• No suggestion

Výsledky VÚB banky odrážajú neľahkú situáciu a pomoc ľuďom

"

 

“Napriek náročným časom, ktorými si všetci prechádzame, sa nám podarilo pokračovať v poskytovaní financií našim klientom. V rámci programu Antikorona sme ako líder korporátneho bankovníctva firmám relatívne rýchlo prerozdelili najviac prostriedkov a pomohli im prekonať najťažšie obdobie. Tisícky klientov sa na nás mohli spoľahnúť pri odklade splátok, čo sa ukázalo ako jedno z najefektívnejších pomocných opatrení. Rovnako tak sme neprestali podporovať slovenskú ekonomiku, zdravotníctvo, kultúru či umenie,”  hovorí generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

Objem úverov tak medziročne narástol o takmer 4% a výrazne rástol aj objem zákazníckych vkladov a to až o 6%. Z pohľadu banky výsledky naďalej odrážajú pretrvávajúce výzvy, ako je neustály tlak na výnosy a zvyšovanie produktivity, nadchádzajúce ďalšie kapitálové požiadavky a celkovú neistotu, ako sa táto kríza ďalej prejaví.

„Všetci spoločne sa snažíme zo všetkých síl zvládnuť túto neľahkú situáciu. V tejto súvislosti môžem len opäť potvrdiť svoje slová z predošlých mesiacov a to, že som nesmierne hrdý na to, ako sa naši kolegovia postavili za podporu krajiny, našich zákazníkov a všetkých ľudí na Slovensku,“  dodal Alexander Resch.

Zhrnutie finančných výsledkov: Na konci septembra 2020 dosiahlo celkové portfólio čistých úverov 15,0 mld. EUR (+3,6% oproti septembru 2019) a celkové vklady klientov predstavovali 12,6 mld. EUR (+6,1% oproti septembru 2019). Čistý zisk poklesol o 41%.

Za prvých deväť mesiacov roku 2020 dosiahla skupina VÚB prevádzkový zisk 118,6 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov 53,50% a čistý zisk 53,5 mil. EUR. Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná, v septembri 2020 predstavovala 18,75%, čo spĺňa minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.