• No suggestion

VÚB poskytuje na pomoc slovenským firmám ďalších 18 miliónov eur

"


„Som veľmi rád, že VÚB banka neustále aktívne hľadá a ponúka riešenia náročnej situácie slovenských firiem. Ako líder firemného bankovníctva na Slovensku sme získali najväčší podiel finančných prostriedkov zo SIH antikorona záruky a tie sa nám už podarilo

Needs our help?

We will answer to all your questions.