• No suggestion

Slovensko starne oveľa rýchlejšie: Čo s úsporami a dôchodkom?

"

 

Počet obyvateľov v produktívnom veku sa tak znižuje a bude znižovať zrejme aj po zvyšok tohto storočia. Keďže na Slovensku bol pokles pôrodnosti po roku 1989 extra výrazný, starnutie nášho obyvateľstva má byť v najbližších dekádach jedno z najrýchlejších. Kým pred desiatimi rokmi na sto obyvateľov v produktívnom veku (20-64) pripadalo len zhruba 19 starších ako 65 rokov, dnes je to už 25-26 starších a do polovice storočia toto číslo narastie až k hodnote 56. Na Slovensku pritom trend zhoršuje aj emigrácia mladých a nadpriemerne schopných pracovníkov do zahraničia.

V ostatných rokoch tento negatívny trend dokázala kompenzovať zvyšujúca sa takzvaná participácia na trhu práce, teda „prítok“ pracovných síl z časti populácie, ktorá nepracovala a ani si aktívne prácu nehľadala. Ďalším zdrojom dodatočných pracovných síl boli ekonomickí migranti z chudobnejších krajín, najmä Srbska, Ukrajiny a Rumunska. V ostatných dvoch rokoch až každé tretie nové pracovné miesto u nás obsadzovali práve oni.

Tieto kompenzačné mechanizmy však majú svoje limity. Participácia na trhu práce nemôže rásť donekonečna a objemnejšia imigrácia môže narážať na konzervativizmus miestnej populácie. Navyše, imigranti problém s nedostatkom pracovných síl často len presúvajú do krajín ich pôvodu.

Needs our help?

We will answer to all your questions.