• No suggestion

Týchto 20 maliarov postupuje do finále súťaže Maľba 2019

"

Aktuálny ročník súťaže „Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov,“ ktorá si dáva za svoj dlhodobý cieľ vyťahovať na svetlo nastupujúcich tvorcov a popularizovať moderné výtvarné umenie medzi širokou verejnosťou, pozná svojich 20 finalistov. O úspech v ďalšej fáze súťaže zabojujú (v abecednom poradí): Jana Bednárová, Peter Cvik, Roman Ďurček, Oskar Felber, Michal Fízik, Monika Germušková Vrancová, Paulína Halasová, Eva Hettmer, Rita Koszorús, Patrik Kriššák, Patrik Kucha, Lucia Oleňová, Samuel Paučo, Margaréta Petržalová, Andrea Priecelová, Simona Štulerová, Eva Töröková, Michal Turkovič, Lucia Veselá a Jana Zatvarnická. Piati z týchto autorov už boli vybratí do finálových zostáv aj počas niektorého z minulých ročníkov súťaže, čím len potvrdzujú svoje umelecké kvality.

 

Súťaž sa od svojho vzniku systematicky zameriava na umelcov do 35 rokov s už nadobudnutými profesionálnymi skúsenosťami, ktorí majú ambíciu rozvíjať dlhodobo túto svoju profesiu. Aj tento rok bolo podmienkou zapojenia sa zaslanie vizuálu aktuálneho diela v digitálnej podobe a splnenie štatútu súťaže, ktorý okrem iného definuje použitie výtvarnej techniky maľby ako aj limity na rozmer prihláseného obrazu.

 

Tím porotcov pre rok 2019

Spolu 96 nových diel mladých autorov prešlo hodnotením medzinárodnej odbornej poroty, ktorá pôsobí vždy v inom štvorčlennom zložení a tentokrát v nej prevažuje ženský pohľad na modernú európsku maľbu. Aktuálnu dvadsiatku ako aj samotných víťazov tento rok vyberajú spolu s maliarom a pedagógom z Českej republiky Danielom Balabánom britská galeristka Rózsa Farkas, riaditeľka Východoslovenskej galérie a kurátorka Dorota Kenderová a maďarská odborníčka na súčasné výtvarné umenie a kurátorka Róna Kopeczky.

 

Kapacity v oblasti súčasného európskeho maliarstva sú garanciou nestrannosti a kvality hodnotenia. A pre samotných víťazných maliarov sú častokrát prvou výraznejšou referenciou, ktorá im spoločne s titulom držiteľov nášho ocenenia pomôže zásadne zvýšiť ich kredit. Sme radi, že sa aktuálne na Slovensku formuje silná generácia mladých výtvarníkov a že môžeme byť súčasťou tohto pozitívneho umeleckého vývoja,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

 

Ďalšie pokračovanie na jeseň

Po posúdení už samotných originálov diel 20 finalistov určí porota koncom septembra troch víťazov, ktorí získajú spolu s neoceniteľnými referenciami pre svoju umeleckú budúcnosť aj finančné odmeny vo výške 3 500, 6 500 a 10 000 eur. Najlepší mladí maliari roka budú vyhlásení počas vernisáže výstavy finalistov súťaže v bratislavskej Galérii Nedbalka. Nadácia VÚB tu následne sprístupní pohľad na kompletnú dvadsiatku obrazov zblízka aj pre širokú verejnosť, a to formou bezplatného vstupu na výstavu, ktorá potrvá od 26. septembra do 27. októbra. Viac informácií o postupujúcich umelcoch, ich dielach ako aj o samotnej súťaži Maľba 2019 je k dispozícii na stránke www.malbaroka.sk. Zmysel tejto podpory mladých umelcov približuje aj rozhovor s jednou z ocenených maliarok z minulého ročníka súťaže Maľba, Jarmilou Sabovou Džuppovou, publikovaný v online magazíne Nadácie VÚB www.srdcovky.sk.

 

"

Needs our help?

We will answer to all your questions.