Skúmame ich vplyv na životné prostredie, máme prostriedky na to, aby sme vedeli ukázať klientom, ktorý podnik znižuje uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavia k redukcii a triedeniu odpadu. Pri poľnohospodárskych podnikoch sa sleduje napríklad používanie pesticídov,” vysvetľuje generálny riaditeľ Eurizon Asset Management Slovakia, Marián Matušovič.

Časť “social” sa zameriava na to, ako firmy riadia svoje vzťahy so zamestnancami, klientmi, ale aj ako sa celkovo správajú k spoločnosti. “Momentálne je veľkou témou dodržiavanie ochrany osobných údajov o zamestnancoch a klientoch. Zo zahraničia poznáme viaceré škandály, ktoré súvisia práve s únikom osobných údajov. Ochrana zamestnancov sa netýka len bezpečnosti pri práci, je to pomerne široká škála, ktorá sa sleduje,” tvrdí Marián Matušovič. Dôležitou témou je aj dodržiavanie rovnosti podľa pohlavia, telesného znevýhodnenia alebo farby pleti či rovnosť pri odmene za prácu medzi mužmi a ženami. Pri firmách z niektorých krajín je navyše dôležité dbať na to, či neporušujú práva detí a nezneužívajú ich na prácu.

Poslednú časť tvorí “governance”, kde odborníci  podrobne sledujú transparentnosť pri riadení firmy, ale aj boj proti korupcii. Pod drobnohľadom je aj metodika odmeňovania, bonusové schémy, aby smerovala spoločnosti k dlhodobo udržateľnému rastu.

Zelené fondy vo VÚB banke

VÚB má najširšie porfólio ESG podielových fondov medzi slovenskými bankami, v súčasnosti je ich 14, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu. Nájdu sa medzi nimi aj fondy, ktoré investujú do technológií budúcnosti či obnoviteľných zdrojov, pretože od výsledkov ich práce bude závisieť, koľko zdrojov nás bude stáť zabránenie klimatickej kríze.

Needs our help?

We will answer to all your questions.