• No suggestion

Vylepšili sme viaceré funkcie: Pozrite sa, čo má VÚB Mobil Banking nové

Pri posielaní dokumentu cez VÚB Mobil Banking už viete naskenovať naraz viac strán, potom ich aj editovať a vytvoriť z nich PDF. Podpisovanie viacerými osobami je možné napríklad v prípade modifikácie účtov pre viacerých majiteľov, zmeny VÚB pôžičky či jej zriadenia pre viac osôb.

Viacstranové skenovanie sa skladá z troch fáz. Najprv odfotíte všetky strany dokumentov za sebou jednoduchým stláčaním tlačidla odfotiť, potom ich môžete editovať a neskôr ich aj premiestňovať podľa potreby. Táto možnosť výrazne zrýchli posielanie dokumentov do banky cez elektronické kanály.

Ďalšou funkciou je aj možnosť podpisovania dokumentov viacerými osobami. Je to samozrejme za podmienky, že všetky osoby, od ktorých sa podpis vyžaduje, sú už založené v našom systéme a vlastnia službu Nonstop banking. Zároveň musia mať aktívny aspoň jeden bezpečnostný prvok.

Obľúbené funkcie

Veľmi nás teší, že ste si obľúbili volanie na službu Kontakt priamo z aplikácie. Jeho obrovská výhoda je v tom, že ušetríte v priemere 2 minúty, koľko bežne trvá overovanie totožnosti volajúceho. Čoraz viac z Vás využíva výber z bankomatu mobilom. Využívanie tejto funkcie rastie každý mesiac.

Ak ste to ešte nepostrehli, v aplikácii si klienti pochvaľujú aj nahrávanie faktúr, kedy ich platenie je ešte jednoduchšie a aj plánované platby, čo je skvelý prehľad o tom, ktoré splátky alebo pravidelné platby Vás ešte v konkrétny mesiac čakajú.

Ak ešte nemáte zriadené služby Nonstop Bankingu, viac informácií nájdete na stránke Zriaďte si jednoducho nový internet banking.

Ak by ste si chceli stiahnuť aplikáciu VÚB Mobil Banking, urobíte tak veľmi ľahko, napríklad aj pomocou tohto QR kódu:

Needs our help?

We will answer to all your questions.