• No suggestion

VÚB banka predstavuje Zelený manifest

"

Výraznejšie angažovanie sa VÚB banky a jej Nadácie VÚB v záujme podpory rozvoja zelenej ekonomiky a ochrany biodiverzity vychádza aj zo stratégie skupiny Intesa Sanpaolo, ktorej je VÚB súčasťou. Práve táto medzinárodná banková skupina patrí ako strategický partner Nadácie Ellen MacArthur k svetovým lídrom vo financovaní nových podnikateľských modelov, ktoré podporujú globálny prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Otázka udržateľnosti životného prostredia je existenčne dôležitá. Sme presvedčení, že aj my ako banka spolu s našou nadáciou môžeme prispieť k zmene – k pozitívnej zmene smerom k zdravšej a zelenšej planéte,“ hovorí generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch a ďalej pokračuje: „Sme hrdí na to, že môžeme stavať na silných pilieroch skúseností a globálnych výsledkov našej materskej skupiny. A tešíme sa z toho, čo sa nám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť v rámci nášho programu spoločenskej zodpovednosti za ostatné roky. Vsadiť zelený odkaz do samotného základu nášho správania a aktivít však vnímame stále intenzívnejšie ako naše poslanie. Preto sme sa rozhodli myšlienku udržateľnosti a ochrany životného prostredia povýšiť na DNA nášho podnikania. Ako zodpovedná firma a prvá banka na Slovensku verejne deklarujeme Zelený manifest.“

Zelený manifest VÚB prináša na stránke www.zelenabanka.sk prehľad záväzkov, v ktorých sa VÚB banka spolu s Nadáciou VÚB zasadzujú v horizonte najbližších rokov realizovať. Tie sa týkajú tak rozvoja zelených úverov a špecifických bankových produktov pre rezidenčných a firemných klientov, ako aj ešte výraznejšieho dodržiavania princípov ekológie v rámci interných procesov a práce manažmentu a všetkých zamestnancov VÚB. A v neposlednom rade predstavujú víziu ďalšieho zintenzívnenia podpory a oceňovania neziskových organizácií, iniciatív a komunít so spoločným cieľom ochrany životného prostredia.

Symbolické zasadenie manifestu

Deklaráciu sľubu VÚB v oblasti podpory udržateľnosti a ochrany biodiverzity sprevádzalo aj symbolické predstavenie manifestu tretiemu sektoru. Podpísaný Zelený manifest VÚB v podobe listiny odovzdal generálny riaditeľ VÚB Alexander Resch zástupcom Novej Cvernovky. Výber tejto organizácie nebol náhodný. Nová Cvernovka ide na Slovensku výrazným príkladom v oblasti environmentálneho správania s celospoločenským presahom a jej dlhoročným kľúčovým podporovateľom je práve Nadácia VÚB.   

Rozhodnutie VÚB považujeme skutočne za významný krok, ktorý v prvom rade dokáže po finančnej a technickej stránke nasmerovať zámery financované bankou na environmentálne a ekonomicky udržateľné projekty. Čo však považujeme za nemenej dôležité je, že tento krok vyšle jednoznačne pozitívny signál do celého sektora, ako aj spoločnosti, a tým prispeje k postupnej a dlhodobej zmene v uvažovaní ľudí a firiem. Bez toho by akákoľvek transformácia Slovenska na modernú a zelenú ekonomiku ostala pravdupovediac iba na papieri,“ hovorí Branislav Čavoj, správca Nadácie Cvernovka a dopĺňa: „V Novej Cvernovke sa snažíme svojimi aktivitami a prístupom ľudí inšpirovať k inovatívnym a environmentálne priateľským riešeniam a dokazujeme to už na konkrétnych príkladoch. O to viac si vážime, že sme ako partner VÚB súčasťou tejto významnej zmeny.“ Zelené záväzky VÚB spísané na biologicky rozložiteľnom papieri, obsahujúcom zároveň semienka rastlín, budú v areáli Novej Cvernovky symbolicky uložené do zeme.

Podpora ochrany biodiverzity prináša prvé výsledky

Deklarácii manifestu predchádzalo tento rok aj niekoľko konkrétnych krokov rozšírenia environmentálnej podpory, ktoré uskutočnila banka prostredníctvom svojej nadácie. Nadácia VÚB uviedla na jeseň prvý ročník nového grantového programu, aký doposiaľ nemal na Slovensku obdobu. Envirogranty sú odpoveďou na potreby mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo bojujú za záchranu biodiverzity a snažia sa o rozbeh projektov zelenej ekonomiky v regiónoch. Už v priebehu decembra Nadácia VÚB rozdelí na tento účel prvých 100-tisíc eur. O výbere podporených organizácií, ktoré sa s obrovským záujmom zapojili do výzvy, rozhoduje komisia expertov v zložení: riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď, europoslanec Martin Hojsík, ekoaktivista Erik Baláž a zástupkyňa Regionálneho ekologického centra Bratislava Zuzana Hudeková. Víťazné projekty budú realizované počas budúceho roka.

Ďalším dôkazom rozvoja smerovania, ktoré pomáha byť bližšie k prírode, sú dve podporené iniciatívy v hlavnom meste. Nadácia VÚB sa rozhodla zapojiť medzi prvými inštitúciami do veľkého projektu 10 000 stromov pre Bratislavu. Zo svojho rozpočtu na rok 2020 vyčlenila na tento účel bez mála 40-tisíc eur. Výsadba prvých, už odrastených mladých stromov prebieha práve v týchto dňoch. VÚB vďaka svojej nadácii v spolupráci s mestom Bratislava tento rok pomohla zrealizovať aj prvé revitalizačné práce s cieľom zachovať a verejnosti sprístupniť dlhodobo uzavretú, rozľahlú záhradu Prüger-Wallnerovcov pri Horskom parku. Toto miesto, unikátne aj vďaka prítomnosti vzácnych mokradí v širšom centre hlavného mesta, má výrazný potenciál stať sa novou, vyhľadávanou prírodnou destináciou pre obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy.

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.