• No suggestion

VÚB banka pomohla dodať na Kramáre unikátne dezinfektory vzduchu

"


Na jednotlivých pracoviskách UNB bolo dnes uvedených do prevádzky šesť jedinečných dezinfektorov vzduchu, ktoré významne zvýšia bezpečnosť pacientov aj zdravotníkov v najväčšej nemocnici na Slovensku. Ide o unikátne mobilné prístroje, ktoré dokážu  veľmi rýchlo a efektívne vydezinfikovať väčšie priestory s vysokým rizikom infekcie od všetkých druhov vysoko odolných a rezistentných baktérií a vírusov, nielen COVID-19. Za ich dovozom na Slovensko stojí najmä úsilie UNB a majiteľa firmy Media Comp. s.r.o., Ing. Martina Kochana, ktorému sa to podarilo aj napriek mimoriadne komplikovanej situácii na hraniciach. Prístroje boli zakúpené aj vďaka finančnému daru Nadácie VÚB v prospech iniciatívy Kto pomôže Slovensku.

„Každá situácia, nech vyzerá akokoľvek neprekonateľne, nám ponúka možnosti ako pomôcť. Ako robiť dobro a robiť ho dobre. Myšlienku priviezť na Slovensko unikátne dezinfektory Novaerus DEFEND sa nám podarilo zrealizovať vďaka rozhodnutiu a spolupráci manažmentu UNB a veľkej podpore zo strany našej spoločnosti Media Comp. s.r.o. a Združenia kresťanských podnikateľov Slovenska. Som veľmi hrdý na to, že prvé inštalácie tejto technológie na Slovensku sa nám podarili práve na pracoviskách najväčšej nemocnice na Slovensku, a v čase, keď je to najviac potrebné,“ hovorí Ing. Martin Kochan, majiteľ spoločnosti Media Comp. s.r.o., vďaka ktorému sa prístroje podarilo priviezť na Slovensko.

Vzduchové dezinfektory Novaerus DEFEND pomáhajú pri rýchlej sanácii veľkých aj malých priestorov a v situáciách s vysokým rizikom infekcie. Fungujú na princípe patentovanej nízkoenergetickej plazmovej technológie, ktorá dokáže zneškodniť vírus až na úrovni jeho DNA. Mobilné prístroje dokážu dezinfikovať priestor už do 20 minút a ich výhodou je, že odstraňujú všetky druhy vysoko odolných a rezistentných baktérií a vírusov, nielen COVID-19. Na Slovenku sa tieto jedinečné dezinfekčné prístroje ešte nenachádzajú a v UNB budú použité vôbec po prvýkrát.

„Ukázalo sa, že v boji s pandémiou je okrem obrovského úsilia lekárov a zdravotníkov rozhodujúce aj technické zabezpečenie nemocníc. Preto sme veľmi radi, že vďaka spoločnému úsiliu sa podarilo získať tieto jedinečné prístroje,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

„Ďakujeme Nadácii VÚB, ktorá nám pomohla už druhýkrát, a tiež iniciatíve Kto pomôže Slovensku za dezinfektory vzduchu, ktoré budú slúžiť nielen našim pacientom, ale aj našim zdravotníkom, ktorí sú v tzv. prvej línii a prichádzajú do kontaktu s infikovanými pacientmi,“ uviedla Renáta Vandriaková riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava. „Naši lekári sestry, ošetrovatelia a všetci ktorí prichádzajú do kontaktu s týmito pacientmi sa dobrovoľne vystavujú obrovskému riziku. Mnohí z nich majú svoje rodiny a aj napriek tomu podávajú nadľudský výkon a svoj osobný život odsunuli na vedľajšiu koľaj – to všetko pre záchranu našich pacientov.“ 

 „Čisté a bezpečné prostredie bez vírusov je dnes pre zdravotníkov a pacientov v nemocniciach absolútnou prioritou, preto je tento dar taký dôležitý,“ hovorí Zuzana Suchová z iniciatívy Kto pomôže Slovensku. „Veríme, že aj tento príklad bude inšpiráciou  pre ďalších dodávateľov užitočných technológií, ktoré môžu pomôcť našim zdravotníkom lepšie zvládnuť boj s epidémiou.“

O Kto pomôže Slovensku

Iniciatíva www.KtoPomozeSlovensku.sk predstavuje systém koordinovanej pomoci pre zdravotníkov a skupiny najviac ohrozené v čase epidémie koronavírusu so základnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov. Cez výzvu, ktorá vznikla s cieľom pomôcť našim zdravotníckym zariadeniam, do dnešného dňa prispeli firmy ale najmä jednotlivci sumou takmer 739 000 tisíc eur, vďaka ktorým už boli poskytnuté rôzne formy pomoci viac ako 500 subjektom po celom Slovensku.  

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.