• No suggestion

VÚB banka s dobrou finančnou výkonnosťou

"


„Na začiatku roka 2021 bolo našou misiou pokračovať v pomoci slovenskej ekonomike a chceli sme ukázať, že stojíme na strane našich zákazníkov. V tomto zložitom období sa VÚB zamerala nielen na skvalitnenie svojich digitálnych služieb, ale podporovala aj rôzne spoločenské a environmentálne iniciatívy. Zároveň sa chceme naďalej podieľať na obnove ekonomiky, pomáhať firmám a ľuďom postihnutým pandémiou,“ uviedol generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

VÚB banka zaznamenala vynikajúce výsledky v oblasti výnosov z obchodovania pri zachovaní efektívnej prevádzky z hľadiska administratívnych nákladov. Transformácia bankového odvodu mala vplyv aj na ziskovosť.

Za prvé tri mesiace roka 2021 dosiahlo úverové portfólio VÚB 15,2 mld. EUR (+3,9% oproti marcu 2020) a celkové vklady klientov predstavovali 12,8 mld. EUR (+7,7% oproti marcu 2020). Čistý zisk porástol o 97,1% (bez zohľadnenia zmien v odvody, zvýšenie by bolo miernejšie).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 43,3 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov (bez bankového odvodu) 56,5% a čistý zisk 27,4 mil. EUR.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V marci 2021 predstavovala 20,19%, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

                                                      

Needs our help?

We will answer to all your questions.