• No suggestion

VÚB banka posilní leasingové služby, už teraz patrí medzi lídrov na trhu


Banka má s takouto integráciou bohaté skúsenosti, keďže v minulosti sa podaril podobný proces so splátkovým predajom Quatro či faktoringom. Výsledkom je ešte lepšia dostupnosť týchto služieb pre všetkých klientov a zväčšenie obchodných možností.  

„VÚB banka neustále vyhodnocuje rôzne možnosti ako zlepšovať, skvalitňovať a rozširovať poskytované služby pre klientov. Hľadáme viaceré efektívne cesty, ako využívať synergiu užšej spolupráce v rámci skupiny, našim cieľom je zvýšenie obchodného potenciálu, skvalitňovanie produktov a obslužných modelov, ako aj poskytovanie komplexných služieb našim klientom.

Táto integrácia je len ďalšie logické vyústenie vzájomných vzťahov medzi VÚB a VÚB Leasingom,“ hovorí vrchný riaditeľ úseku Firemného bankovníctva Andrej Viceník, ktorý na tento projekt dohliada.

Faktoringovému oddeleniu sa napríklad už v prvom roku po integrácii (2018) zvýšil celkový objem odkúpených pohľadávok o 7% a v roku 2019 o ďalších 13%. V roku 2019 faktoring zaznamenal aj najvyšší odkup pohľadávok v histórii VÚB, a to viac ako 500 miliónov eur.

Takmer tretina obchodu vo VÚB Leasingu už teraz vzniká vďaka kooperácii s bankou, najmä v oblasti firemného bankovníctva. Začlenením leasingu očakávame nielen pokračovanie tejto kooperácie, vďaka ktorej klienti získajú komplexnú obsluhu pod jednou strechou, ale najmä rýchlejší rozvoj týchto služieb.

Zamestnanci VÚB Leasing sa plne integrujú do banky, čo bude znamenať ešte užšiu a efektívnejšiu spoluprácu.

Ako samostatná spoločnosť zostane pôsobiť na trhu len tá časť VÚB Leasingu, ktorá je špeciálne zameraná na poskytovanie operatívneho lízingu. Pri tomto type služieb sa na Slovensku očakáva zvýšený záujem.

„Vnímame to hlavne ako novú príležitosť, pričom počítame s postupným rozšírením leasingovej ponuky aj do klasických pobočiek, podobne ako je to pri Quatre. VÚB Leasing je v TOP 3 na trhu a chceme vďaka synergii s bankou naďalej zvyšovať náš trhový podiel a posúvať ho stále na novú, ešte lepšiu úroveň,“ dodáva Ivona Bobkovičová, riaditeľka odboru Rozvoj a podpora obchodu vo VÚB Leasing.

Needs our help?

We will answer to all your questions.